ΛΔ του Κονγκό: Πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές;

Οι προεδρικές εκλογές στη ΛΔΚ έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου 2011. Τα διακυβεύματα είναι προφανώς υψηλά, δεδομένης της ιστορίας των εμφύλιων συγκρούσεων (οι προεδρικές εκλογές του 2006 διεξήχθησαν υπό ειρηνευτές του ΟΗΕ).

Η εκστρατεία του 2011 ξεκίνησε επίσημα στις 28 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 13 υποψηφίους σε μια χώρα, που έχει έως και 400 πολιτικά κόμματα. Πολλοί παρατηρητές έχουν επισημάνει τα σπουδαία γεγονότα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας και προσπάθησαν να προβλέψουν πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές.

Το Radio Okapi επισημαίνει τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε το CENI (Ανεξάρτητη Επιτροπή Εθνικών Εκλογών) τις ημέρες πριν από τις εκλογές:

Au cours d’une conférence de presse tenue vendredi 25 novembre, son rapporteur Matthieu Pita a déclaré que 33 aéronefs n’ont pas pu décoller pour des raisons météorologiques. Ces engins devraient servir au déploiement du matériel électoral dans les provinces.«Vous êtes un peu déçu, mais rassurez-vous que ce n’est pas de mauvaise foi. C’est pour des raisons opérationnelles », a ajouté Matthieu Pita.En dépit de ces difficultés logistiques, Matthieu Pita a annoncé que les élections auront bel et bien lieu le 28 novembre.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της 25ης Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος της CENI Matthieu Pita δήλωσε ότι 33 αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Τα αεροπλάνα χρειάζονται για τη διανομή εκλογικού υλικού στις επαρχίες. “Είστε λίγο απογοητευμένοι, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν είναι κακή τη πίστει. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε λειτουργικούς λόγους”, δήλωσε. Παρά τις υλικοτεχνικές αυτές δυσκολίες, ο Matthieu Pita ανακοίνωσε ότι πράγματι θα διεξαχθούν εκλογές στις 28 Νοεμβρίου.

Το Radio Okapi σημειώνει επίσης ότι 50.000 ψηφοφόροι στην περιοχή Ρουτσούρου του Βόρειου Κίβου δεν ήξεραν ακόμη πού θα ψηφίσουν:

Des sources rapportent qu’au moins 18 centres n’ont toujours pas de listes d’électeurs. Cette situation inquiète les électeurs de ce territoire. [..] Député élu de la circonscription électorale de Rutshuru, Sekimonyo wa Magango appelle ses électeurs à l’apaisement.
«J’ai contacté la haute hiérarchie de la Ceni. Toutes ces autorités viennent de me rassurer que les listes électorales vont nous arriver avant les élections. Tout détenteur de la carte électorale à Rutshuru va voter lundi. C’est la garantie qu’ils m’ont donné et je voudrais que toute la population de Rutshuru s’apaise», a rassuré le professeur Sekimonyo Wa Magangu.

Πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 18 κέντρα εξακολουθούν να μην έχουν εκλογικούς καταλόγους. Αυτό ανησυχεί τους ψηφοφόρους της περιοχής. […] Ο Sekimonyo wa Magango, ο εκλεγμένος βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια του Ρουτσούρου, ζήτησε ηρεμία από τους ψηφοφόρους.
“Επικοινώνησα με την κορυφαία ιεραρχία της CENI. Οι Αρχές με διαβεβαίωσαν ότι οι εκλογικοί κατάλογοι θα φτάσουν σε εμάς πριν από τις εκλογές. Οποιοσδήποτε κάτοχος εκλογικής κάρτας στο Ρουτσούρου θα μπορεί να ψηφίσει τη Δευτέρα. Αυτή είναι η εγγύηση που μου έδωσαν. Και θέλω όλοι οι άνθρωποι του Ρουτσούρου να παραμείνουν ήρεμοι”.
Voting Booth in DRC on Flickr by FredR (CC BY-NC-ND 2.0).

Εκλογική κάλπη στη ΛΔΚ στο Flickr, FredR (άδεια CC BY-NC-ND 2.0).

Στο Bunyakiri, το ιστολόγιο Local Voices έθεσε επίσης ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι οι εκλογικοί κατάλογοι και οι ψηφοφορίες θα πρέπει να αποσταλούν σε 160 εκλογικά κέντρα.

