Καμερούν: Ο Μπιγιά θα κερδίσει μετά από διαρροή προσωρινών αποτελεσμάτων

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα του ειδικού μας αφιερώματος Εκλογές στο Καμερούν 2011.

Μια εβδομάδα μετά τις προεδρικές εκλογές στις 9 Οκτωβρίου 2011 στο Καμερούν, η Εθνική Επιτροπή Γενικής Απογραφής μόλις ολοκλήρωσε την ανάλυση των πρακτικών των 24.000 εκλογικών κέντρων, που διαδόθηκαν στο Καμερούν και στο εξωτερικό, και διαπίστωσε προσωρινό αριθμό ψήφων.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα Le Messager δημοσίευσε μια διαρροή αυτών των προσωρινών αποτελεσμάτων σε ένα άρθρο. Το τελευταίο αναδημοσιεύτηκε στο camer.be. Τα τελικά αποτελέσματα πρέπει να ανακοινωθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 24 Οκτωβρίου 2011.

Η πιθανή επανεκλογή του Πολ Μπιγιά

Τα προσωρινά στοιχεία, όπως υπολογίζεται από την Εθνική Επιτροπή Γενικής Απογραφής, παραχωρούν στον απερχόμενο Πρόεδρο Πολ Μπιγιά, ο οποίος διεκδίκησε την επανεκλογή, το 77% των ψήφων. Ακολουθεί ο ιστορικός αντίπαλός του, ο Νι Τζον Φρου Ντι, με περίπου 10% και στη συνέχεια ο Γκάργκα Χαμάν Ατζί, που συγκέντρωσε το 3,21% των ψήφων.

Temporary results as transmitted to the Supreme Court. From www.camer.be

Προσωρινά αποτελέσματα, όπως μεταδόθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Από το www.camer.be

Ένας Καμερουνέζος netizen σχολίασε την ανάρτηση του camer.be:

le messager ne respecte pas la loi, on a interdit de publier les tendances

Η Le Messager δεν σέβεται το νόμο, απαγορεύεται η δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων

Το Radio France Internationale (RFI) εξηγεί:

A ce stade, aucun résultat provisoire n’est publié. Cette prérogative a été retirée à Elecam par l’Assemblée en mai dernier, au profit du seul Conseil constitutionnel.

Σε αυτό το στάδιο, δεν δημοσιεύεται προσωρινό αποτέλεσμα. Αυτό το προνόμιο ελήφθη από την Elecam [Εκλογική Επιτροπή του Καμερούν] από την Εθνοσυνέλευση τον Μάιο του 2011, προς όφελος του Συνταγματικού Συμβουλίου.

Πέρα από την πιθανή παραβίαση του νόμου από την καμερουνέζικη εφημερίδα, ορισμένοι netizens φάνηκαν να αναμένουν τέτοια αποτελέσματα και να υποθέτουν ότι φταίει η αντιπολίτευση. Ο 18OO ° -CELSIUS από τη Γερμανία:

18 individus réunissent en tout et pour tout 5,01% ! quelle moquerie! rembourser nos dizaines de millions que vous avez reçus pour la pseudo campagne! on ne vous connait pas! toute l'opposition réunie n'arrive mm pas à franchir le cap de 25% de suffrages, quelle honte!

Μάζεψαν 18 άτομα συνολικά 5,01%! Τι αστείο! Δώστε μας πίσω τα δώδεκα εκατομμύρια, που λάβατε για τη λεγόμενη εκστρατεία! Δεν σε ξέρουμε! Ολόκληρη η αντιπολίτευση μαζί δεν φτάνει ούτε το 25% των ψηφοφόρων, τι κρίμα!

Ο ALEXANDER_LEGRAND συνεχίζει:

L'homme lion est très fort, pas les histoires que Gbagbo avait voulu gagner avec 51% . Quelque soient les contestations il sera au dessus de 50%. 7 longues années de misère nous attendent encore, à moins qu'il casse sa pipe avant.

Το λιοντάρι [Πολ Μπιγιά] είναι πραγματικά δυνατός, όχι σαν τον Γκμπαγκμπό, που ήθελε να κερδίσει με 51%. Ανεξάρτητα από τις διαμαρτυρίες, θα έχει πάνω από το 50% των ψήφων. Δεν έχουν περάσει ακόμη 7 χρόνια μακράς κακοποίησης, εκτός κι αν τινάξει τα πέταλα πριν.

