· Απριλίου, 2012

Άρθρα για Βραζιλία του Απριλίου, 2012

Βραζιλία: Ιθαγενή δικαιώματα και η ματαίωση του φράγματος Teles Pires

Βραζιλία: Συλλογικό blogging για το άνοιγμα των αρχείων της δικτατορίας