Άρθρα για Ανθρώπινα Δικαιώματα Video του Δεκεμβρίου, 2012

Σχετικά με την κάλυψή μας για Ανθρώπινα Δικαιώματα Video

This Human Rights Video Hub Pilot is a joint collaboration between WITNESS and Global Voices Online. WITNESS (link to www.witness.org) empowers people and organizations all over the world to use video and other technologies to promote and defend human rights.