Νότια Ασία: Αντιδράσεις για την απαγόρευση της μπούρκας στη Γαλλία

Η πρόσφατη απαγόρευση στη Γαλλία της μπούρκας (niqab), του ισλαμικού καλύμματος του προσώπου, δημιούργησε πολλή συζήτηση στις διάφορες μπλογκόσφαιρες ανά τον κόσμο. Ο νόμος δεν αναφέρει τίποτα συγκεκριμένα για την μπούρκα και ονομάζεται “ο νόμος που απαγορεύει την απόκρυψη του προσώπου σε δημόσιο χώρο”. Αλλά στην πραγματικότητα έχει άμεση σχέση με τους Μουσουλμάνους και το Ισλάμ.

Κάποιοι Νοτιοασιάτες bloggers συζητούν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μπαγκλαντές

Ο Sadiq Alam στο blog Technology Of The Heart παρέχει κάποιες γενικότερες πληροφορίες για την απαγόρευση της μαντήλας στη Γαλλία και την νομική απαγόρευση του 2004 των θρησκευτικών συμβόλων και ρουχισμού στα δημόσια σχολεία. Επιχειρηματολογεί:

Majority of Islamic scholars agree on the point that Full Face Veil is NOT something which is a requirement of Islam or mandatory to observe (even though some observe it believing it as part of their religious observation). Many Muslim leaders have said they support NEITHER the veil nor the ban. [..]

Thanks to various culture from where people came and accepted Islam, various pre-existing dress code and idea of modesty became part of Muslim culture and they must be viewed as cultural element than religious. Dressing modestly is possible independent of culture, race, or existing practices of any other land or nation.

H πλειοψηφία των Ισλαμιστών μελετητών συμφωνούν στο ότι η μαντίλα που αποκρύπτει πλήρως το πρόσωπο ΔΕΝ είναι κάτι προαπαιτούμενο του Ισλάμ ή υποχρεωτικό προς τήρηση (αν και ορισμένοι το τηρούν θεωρώντας το τμήμα της θρησκευτικής τους αφοσίωσης). Πολλοί Μουσουλμάνοι ηγέτες έχουν αναφέρει ότι δεν υποστηρίζουν ΟΥΤΕ τη μαντήλα ούτε την απαγόρευση.[…]
Λόγω της διαφορετικής κουλτούρας απ’ όπου προέρχεται κάθε πιστός του Ισλάμ, πολλοί προϋπάρχοντες ενδυματολογικοί κώδικες και η ιδέα της σεμνότητας αποτέλεσαν τμήμα της μουσουλμανικής κουλτούρας και πρέπει να θεωρούνται ως πολιτισμικό παρά θρησκευτικό στοιχείο. Η σεμνή ενδυμασία είναι δυνατή ανεξάρτητως κουλτούρας, ηλικίας, φυλής ή ισχυουσών πρακτικών οποιασδήποτε άλλης χώρας ή έθνους.

Σχολιάζει σχετικά με την απαγόρευση της μπούρκας στη Γαλλία:

While its understandable that full face veil is not necessarily a religious obligation from Islamic point of view, but an age old cultural practice, yet banning it creates a very different situation for it. From the point of individual freedom this becomes some what disturbing. A state or country telling its citizen what to wear and what not to wear contradicts with democratic, civil values – the very values French republic so high upheld.

Αν και είναι κατανοητό ότι η μαντήλα που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο δεν αποτελεί απαραίτητα θρησκευτική υποχρέωση από ισλαμικής πλευράς, αλλά μια παραδοσιακή συνήθεια, η απαγόρευσή της ωστόσο δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αν το δούμε από την πλευρά της ατομικής ελευθερίας, γίνεται κάτι κάπως ανησυχητικό. Ένα κράτος, μια χώρα που λέει στους πολίτες της τι να φορούν και τι να μη φορούν έρχεται αντίθετη με τις δημοκρατικές και ατομικές αξίες, αυτές τις ίδιες που η Γαλλική Δημοκρατία προάσπιζε τόσο πολύ.

Ομάδα από Μουσουλμάνες διαμαρτύρονται για την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας στη Γαλλία, έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Φωτογραφία από Sinister Pictures, © Demotix.

Μπουτάν

Η δημοσιογράφος και blogger Dipika γράφει αφού έχει αναφερθεί σε κάποια ζητήματα:

Perhaps there are women who want to be freed of wearing a veil at all times throughout their lives- and are secretly happy that now they can.

But on thinking about this for a while, I come to the conclusion that this law is still wrong. Because my leaning towards this law is based on the assumption that the women actually don't want the veil, but are being forced into wearing it by their men. But this is an assumption. I am sure there are a lot of muslim women in France. Some may not want to wear the veil, but are being forced to by their family. Some, however inconceivable it may seem to us, may want to wear it! And if a single woman in France wants to wear a veil, she has every right to do so. Having a law that denies her this right is wrong.

