· Ιουνίου, 2024

Άρθρα για Οικονομικά & επιχειρηματικότητα του Ιουνίου, 2024

Οι βουλγαρικές γαστρονομικές παραδόσεις ως τρόπος αποκατάστασης της πολιτιστικής μνήμης: Άγρια βότανα

Τρεις γυναίκες από διαφορετικές γωνιές της Βουλγαρίας έχουν κάτι κοινό: πιστεύουν ότι σκοπός τους είναι να διασώσουν τις γαστρονομικές παραδόσεις ως κομμάτι μιας συλλογικής ταυτότητας.

Η φλεγόμενη πρόκληση της ανεργίας των νέων στην Ινδία

Γέφυρα  20/06/2024

Χρειάζεται να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια για μετατόπιση προς τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και για την ενθάρρυνση περισσότερων εργαζομένων να μετακινηθούν μεταξύ κλάδων, όλα με εκτεταμένη κρατική υποστήριξη.