Αραβικός κόσμος: Οι εξεγέρσεις συνεχίζονται

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα των ειδικών μας αφιερωμάτων:

Είναι η ώρα της επανάστασης σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, με τους λαούς να ξεσηκώνονται και να ζητούν πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Συλλαλητήρια, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες σε όλη την περιοχή πλημμυρίζουν τα χρονολόγιά μας, με θλιβερά νέα για το πώς η μια αραβική κυβέρνηση μετά την άλλη χρησιμοποιεί τις ίδιες τακτικές για να εξαλείψει τις διαμαρτυρίες και να σιγήσει τις φωνές των διαφωνούντων.

Anti and Pro Gaddafi factions protest outside their embassy in Knightsbridge, London, UK. Image by Mario Mitsis, copyright Demotix (17/02/2011).

Φατρίες υπέρ και κατά του Καντάφι διαμαρτύρονται έξω από την πρεσβεία τους στο Knightsbridge του Λονδίνου. Εικόνα από τον Mario Mitsis, © Demotix (17/02/2011).

Τα κοινωνικά δίκτυα υπήρξαν ένα σημαντικό εργαλείο για ανθρώπους από όλο τον κόσμο να παρακολουθούν την κατάσταση ως επί το πλείστον, καθώς πολλοί διαδηλωτές και παρατηρητές καταγράφουν τις ταχείες εξελίξεις και τις δημοσιεύουν για άτομα από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν τις φρικαλεότητες, που διαπράχθηκαν κατά του δικαιώματος της συνάθροισης και της ελευθερίας της έκφρασης σε πραγματικό χρόνο.

Ακολουθούν αντιδράσεις από χρήστες του Twitter, που ακολουθούν το μονοπάτι της επανάστασης σε όλη την περιοχή:

@taiwomise: 2011, year of the Arab REVOLUTION!

2011, έτος της αραβικής ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ!

@Liberty4arabs: its great whats happing in arab countries, revolution is spreading like an epidemic disease

είναι σπουδαίο ό,τι συμβαίνει στις αραβικές χώρες, η επανάσταση εξαπλώνεται σαν επιδημία

@ozo: I love hearing people passionately discussing the Arab Revolution in coffeeshops. Feels like the world has woken up.

λατεεύω να ακούω τον κόσμο να συζητά παθιασμένα σε καφενεία και καφετέριες για την Αραβική Επανάσταση. Νιώθω σαν να ξύπνησε επιτέλους ο κόσμος.

@matvic: Interactive Twitter Map of #bahrain #egypt #algeria #libya protests http://ow.ly/3ZH3t

διαδραστικός χάρτης στο Twitter των διαμαρτυριών σε Μπαχρέιν, Αίγυπτο, Αλγερία, Λιβύη

@Mfungwa: Egypt,Tunisia, Algeria, Libya, Uganda we r all together all one! African.

Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη, Ουγκάντα. Είμαστε όλοι μαζί σ’ αυτό! Αφρικανοί.

@andrewshears: My thoughts are with the people of #Wisconsin, #Bahrain, #Libya, #Algeria… (how many more will we add to the list?) #wiunion

Οι σκέψεις μου με τον κόσμο του Ουισκόνσιν, του Μπαχρέιν, της Λιβύης, της Αλγερίας… (πόσους άλλους θα προσθέσουμε στον κατάλογο;)

@HuriyaAkhdar: #Egypt, #Tunisia #Algeria #Morocco help #Libya and free North Africa from dictators from the Med to the Red Sea.

Αίγυπτε, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, βοηθήστε την Λιβύη και ελευθερώστε την Βόρεια Αφρική από τους δικτάτορες από την Μεσόγειο ως την Ευρθρά Θάλασσα.

@khaake: .@StateDept, your military aid has an ugly, bloody footprint. Stop arming states against their people! #Egypt #Yemen #Bahrain #Algeria

ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, η στρατιωτική σας βοήθεια έχει ένα άσχημο, αιματηρό αποτύπωμα. Σταματήστε να οπλίζετε κράτη εναντίον των λαών τους! #Αίγυπτος #Υεμένη #Μπαχρέιν #Αλγερία

@bgffrd: Denial isn't only a river in #Egypt, but also #Bahrain, #Libya, #Algeria, #Yemen, #Iran. You'd think they would have learned by now.

Η άρνηση [ΣτΜ: λογοπαίγνιο από την παρόμοια προφορά των “denial” [άρνηση] και “The Nile” [Νείλος] ] δεν είναι μόνο ένα ποτάμι στην #Αίγυπτο, αλλά και σε #Μπαχρέιν, #Λιβύη, #Αλγερία, #Υεμένη, #Ιράν. Πίστευες ότι θα είχαν μάθει μέχρι τώρα το μάθημά τους.