Ο Jason Stearns συνοψίζει τον αυξανόμενο φόβο καθυστέρησης:

A last-minute delay in the election appears to be likely, according to several separate diplomatic sources in Kinshasa. The sources, who wished the remain anonymous given the insistence by the election commission that elections will be held on November 28, said that it would extremely difficult to deploy all necessary materials on time. However, one of the diplomats suggested that the commission thinks it will be less controversial to present the various actors with a fait accompli: a brief delay of the polls.
However, other sources, including the election commission and the UN peacekeeping mission, believe it is still possible to hold elections on time.
The logistical task for the election commission is daunting. The last election materials are reportedly arriving today or tomorrow and have to be distributed to 210 distribution centers. The United Nations has mobilized its substantial fleet of airplanes and helicopters, but the materials will have to be distributed to 64,000 polling centers. In addition, the Congolese government has been able to obtain crucial support from both the Angolan and South African governments, who are deploying aircraft to the country, as well.

Μια καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής στις εκλογές φαίνεται να είναι πιθανή, σύμφωνα με διάφορες χωριστές διπλωματικές πηγές στην Κινσάσα. Οι πηγές, οι οποίες επιθυμούσαν να παραμείνουν ανώνυμες, δεδομένης της επιμονής της εκλογικής επιτροπής ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου, ανέφεραν ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιηθούν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα υλικά. Ωστόσο, ένας από τους διπλωμάτες πρότεινε ότι η επιτροπή πιστεύει ότι θα είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο να παρουσιάσει στους διάφορους παράγοντες ένα τετελεσμένο γεγονός: μια σύντομη καθυστέρηση των εκλογών.

Ωστόσο, άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εκλογικής επιτροπής και της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ, πιστεύουν ότι είναι ακόμη δυνατό να διεξαχθούν εκλογές εγκαίρως.

Το υλικοτεχνικό έργο για την εκλογική επιτροπή είναι τρομακτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο ενημερωτικό υλικό φτάνει σήμερα ή αύριο και πρέπει να διανεμηθεί σε 210 κέντρα διανομής. Τα Ηνωμένα Έθνη κινητοποίησαν τον σημαντικό τους στόλο αεροπλάνων και ελικοπτέρων, αλλά το υλικό θα πρέπει να διανεμηθεί σε 64.000 εκλογικά κέντρα. Επιπλέον, η κυβέρνηση του Κονγκό μπόρεσε να λάβει κρίσιμη υποστήριξη τόσο από τις κυβερνήσεις της Αγκόλας όσο και από τη Νότια Αφρική, οι οποίες αναπτύσσουν αεροσκάφη στη χώρα.

Ελλείψει αξιόπιστων δημοσκοπήσεων, ο Jason Stearns επιχείρησε επίσης το δύσκολο έργο της πρόβλεψης των αποτελεσμάτων των εκλογών (ο Stearns διευκρινίζει επίσης ότι δεν επιχειρεί να προβλέψει νικητή, αλλά απλώς να προσδιορίσει τις τάσεις στην εκστρατεία). Συνοψίζει την ανάλυσή του ως εξής:

If you take these projections and weight them by the population of the provinces, you can conclude that it will be a close race between Kabila and Tshisekedi. Turnout will be crucial, as will the extent to which disaffection with the current government will translate into votes for opposition candidates. A last-minute endorsement by Bemba and coalitions among opposition candidates could also sway the vote.

Εάν λάβεις αυτές τις προβολές και τις σταθμίσεις ανάλογα με τον πληθυσμό των επαρχιών, μπορείς να συμπεράνεις ότι θα είναι ένας έντονος αγώνας μεταξύ Καμπιλά και Τσισεκέντι. Η προσέλευση θα είναι κρίσιμη, όπως και ο βαθμός, στον οποίο η δυσαρέσκεια με την τρέχουσα κυβέρνηση θα μεταφραστεί σε ψήφους για υποψηφίους της αντιπολίτευσης. Η έγκριση της τελευταίας στιγμής από το Μπέμπα και οι συνασπισμοί μεταξύ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την ψηφοφορία.

