Αίγυπτος: Οι συγκρούσεις στην πλατεία Ταχρίρ με τα λόγια των bloggers

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα του ειδικού μας αφιερώματος για τις διαμαρτυρίες στην Αίγυπτο.

Χθες, εκατομμύρια Αιγύπτιοι διαδήλωσαν παντού ενάντια στο καθεστώς του Μουμπάρακ. Ο Bahey El-Din έγραψε εδώ για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες, που πραγματοποιήθηκαν στο Κάιρο και σε όλη την Αίγυπτο.

Yesterday, genuine protesters were around 8 million across Egypt. Numbers estimate 1.5 million in Alexandria and 2 million in Cairo. They were completely peaceful, and the mood was described as “festive” and “celebratory” by many news outlets.

Χθες, γνήσιοι διαδηλωτές ήταν περίπου 8 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Εκτιμούνται 1,5 εκατομμύριο στην Αλεξάνδρεια και 2 εκατομμύρια στο Κάιρο. Ήταν απόλυτα ήρεμοι και η διάθεση χαρακτηρίστηκε “εορταστική” από πολλά ΜΜΕ.

Τότε, ο Μουμπάρακ έδωσε ομιλία το βράδυ. Πολλοί άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένου εμού – το βρήκαν ένα καλό βήμα από την πλευρά του καθεστώτος. Μετά το τέλος της ομιλίας του Μουμπάρακ, οι άνθρωποι διαχωρίστηκαν μεταξύ αποδοχής της ως καλής πρωτοβουλίας και άλλων, που πίστευαν ότι ο κόσμος θα έπρεπε μάλλον να συνεχίσει να διαδηλώνει στο κέντρο του Καΐρου, μέχρι να παραιτηθεί.
Ο Raafatology έγραψε εδώ πώς θεωρεί απογοητευτικές τις προσφορές του Μουμπάρακ.

لا أدرى كيف يريد مبارك من مجلس مشكوك فى شرعيته أن يعدل مواد الدستور؟؟ مجلسي الشعب والشورى جاؤوا بإنتخابات مزوره وهناك طعون أمام المحاكم لم تُنظر بعد. فكيف يحق لمجلس كهذا أن يغير الدستور؟؟
Δεν ξέρω πώς ο Μουμπάρακ θέλει ένα παράνομο κοινοβούλιο να διορθώσει το σύνταγμα. Το κοινοβούλιο προήλθε μετά από κάλπικες εκλογές και υπάρχουν κατηγορίες, που δεν έχουν μελετηθεί ακόμη από τα δικαστήρια. Λοιπόν, πώς μπορεί ένα τέτοιο κοινοβούλιο να επιφορτιστεί με τον καθορισμό του συντάγματος;

Λίγες ώρες αργότερα, πραγματοποιήθηκε μια σειρά νέων εκδηλώσεων στο Κάιρο. Ο Bahey El-Din έγραψε εδώ για τη δική του εμπειρία για το τι συνέβη.

Many people got an SMS mobile text message about a mass rally in support of Mubarak in Mohandeseen. Others got a message offering 70 LE to go to rallies. My mother told me that when pro-Mubarak protesters were asked why they are going on the street, they said “each one of us got 200 LE”. News about workers in the TV/Radio as well as petroleum companies were to go on the streets and protest in favour of Mubarak

Πολλοί άνθρωποι έλαβαν ένα μήνυμα SMS στο κινητό για μια μαζική συγκέντρωση προς υποστήριξη του Μουμπάρακ στο Μοχαντεσίν. Άλλοι έλαβαν ένα μήνυμα, που προσέφερε 70 αιγυπτιακές λίρες για να κατέβεις σε συλλαλητήριο. Η μητέρα μού είπε ότι, όταν οι διαδηλωτές υπέρ του Μουμπάρακ ρωτήθηκαν γιατί κατεβαίνουν στο δρόμο, είπαν: “ο καθένας μας πήρε 200 αιγυπτιακές λίρες”. Ειδήσεις για τους εργαζομένους στην τηλεόραση/ραδιόφωνο, καθώς και για εταιρείες πετρελαίου έλεγαν ότι θα έβγαιναν στους δρόμους και θα διαμαρτύρονταν υπέρ του Μουμπάρακ.

Clashes in Tahrir Square

Διαδηλωτές υπέρ του Μουμπάρακ πετάνε πέτρες σε διαδηλωτές κατά του Μουμπάρακ.

Ο Raafatology επίσης έγραψε εδώ για τις αψιμαχίες, που έλαβαν χώρα στο κέντρο της πόλης σήμερα.

