Μεξικό: Ιθαγενείς Καταγγέλλουν Πλάνο Εξόρυξης σε Ιερό Χώρο

Huicholes: A group of Native People from Mexico image by Flickr Commons user edcarsi used under a Creative Commons Attribution-Share Alike license

Χουιτσόλ: Μια κοινότητα Ιθαγενών του Μεξικού, φωτογραφία από τον χρήστη του Flickr edcarsi υπό την άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike

Οι Ιθαγενείς Χουιτσόλ (επίσης γνωστοί ως Wixarika) του Μεξικού καταγγέλλουν ένα καναδέζικο μεταλλευτικό σχέδιο που απειλεί ένα από τα ιερά τους εδάφη. Έλαβαν μέρος στη Διάσκεψη περί Κλιματικής Αλλαγής του ΟΗΕ στο Κανκούν, με σκοπό να εκφράσουν τη ανησυχία τους σχετικά με τις καναδικές μεταλλευτικές εκχωρήσεις, όπως γράφει ο blogger BJM στο blog Red Road Cancun του Περιβαλλοντικού Δικτύου Ιθαγενών (Indigenous Environmental Network):

A delegation of Mexican Indians came to Cancun to denounce the transnational mining project by Canadian First Majestic Silver in an Wirikuta protected natural area.

This place is sacred to the Huichol Indians who come to the site located in the semi desert of Real de Catorce. This is one of the principal centers of prayer for the Wixarica pueblo of Huichol people located in the highlands of San Luis Potosi.

Μια αντιπροσωπεία Ινδιάνων του Μεξικού ήρθε στο Κανκούν για να καταγγείλει το διακρατικό πρόγραμμα μεταλλευτικής δραστηριότητας της καναδικής εταιρείας First Majestic Silver στην εθνική προστατευόμενη περιοχή της Wirikuta.

Το μέρος αυτό είναι ιερό για τους Ινδιάνους Χουιτσόλ, που έρχονται στο χώρο αυτό που βρίσκεται στην ημιέρημο Real de Catorce. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα κέντρα προσευχής για τους Χουιτσόλ που βρίσκονται στα υψίπεδα του San Luis Potosi.

Περί του ιδίου θέματος, η συγγραφέας Tracy L. Barnett από την ψηφιακή εφημερίδα The Esperanza Project έγραψε ένα άρθρο για τη σημασία της περιοχής αυτής για τους Wixarika, καθώς και για το ετήσιο προσκύνημα που πραγματοποιούν:

We were there, primarily, to get the word out about the Canadian silver mining operation that is poised to break ground in Wirikuta, the most sacred site of the Wixarika people, the place where, according to their tradition, the sun was born. This site is in some ways the center of their universe, the destination of an annual pilgrimage conducted for hundreds, perhaps thousands of years, which culminates in a series of ceremonies convoking the ancestral spirits and balancing the energies of the entire planet. First Majestic Silver Corp. of Canada has been granted 22 mining concessions, for a total of 6,326 hectares, much of which lies in a federally protected ecological reserve and the UNESCO-recognized architectural treasure of Real de Catorce.

Ήμασταν εκεί, βασικά, για να μιλήσουμε για την καναδέζικη επιχείρηση εξόρυξης αργύρου που είναι έτοιμη να πατήσει το πόδι της στη Wirikuta, τον ιερότερο τόπο για τους Wixarika, καθώς σύμφωνα με την παράδοσή τους, εκεί γεννήθηκε ο ήλιος. Ο τόπος αυτός είναι κατά κάποιον τρόπο το κέντρο του σύμπαντος γι’ αυτούς, ο προορισμός ενός ετήσιου προσκυνήματος για εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες χρόνια, που κορυφώνεται μέσω μιας σειράς τελετουργιών επίκλησης των αρχαίων πνευμάτων και εξισορρόπησης της ενέργειας όλου του πλανήτη. H καναδέδικη First Majestic Silver Corp. έχει αποκτήσει 22 εκχωρήσεις εξόρυξης σε σύνολο 6.326 εκταρίων, έκταση που το μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται σε ομοσπονδιακά οικολογική προστατευόμενη περιοχή και στη Real de Catorce, που έχει αναγνωριστεί ως αρχιτεκτονικός θησαυρός από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Η διαδικτυακή εφημερίδα Intercontinental Cry δημοσίευσε μια ανάρτηση σχετικά με τα αιτήματα των Wixarika για τον ιερό τόπο της Wirikuta των ιθαγενών του Μεξικού, και για τις ενέργειες που είναι πρόθυμοι να κάνουν:

The sanctity of Wirikuta is the Wixarika's Peoples biggest concern; however, they also point out that some 3500 people are living in the concession area, in 16 population centres and “numerous localities”. If the silver mine becomes operational, each and every one may be facing water shortages and moderate to severe health problems from the company's use of cyanide. Exposure to cyanide may cause blurred vision, severe shortness of breath, headaches and general weakness as well as paralysis, cardiac arrest, seizures and death.