Ίσως υπάρχουν γυναίκες που θέλουν να νιώσουν απελευθερωμένες από το να φοράνε μαντήλα συνέχεια για όλη τους τη ζωή και είναι κατά βάθος χαρούμενες που τώρα μπορούν.

Αλλά σκεπτόμενη για λίγο αυτό, καταλήγω στο ότι ο νόμος αυτός είναι και πάλι λάθος. Γιατί η κλίση μου υπέρ του νόμου βασίζεται στην υπόθεση ότι οι γυναίκες δεν θέλουν στην πραγματικότητα να φοράνε μαντήλα, αλλά τους επιβάλλεται από τους άνδρες τους. Αλλά αυτό δεν είναι παρά μια υπόθεση. Είμαι σίγουρη πως υπάρχουν πολλές Μουσουλμάνες στη Γαλλία. Κάποιες ίσως να μη θέλουν να φοράνε τη μαντήλα, αλλά υποχρεώνονται από τις οικογένειές τους. Ορισμένες, όσο και αν ασύλληπτο μπορεί να μοιάζει σε μας, μπορεί να θέλουν να τη φοράνε! Ακόμια κι αν μια και μοναδική γυναίκα στη Γαλλία θέλει να φοράει μαντήλα, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Ένας νόμος που της απαγορεύει το δικαίωμα αυτό είναι λάθος.

Καταλήγει:

All bans are wrong when they tread on your personal freedom. The ban on veils in France, and the ban on sale of tobacco in Bhutan.

Όλες οι απαγορεύσεις είναι λανθασμένες όταν καταπατούν την προσωπική σου ελευθερία. Και η απαγόρευση της μαντήλας στη Γαλλία και η απαγόρευση για την πώληση καπνού στο Μπουτάν.

Πακιστάν

O Raza Habib Raja γράφει στο blog Pak Tea House:

The ban opens a whole new philosophical debate on concepts like religious tolerance, freedom, the meaning of secularism and even liberalism. It is the ongoing debate between those who take liberal and secular positions which interests me and there is a lot of merit in discussing the issue in liberal and secular context. [..]

Secularism has to blend in with religious freedom and tolerance and only then it can be a true liberal version of secularism. The French brand of secularism will not make the concept of secularism popular and will not work in a pluralistic society. It will rather defame and further intensify the confusions surrounding the concept of secularism.

Η απαγόρευση ανοίγει μια εντελώς νέα φιλοσοφική συζήτηση πάνω σε έννοιες όπως η θρησκευτική ανοχή, η ελευθερία, η σημασία του λαϊκισμού και το φιλελευθερισμού ακόμη. Είναι η συνεχής αντιπαράθεση μεταξύ αυτών που τάσσονται υπέρ της φιλελεύθερης και κοσμικής πλευράς, που ενδιαφέρει εμένα, και έχει μεγάλη αξία η συζήτηση του θέματος υπό αυτό το πλαίσιο.
Ο λαϊκισμός (εκκομίσκευση) πρέπει να είναι ένα συνονθύλευμα θρησκευτικής ελευθερίας και ανεκτικότητας και μόνο τότε θα μπορεί να αποτελέσει μια πραγματικά φιλελεύθερη πλευρά της ιδέας αυτής. Η γαλλική εκδοχή της δε θα κάνει καθόλου δημοφιλή την ιδέα αυτή και δε θα φέρει αποτέλεσμα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Πιο πολύ θα δυσφημίσει και θα εντείνει τη σύγχυση γύρω από την ιδέα του λαϊκισμού.

Εν κατακλείδι, ο Sadiq ελπίζει πως η απαγόρευση αυτή μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο:

The sum effect of banning of Burqa most probably going to have positive effect because it encourage integration, it forces even Muslims (in Europe they have tendency to live in their own bubbles) to understand their own customs, educate themselves and separate cultural baggage from authentic teachings or practices. This also offers opportunity for Muslims to educate non-Muslims about their beliefs and the fact that those who practice Islam do not belong to a Mono-Culture.

Το τελικό αποτέλεσμα της απαγόρευσης της μπούργκας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι θετικό, γιατί ενθαρρύνει την ενσωμάτωση, υποχρεώνει ακόμα και τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι στην Ευρώπη τείνουν να ζουν στις δικές τους “κλειστές κοινωνίες”, να καταλάβουν τα δικά τους έθιμα, να μορφωθούν και να διαχωρίσουν το πολιτισμικό τους φορτίο από τις αυθεντικές διδασκαλίες ή πρακτικές. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους Μουσουλμάνους να διδάξουν στους μη-Μουσουλμάνους τα πιστεύω τους και το γεγονός επίσης ότι όσοι πιστεύουν στο Ισλάμ δεν ανήκουν σε μια μονοπολιτισμική κοινωνία.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.