· Μαρτίου, 2015

Άρθρα για Συρία του Μαρτίου, 2015

Συρία: Περί εκπατρισμένων

Το ιστολόγιο Medaad αναδεικνύει το θέμα της αίσθησης του ανήκειν ενός εκπατρισμένου. Maybe we forgot that most of us are expats in our own countries, as is the case for most of our Arab people. And maybe we forgot that expats don't eat with golden spoons, that they also have...