Άρθρα για Γκαμπόν του Δεκεμβρίου, 2012

Παράκτια διαρροή πετρελαίου απειλεί προστατευόμενη λίμνη στη Νοτιοδυτική Γκαμπόν