· Ιανουαρίου, 2013

Άρθρα για Ιαπωνία του Ιανουαρίου, 2013

Επιστροφή σε δυναστικές πολιτικές στην Ανατολική Ασία;

Ιαπωνία: Το kanji του έτους 2012

To Ίδρυμα για τον Έλεγχο Επάρκειας Kanji της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι το kanji του έτους 2012 είναι το 金 (χρυσός). Πώς αντιλαμβάνονται οι netizens την ανακοίνωση αυτή και πώς βλέπουν...