For these reasons, the Wixarika say they are prepared to “use all the resources necessary to stop this devastating mining project, making use of national and international legal resources that are in our favor as well as non-violent actions of civil protest that are necessary.”

Η ιερότητα της Wirikuta είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των Wixarika. Ωστόσο, τονίζουν πως περίπου 3.500 κάτοικοι ζουν στην περιοχή όπου πρόκειται να αρχίσει η μεταλλευτική δραστηριότητα, σε 16 μικρές κωμοπόλεις και πολυάριθμες κοινότητες. Αν το ορυχείο ασημιού ξεκινήσει τη λειτουργία του, μπορεί να προκύψει πρόβλημα λειψυδρίας ή ακόμα και πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της χρήσης κυανίου από την εταιρεία. Έκθεση σε κυάνιο μπορεί να προκαλέσει θολή όραση, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκεφάλους και γενική αδιαθεσία, καθώς και παράλυση, ανακοπή καρδιάς, σπασμούς και θάνατο.
Για αυτούς τους λόγους, οι Wixarika λένε ότι είναι έτοιμοι “να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο χρειάζεται για να σταματήσουν το καταστροφικό αυτό πλάνο εξόρυξης, θέτοντας σε εφαρμογή εθνικούς και διεθνείς νομικούς κανόνες που τους ευνοούν, καθώς και τις απαιτούμενες μη βίαιες ενέργειες δημόσιας διαμαρτυρίας”.
Wirikuta image by Flickr user David Mannix in Mexico used under a Creative Commons Attribution-Share Alike license

Wirikuta. Φωτογραφία από το χρήστη του Flickr David Mannix στο Μεξικό, υπό την άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike

Στην ιστοσελίδα Cultural Survival δημοσιεύτηκαν γενικότερες πληροφορίες για πιθανά προβλήματα αν συνεχιστεί το πλάνο εξόρυξης:

If this huge project is allowed to move forward, its impacts will be equally huge. Whether they dig the ore out of tunnels or excavate open pits, the mine will produce enormous quantities of tailings that could leach acid into the environment for centuries and blight the landscape in a region whose primary source of income is tourism. Dust, noise, erosion, road construction, water pollution, and blasting all affect wildlife, and the region’s notable diversity of bird species—including 16 that are threatened—could plummet. Of most concern to the region’s peasant farmers is the mine’s potential impact on the water table in this semi-desert. Mines of this size use as much water in a day as a peasant family would use in 25 years.

Αν το τεράστιο αυτό σχέδιο εγκριθεί και προχωρήσει, οι επιπτώσεις θα είναι εξίσου τεράστιες. Είτε εξορύξουν μεταλλεύματα μέσω σηράγγων είτε μέσω ανοιχτών λατομείων, το μεταλλωρυχείο θα παράγει τεράστιες ποσότητες απορριμάτων που θα διοχετεύουν για αιώνες οξύ στο περιβάλλον και θα καταστρέψουν το τοπίο μιας περιοχής που ζει από τον τουρισμό. Η σκόνη, ο θόρυβος, η διάβρωση, η οδοποιία, η μόλυνση των υδάτων και οι εκρήξεις επηρεάζουν όλα την άγρια φύση και τίθεται σε κίνδυνο η περίφημη βιοποικιλότητα της περιοχής και ειδικότερα τα ποικίλα είδη πτηνών, 16 από τα οποία είναι προστατευόμενα είδη.  Κύρια ανησυχία των αγροτών της περιοχής είναι οι πιθανές επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στον υδροφόρο ορίζοντα αυτής της ημι-ερήμου. Μεταλλωρυχεία τέτοιου μεγέθους χρησιμοποιούν μέσα σε μια μέρα τόση ποσότητα νερού όση θα κατανάλωνε μια αγροτική οικογένεια σε 25 χρόνια.

Η σελίδα Cultural Survival επίσης προτείνει διαφορετικούς τρόπους δράσης για βοήθεια και ενημέρωση περί του θέματος, καθώς και ιδέες δράσης μέσω του διαδικτυακού ακτιβισμού.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.