· Μαΐου, 2011

Άρθρα για Βραζιλία του Μαΐου, 2011

Βραζιλία: Υπερασπιστής των δασών πυροβολείται θανάσιμα

Βραζιλία: Συναγερμός για την επιβεβαιωμένη αύξηση της δασικής αποψίλωσης κατά 473%