Mubarak is doing what he is known for; killing his own people. The protesters in Tahrir and Alexandria were sitting doing nothing, and all the sudden some people in civilian cloths started throwing stones on them. The army just warned the thugs, but did not interfere yet. The protesters arrested one of these thugs and they found out he was a member of The Mubarak’s National Security.

Ο Μουμπάρακ κάνει αυτό, για το οποίο είναι γνωστός: σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό. Οι διαδηλωτές στην Ταχρίρ και την Αλεξάνδρεια κάθονταν απλά και δεν έκαναν τίποτα και ξαφνικά κάποιοι με πολιτικά άρχισαν να τους ρίχνουν πέτρες. Ο στρατός απλώς προειδοποίησε τους κακοποιούς, αλλά δεν παρενέβη ακόμη. Οι διαδηλωτές συνέλαβαν έναν από αυτούς τους κακοποιούς και ανακάλυψαν ότι ήταν μέλος της Εθνικής Ασφάλειας του Μουμπάρακ.

Η Baheyya έπειτα έγραψε πώς αυτοί οι διαδηλωτές υπέρ του Μουμπάρακ χρησιμοποίησαν άλογα για να επιτεθούν στους διαδηλωτές.

The crowds on horseback, beating the demonstrators like savage marauders. NDP members and public sector clerks marched in processions, including uniformed police officers, holding aloft Egyptian flags and photos of Mubarak to perform support for him.

Τα έφιππα πλήθη χτυπούν τους διαδηλωτές σαν άγριοι επιτιθέμενοι. Τα μέλη του NDP και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα βάδισαν σε πομπές, συμπεριλαμβανομένων ένστολων αστυνομικών, κρατώντας ψηλά αιγυπτιακές σημαίες και φωτογραφίες του Μουμπάρακ για να τον υποστηρίξουν.

Η Zeinobia δήλωσε εδώ ότι δεν δέχτηκαν επίθεση μόνο οι διαδηλωτές εδώ.

Foreign journalists were attacked and harassed , their equipment was smashed. Anderson Cooper was attacked by the thugs of Mubarak in Cairo. The NDP thugs tried to break in to Al Shorouk newspaper HQ terrorizing its journalists who left their work to protect themselves and their building.

Ξένοι δημοσιογράφοι δέχθηκαν επίθεση και παρενοχλήθηκαν, ο εξοπλισμός τους έσπασε. Ο Anderson Cooper δέχθηκε επίθεση από τους κακοποιούς του Μουμπάρακ στο Κάιρο. Οι κακοποιοί του NDP προσπάθησαν να μπουν στην έδρα της εφημερίδας Al Shorouk τρομοκρατώντας τους δημοσιογράφους, που εγκατέλειψαν το έργο τους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κτίριό τους.

Protesters under attack

Ο Αιγύπτιος blogger @BooDy καλύπτει τις πληγές του με πανί.

Πού είναι όμως ο Στρατός; Η Zeinobia αναρωτήθηκε για το ρόλο του Στρατού σε όλο αυτό.

- Why did the army leave the thugs enter with their weapons like that ??
– Why did the army leave the thugs attack the protesters like that ??
The army has sold us so far or to be correct the commanders of the army have sold us.

- Γιατί ο στρατός άφησε τους κακοποιούς να μπουν με τα όπλα τους έτσι;
– Γιατί ο στρατός άφησε τους κακοποιούς να επιτεθούν στους διαδηλωτές έτσι ;;
Ο στρατός μας έχει πουλήσει μέχρι τώρα ή για να είμαστε σωστοί οι διοικητές του στρατού μας πούλησαν.

Ίσως να μην καταλάβαμε τι πραγματικά εννοούσε ο Μουμπάρακ στην ομιλία του χθες. Η Baheyya δήλωσε εδώ τι κατάλαβε από το κρυμμένο νόημα π΄σω από την χθεσινή ομιλία.

This is what Mubarak meant in his speech yesterday, that “everyone must choose between chaos and order”, between his rule and his violence.

Αυτό εννοούσε χθες ο Μουμπάρακ στην ομιλία του, ότι “ο καθένας πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο χάος και την τάξη”, μεταξύ της εξουσίας του και της βίας του.

Τελικά, η Nawara Negm ζήτησε από όλους τους Αιγύπτιους να κατέβουν στην πλατεία Ταχρίρ και να σταθούν στο πλευρό των διαδηλωτών εκεί.

نداء من داخل ميدان التحرير الى كل من شارك في مظاهرة المليون التوجه فورا للتحرير
Ένα κάλεσμα σε όσους συμμετείχαν στη χτεσινή διαδήλωση. Πάτε ευθύς αμέσως στην πλατεία Ταχρίρ.

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα του ειδικού μας αφιερώματος για τις διαμαρτυρίες στην Αίγυπτο.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.