@marayat41: Go Yemen go Go Libya go Go Bahrain go Go Algeria go Allah bless you all

Εμπρός Υεμένη, εμπρός Λιβύη, εμπρός Μπαχρέιν, εμπρός Αλγερία, Αλλάχ, ευλόγησέ τους όλους

@Saphsaf: This is no Intifada, this is BLANKET RAGE – #Tunsia #Egypt #Yemen #Libya #Algeria #Bahrain and surely more to come

Αυτό δεν είναι Ιντιφάντα, είναι ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΓΗ – #Τυνησία # Αίγυπτος #Υεμένη #Λιβύη #Αλγερία #Μπαχρέιν και σίγουρα πολλά άλλα

@AhmadHKh: Another day, & more protests in #Algeria #Yemen #Libya #Bahrain The message is clear, the people are fed up with injustice & opression

Άλλη μια μέρα και περισσότερες διαμαρτυρίες στην Αλγερία, στην Υεμένη, στη Λιβύη και στο Μπαχρέιν. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ο κόσμος βαρέθηκε την αδικία και την καταπίεση.

@nadaAmourad: Support #Bahrain #Yemen #Libya #Algeria

Υποστήριξη σε Μπαχρέιν, Υεμένη, Λιβύη, Αλγερία

@dipayand: Trends of Arab revolution. Block internet, kill protestor, kill doctors, block reporters, gather around square and say Go go.

Τάσεις της Αραβικής Επανάστασης. Μπλοκάρετε το Ίντερνετ, σκοτώνετε διαδηλωτές, σκοτώνετε γιατρούς, μπλοκάρετε δημοσιογράφους, μαζεύεστε γύρω από την πλατεία και φωνάζετε Πάμε Πάμε.

@SuperAmar: NYT: built-in mobile cams are the revolution weapon. I guess arab leaders are gonna ban those too.

New York Times: οι κάμερες των κινητών είναι το όπλο της επανάστασης. Μάλλον οι Άραβες ηγέτες θα τις απαγορεύσουν και αυτές.

@Aubar: God Damn it! Why can't us poor Pakistanis attract 3G or 4G investors !!!The Arab world is facing a broadband revolution http://bit.ly/gzCYkO

Πού να πάρει! Γιατί δεν μπορούμε κι εμείς οι καημλενοι Πακιστανοί να προσελκύσουμε επενδυτές 3G και 4G! Ο αραβικός κόσμος αντιμέτωπος με μια ευρυζωνική επανάσταση

@MAdamohsen: If I were a bird , I wouldn't want to spend my whole life in a CAGE!!! #Tunis #Egypt #Libya #Yemen #Algeria #Bahrain #Kuwait……………

Αν ήμουν πουλί, δε θα ήθελα να περάσω όλη μου τη ζωή σε ένα ΚΛΟΥΒΙ!!! #Τυνησία #Αίγυπτος #Λιβύη #Υεμένη #Αλγερία #Μπαχρέιν #Κουβέιτ

لاتبرير لأي نظام يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين!! #bahrain #egypt #algeria
Δεν υπάρχει δικαιολογία για ένα καθεστώς, που πυροβολεί διαδηλωτές

@ZimActivist: Tweeple in #Egypt shoutout for people in #Libya #Algeria #Yemen # Bahrain. Raise your voice #Mubarak #Tahrirsquare

Κόσμος του Τουίτερ στην Αίγυπτο φωνάζει για τον λαό στη Λιβύη, στην Αλγερία, στην Υεμένη και στο Μπαχρέιν. Υψώστε τις φωνές σας #Μουμπαρακ #ΠλατειαΤαχριρ

@_Capitalism_: I am capitalism and the Arab Revolutions are dangerous because they show kids that revolution is far more interesting than video games.

Είμαι ο καπιταλισμός και οι αραβικές επαναστάσεις είναι επικίνδυνες, επειδή δείχνουν στα παιδιά ότι η επανάσταση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τα βιντεοπαιχνίδια.

@Zoulfakar: Are there still people who believe that #Aljazeera is Arab revolution channel? Look how they cover #Bahrain protests!

Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, που πιστεύουν ότι το #Aljazeera είναι αραβικό κανάλι επανάστασης; Δείτε πώς καλύπτουν τις διαμαρτυρίες στο Μπαχρέιν!

@bibas_: OOPPAA! China calling for Jasmine Revolution. #cn220 Arab Uprising going global

ΩΩΠΠΑ! Η Κίνα ζητά Γιασεμί Επανάσταση. # cn220 Η αραβική εξέγερση γίνεται παγκόσμια

@sorin: The revolution has jumped from the Arab World to China? Reports of revolt starting in 13 cities at 14:00 today. #tcot #p2

Η επανάσταση έχει περάσει από τον αραβικό κόσμο στην Κίνα; Αναφορές για εξέγερση ξεκινούν σήμερα σε 13 πόλεις στις 14:00.

@DulceVendetta: Revolution: Is 1848 Repeating Itself in the Arab World? http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23096

Επανάσταση: Το 1848 επαναλαμβάνεται στον αραβικό κόσμο;

@luqmantalk: Despite borders, and corrupt regimes Arab people are all one. A revolution in Tunis ignites the whole Arabic Land. #arab

Παρά τα σύνορα και τα διεφθαρμένα καθεστώτα, οι αραβικοί λαοί είναι όλοι ένα. Μια επανάσταση στην Τύνιδα πυροδοτεί ολόκληρη την αραβική γη.

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα των ειδικών μας αφιερωμάτων:

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.