Άρθρα για Rising Voices του Σεπτεμβρίου, 2019

Γνωρίστε τον Ramjit Tudu, φιλοξενούμενο του λογαριασμού @AsiaLangsOnline στο Twitter για τις 3-9 Σεπτεμβρίου 2019

Γνωρίστε τον Ramjit Tudu, φιλοξενούμενο του λογαριασμού @AsiaLangsOnline στο Twitter για τις 3-9 Σεπτεμβρίου 2019. Θα μοιραστεί μαζί μας τις προσπάθειές του για την ψηφιοποίηση της γλώσσας σαντάλι.