Ο Netizen The Economist σχολιάζει από την Σουηδία:

The problem in cameroon is not the opposition. Democracy permits whosoever (including you and me) to become president as long as he can receive the trust of the people. forcing opposition parties to unite with others is an abuse to democracy. the truth is elsewhere and is about the electoral system in place.

Το πρόβλημα στο Καμερούν δεν είναι η αντιπολίτευση. Η δημοκρατία επιτρέπει σε οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων εσάς και εμένα) να γίνει πρόεδρος, αρκεί να μπορεί να λάβει την εμπιστοσύνη του λαού. Ο εξαναγκασμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ενωθούν με άλλους είναι κατάχρηση της δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι αλλού και αφορά το υπάρχον εκλογικό σύστημα.

Προσθέτει:

The drawing line should be the introduction of a second round election that will force the minor parties to rally with the major ones. Lets only ask for a credible electoral sysytem and stop stone throwing for nothing!

Η θεμελιώδης γραμμή θα πρέπει να είναι η εισαγωγή εκλογών δεύτερου γύρου, που θα αναγκάζουν τα μικρά κόμματα να συσπειρωθούν με τα μεγάλα. Ας ζητήσουμε μόνο ένα αξιόπιστο εκλογικό σύστημα και να σταματήσουμε τους λιθοβολισμούς για το τίποτα!

Πρώιμα αποτελέσματα ως τεστ αντιδράσεων;

Αυτά τα αποτελέσματα φαίνονταν εκπληκτικά για ορισμένους netizens. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το εργαλείο τάσεων της Google, η Edith Kahbang Walla ήταν μεταξύ των κορυφαίων τριών υποψηφίων με περισσότερες αναζητήσεις στη μηχανή αναζήτησης Google. Δεν δόθηκε δημοσκόπηση κατά την προεδρική ψηφοφορία και λόγω του χαμηλού ποσοστού διείσδυσης στο Διαδίκτυο στο Καμερούν, αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να μετριαστεί, καθώς μπορεί να αφορά κυρίως την αναζήτηση από την κοινότητα της διασποράς.

Σχόλια AmaraSt στο κοινωνικό δίκτυο Twitter:

0.71% for #KahWalla really surprising… Maybe she did focus too much on #diaspora and not enough on those in #Cameroon

0,71% για την #KahWalla πραγματικά εκπληκτικό … Ίσως εστίασε πάρα πολύ στη διασπορά και όχι αρκετά σε όσους βρίσκονται εντός Καμερούν

Σε αυτό απαντά ο Dibussi, Καμερουνέζος συγγραφέας και δημοσιογράφος με έδρα το Σικάγο:

I think these results are a trial balloon by regime to see how people will react and to prepare public for Supreme Court results

Νομίζω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι ένα τεστ από το καθεστώς για να δει πώς θα αντιδράσει ο κόσμος και να προετοιμαστεί το κοινό για τα αποτελέσματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η υπόθεση ότι η κατεστημένη δύναμη θα μπορούσε να ενορχηστρώσει τη διαρροή αυτών των αποτελεσμάτων είναι κοινή από άλλους δημοσιογράφους: ο Edouard Tamba, δημοσιογράφος που εδρεύει στην πρωτεύουσα Γιαουντέ, λέει ότι “όλα είναι δυνατά με το Καμερούν”. Ένας άλλος ανώνυμος Καμερουνέζος δημοσιογράφος προσθέτει:

C’est cette presse qui est allée toucher de l’argent au Ministère de la Communication et au Cabinet civil de la présidence de la République pour la “couverture” de l’élection

Ο ίδιος Τύπος του Καμερούν πήρε χρήματα από το Υπουργείο Επικοινωνίας και το Υπουργικό Συμβούλιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την «κάλυψη» αυτών των εκλογών.

Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνεται από τον Καμερουνέζο δημοσιογράφο Christophe Bobiokono στο ιστολόγιό του σε μια δημοσίευση με τίτλο “Έλεγχος των μέσων: η Ανανέωση (αναφορά στο πολιτικό πρόγραμμα του υποψηφίου Πολ Μπιγιά κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας) καλύπτει τον Τύπο με τραπεζογραμμάτια για να αγοράσει ειρήνη” .

Ο φόβος για μια μετεκλογική κρίση

Στη σελίδα της στο Facebook, η Edith Kahbang Walla, γνωστή και ως Kah Walla, ανακοίνωσε:

Yesterday October 15th, 6 leaders of the Cameroonian opposition (Kah Walla, John Fru Ndi, Adamou Ndam Njoya, Ben Muna, Jean de Dieu Momo, Albert Dzongang) met and developed a common position and plan of action with regard to the electoral process carried out on October 9, 2011. Details will be communicated in a press conference on Monday, October 17th at 11:00 a.m. at the UDC headquarters in Yaounde.

Χθες, 15 Οκτωβρίου, 6 ηγέτες της αντιπολίτευσης του Καμερούν (Kah Walla, John Fru Ndi, Adamou Ndam Njoya, Ben Muna, Jean de Dieu Momo, Albert Dzongang) συναντήθηκαν και ανέπτυξαν μια κοινή θέση και σχέδιο δράσης σχετικά με την εκλογική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011. Οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ. στην έδρα του UDC στο Γιαουντέ.

Υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Γιαουντέ, στην οποία ο συνασπισμός καταγγέλλει τις παρατυπίες της ψηφοφορίας και ως εκ τούτου απαιτεί την ακύρωση των εκλογών της 9ης Οκτωβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου αριθ. 92/010 της 17ης Σεπτεμβρίου 1992 και τη διοργάνωση νέων εκλογών εντός έξι μηνών.

Σύμφωνα με ένα άρθρο της Voice of America, ο Fred Mitchell, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής παρατηρητών της Κοινοπολιτείας στο Καμερούν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εκλογές:

We observed the fact that the election was conducted peacefully,” said Mitchell, “that people felt no form of coercion to come out to vote, and although there were some administrative and logistical problems, we believe that there was a valued first effort to establish ELECAM as an independent acting body for elections. I think that is something that your country ought to be proud of.

Παρατηρήσαμε το γεγονός ότι οι εκλογές διεξήχθησαν ειρηνικά, ότι οι άνθρωποι δεν ένιωθαν καμία μορφή εξαναγκασμού να βγουν για να ψηφίσουν και, παρόλο που υπήρχαν κάποια διοικητικά και διοικητικά προβλήματα, πιστεύουμε ότι υπήρξε μια αξιόλογη πρώτη προσπάθεια για εγκαθίδρυση της ELECAM ως ανεξάρτητου οργάνου εκλογών. Νομίζω ότι είναι κάτι, για το οποίο η χώρα σας πρέπει να είναι υπερήφανη.

Στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Alain Juppé, όταν ερωτήθηκε από αντιπρόσωπο της αντιπολίτευσης σχετικά με τη συνεχή υποστήριξη από τη Γαλλία των Αφρικανών δικτατόρων, δήλωσε ότι:

Ce que je peux vous dire, c’est que, selon l’Organisation internationale de la francophonie et le Commonwealth qui ont suivi le déroulement de ces élections, on peut considérer aujourd’hui qu’elles ont eu lieu dans des conditions acceptables.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση της Γαλλοφωνίας και της Κοινοπολιτείας, όπου και οι δύο ακολούθησαν την εκλογική διαδικασία, μπορούμε σήμερα να θεωρήσουμε ότι οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αποδεκτές συνθήκες.

Ωστόσο, το παναφρικανικό περιοδικό Jeune Afrique ανέφερε τη σφαγή της Virginie Takoguem, μιας φερόμενης οπαδού του SDF, που σκοτώθηκε την ημέρα των εκλογών, σε περιστάσεις που μέχρι σήμερα παραμένουν αβέβαιες.

Επιπλέον, οι εικόνες της καταμέτρησης των ψήφων σε ορισμένα εκλογικά τμήματα της χώρας κυκλοφόρησαν στον Ιστό. Το ιστολόγιο Africa Through a Lens δημοσίευσε μερικές από αυτές:

An electoral official checks an election result sheet using a lantern after the Presidential election in Yaounde, Cameroon, Sunday, October 9. 2011 - www.africathroughalens.com

Εκλογικός αξιωματούχος ελέγχει ένα φύλλο αποτελεσμάτων εκλογών χρησιμοποιώντας ένα φανάρι μετά τις προεδρικές εκλογές στο Γιαουντέ του Καμερούν, Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011 – www.africathroughalens.com

Η καθημερινή εφημερίδα Le Jour ανέφερε επίσης ότι ένας από τους 22 υποψηφίους της αντιπολίτευσης, ο Jean-Jacques Ekindi, κατήγγειλε παρατυπίες στη σελίδα του στο Facebook. Στο ακόλουθο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Youtube από τον χρήστη JeanMarieEssono, το φερόμενο ως ανεξίτηλο μελάνι ψήφου εξαφανίστηκε από τους αντίχειρες δύο πολιτών, που μόλις ψήφισαν:

Ο δημοσιογράφος Edouard Tamba, αναφερόμενος στα προσωρινά αποτελέσματα που διέρρευσαν πρόσφατα, εξηγεί:

Pour tout observateur de la scène politique au Cameroun, il n’y a pas de surprise réelle dans ces “résultats”. Les choses étaient mal parties avec: Elecam et ses responsables proches du pouvoir en place, un exécutif hyper-puissant et maître absolu du calendrier, une opposition qui excelle dans l’amateurisme et s’agite à la dernière minute. Où je vis à Yaoundé, tous ceux qui sont revenus des bureaux de vote n’avaient plus d’encre aux pouces. Certains n’ont pas eu leurs cartes. Et d’autres ont eu plusieurs cartes dans la même ville ou dans plusieurs ville. Le résultat ne peut être qu’en faveur de celui qui organise et se préparait depuis des années.

Για κάθε παρατηρητή της πολιτικής σκηνής του Καμερούν, δεν υπάρχει πραγματική έκπληξη σε αυτά τα “αποτελέσματα”. Τα πράγματα είχαν αρχίσει με λάθος τρόπο με την Elecam και τους αξιωματούχους της, που βρίσκονται κοντά στην κατεστημένη εξουσία, μια υπερ-ισχυρή εκτελεστική εξουσία και απόλυτο κυρίαρχο της ατζέντας, μια αντιπολίτευση που υπερέχει στην ερασιτεχνικότητα και βράζει την τελευταία στιγμή. Στη Γιαουντέ, όπου ζω, όλοι όσοι επέστρεψαν από τα εκλογικά κέντρα δεν είχαν πια μελάνι στον αντίχειρά τους. Άλλοι δεν έλαβαν την κάρτα ψηφοφόρου τους. Και μερικοί άλλοι πήραν πολλές στην ίδια ή διαφορετικές πόλεις. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο υπέρ όποιου οργάνωσε και προετοιμάστηκε πριν από χρόνια.

Το Radio France Internationale αναφέρει μια δήλωση του Τζον Φρου Ντι, ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Μετώπου και ιστορικού αντιπάλου του Πολ Μπιγιά:

Dans le cas ou le Conseil constitutionnel refuse d’annuler cette mascarade électorale et persiste à déclarer les résultats, nous appelons par la présente le peuple à venir massivement manifester en faveur de leur droit de participer à des élections libres et transparentes

Σε περίπτωση που το Συνταγματικό Συμβούλιο αρνείται να ακυρώσει αυτήν την εκλογική μεταμφίεση και επιμένει στη δήλωση των αποτελεσμάτων, καλούμε τους πολίτες να διαδηλώσουν μαζικά υπέρ του δικαιώματός τους να συμμετέχουν σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές

Ο Serge Alain Ka'abessine αναρωτιέται στον αντιπολτευτικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Germinal:

S’achemine-t-on vers une crise postélectorale ? Tout laisse à penser, si on tient compte de la détermination affichée par les signataires de la Déclaration de Yaoundé (…).

Προχωρούμε σε μια μετεκλογική κρίση; Όλα μας οδηγούν σε μια τέτοια υπόθεση, αν λάβουμε υπόψη την αποφασιστικότητα, που έδειξαν οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη του Γιαουντέ

Αυτή τη θέση δεν την μοιράζεται ο Agenor Peter στο μεγαλύτερο γκρουπ του Καμερούν στο Facebook:

Ils sont bien nombreux les charlatants, les apprentis sorciers, les marabouts qui ce disent opposant. Ils sont derniers partout même dans leurs decisions, alors ils doivent assumer les conséquences; pas question de se mobiliser pour ces bons à rien de l'opposition qui ne comprennent rien à rien de la politique.

Είναι πολλοί αυτοί οι απατεώνες, οι μαθητευόμενοι μάγοι, οι μαραμπούδες, που αυτοαποκαλούνται αντίπαλοι. Είναι οι τελευταίοι, ακόμη και στις αποφάσεις τους, επομένως πρέπει να υποφέρουν τις συνέπειες. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι κινητοποιούμαστε για τους άχρηστους της αντιπολίτευσης, που δεν καταλαβαίνουν γρι από πολιτική.

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα του ειδικού μας αφιερώματος Εκλογές στο Καμερούν 2011.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.