Άρθρα για Ανατολικό Τιμόρ του Νοεμβρίου, 2011

Συλλογή υπογραφών για την ‘Υποστήριξη ενός ελεύθερου από χρέη Timor-Leste’

Ανατολικό Τιμόρ: Βιομηχανία καφέ

Ανατολικό Τιμόρ: Διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό

Το Κοινοβούλιο του Ανατολικού Τιμόρ αποδέχτηκε επί της αρχής τον προτεινόμενο από την κυβέρνηση προϋπολογισμό για το 2012 και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την τελική ψηφοφορία στις 25...