· Απριλίου, 2011

Άρθρα για Γαλλία του Απριλίου, 2011

Γαλλία-Ιαπωνία: Στο Επίκεντρο η Επίσκεψη του Προέδρου Σαρκοζί στην Ιαπωνία

Ο Πρόεδρος Σαρκοζί πέρασε κάποιες ώρες στο Τόκυο, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στον ιαπωνικό λαό μέσω δυο συνεντεύξεων τύπου: μια από κοινού με τον Ναότο Καν και μία ενώπιον της γαλλικής κοινότητας στην Ιαπωνία. Ποικίλες υπήρξαν οι αντιδράσεις στο Διαδίκτυο χρηστών και από τη Γαλλία και την Ιαπωνία.