Εγγραφή

Ενημερωθείτε. Υποστηρίξτε. Γίνετε μέλος του Global Voices.

GV Email Updates

Email Updates

Λάβετε ενημερώσεις στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για τα νέα άρθρα του Global Voices καθημερινά είτε εβδομαδιαίως, ή απλά εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τις ειδικές ανακοινώσεις. Είναι ένας απλός τρόπος για να κρατήσετε επαφή με τα νέα των blogs και των μέσων των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Για να διαγραφείτε από τις ενημερώσεις ή να τροποποιήσετε την εγγραφή σας, εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο πλαίσιο.

Global Voices Online RSS feeds

GV RSS feeds

Προσφέρουμε ροές RSS για όλο το περιεχόμενο, ταξινομημένο ανά χώρα, περιοχή, θέμα και συντάκτη.

Το πρωτόκολλο RSS (“Really Simple Syndication”) σας δίνει την δυνατότητα να συγκεντρώνετε υλικό από διάφορους διδικτυακούς τόπους, όπως εφημερίδες, περιοδικά και blogs.

Πλήρης λίστα των ροών RSS