· Ιουλίου, 2012

Άρθρα για Τέχνες - Πολιτισμός του Ιουλίου, 2012

Σλοβενία: Η εξιδανίκευση της Ευρώπης

Ο Marko Bucik περιγράφει πώς εξιδανικεύουν οι Σλοβένοι τη Δυτική Ευρώπη: Mostly, Europe is used of course as a benchmark and something we have to uphold as saint. Of course, Western Europe to be precise, not to be confused with Romania or similar savage places where corruption reigns… Κυρίως, η Ευρώπη...