· Απριλίου, 2012

Άρθρα για Μιανμάρ (Βιρμανία) του Απριλίου, 2012

Μιανμάρ: Βιομηχανία σεξοτουρισμού

Μιανμάρ: Συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου