· Οκτωβρίου, 2015

Άρθρα για Μιανμάρ (Βιρμανία) του Οκτωβρίου, 2015

H τελευταία εβραϊκή συναγωγή της Μιανμάρ