Ο Didier Muhama, που γράφει στο ιστολόγιο Now African, αναφέρεται σε μια ανεπίσημη δημοσκόπηση, που διεξήχθη σε όλες σχεδόν τις γειτονιές της Γκόμα (εκτός Μουγκούγκα):

Out of a bit over 500 people from 18 to 24 years old, the following question was asked: who will you vote for? Out of the 500 participants, Joseph Kabila got 52, Vital Kamerhe 323 and Tshisekedi 120 while the other 8 candidates got a total of 25. I decided to conduct my own little inquiry…
“Vital Kamerhe, because his project is valuable compared to the so-called five sites that Kabila had promised to undertake during his presidency. I don’t trust Kabila anymore, he didn’t keep his mandate promises.” explains Sammy W., student at UNIGOMMA university.
Incumbent President Joseph Kabila has been in power since 2001. He took office ten days after the assassination of his father. In 2006 he was elected as President opening the door to widespread violence.
Sarah K., 19, from the Mabanga neighborhood: “I will vote for Kabila, mainly because he is handsome” she blurts out with a timid smile, “then he also brought peace to our region and the country as a whole! I think he needs more time to accomplish the promises the made in 2006.” she ends.

Από λίγο πάνω από 500 άτομα από 18 έως 24 ετών, τέθηκε η ακόλουθη ερώτηση: ποιον θα ψηφίσετε; Από τους 500 συμμετέχοντες, ο Joseph Kabila έλαβε 52, Vital Kamerhe 323 και Tshisekedi 120, ενώ οι άλλοι 8 υποψήφιοι πήραν συνολικά 25. Αποφάσισα να κάνω τη δική μου μικρή έρευνα…
«Vital Kamerhe, επειδή το εγχείρημά του είναι πολύτιμο σε σύγκριση με τα λεγόμενα πέντε sites, που ο Kabila είχε υποσχεθεί να αναλάβει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Δεν εμπιστεύομαι πλέον τον Kabila, δεν τήρησε τις υποσχέσεις του”, εξηγεί ο Sammy W., φοιτητής στο πανεπιστήμιο  UNIGOMMA.
Ο νυν πρόεδρος Kabila είναι στην εξουσία από το 2001. Έλαβε καθήκοντα δέκα ημέρες μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Το 2006 εξελέγη Πρόεδρος ανοίγοντας τον δρόμο για εκτεταμένη βία.
Sarah K., 19 ετών, από τη γειτονιά Mabanga: “Θα ψηφίσω τον Kabila, κυρίως επειδή είναι όμορφος”, ξεκαρδίζεται με ένα συνεσταλμένο χαμόγελο, “έπειτα έφερε επίσης ειρήνη στην περιοχή μας και στο σύνολο της χώρας! Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις, που έκανε το 2006″, καταλήγει.

Ο Alex Egwete γράφει για ανησυχητικές αναφορές φανταστικών εκλογικών κέντρων:

The electoral commission is in the midst of yet another controversy, this time over the discovery of phantom polling stations in the “cartography” of polling stations CENI recently published. Some opposition groups and journalists have given CENI Chair Rev Daniel Ngoy Mulunda 72 hours (commencing yesterday) to come up with a coherent explanation for those phantom polling stations. Pro-opposition RLTV, which is airing again after a short ban stemming from the infamous phone interview with Tshisekedi in which the UDPS leader proclaimed himself DRC president, gave evidence of a half-dozen of those phantom polling stations in Kinshasa alone, including bars and private residences whose occupants were flabbergasted to find out that their homes were listed as polling stations

Η εκλογική επιτροπή βρίσκεται στη μέση μιας ακόμη διαμάχης, αυτή τη φορά σχετικά με την ανακάλυψη φανταστικών εκλογικών τμημάτων στην “χαρτογραφία” των εκλογικών κέντρων CENI, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Ορισμένες ομάδες της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφοι έδωσαν στον πρόεδρο της CENI Rev Daniel Ngoy Mulunda 72 ώρες (ξεκινώντας χθες) για να παρουσιάσουν μια συνεκτική εξήγηση για αυτά τα φανταστικά εκλογικά κέντρα. Η υπέρ-αντιπολιτευτική RLTV, η οποία προβάλλεται ξανά μετά από μια σύντομη απαγόρευση, που απορρέει από την περίφημη τηλεφωνική συνέντευξη με τον Τσισεκέντι, στην οποία ο ηγέτης του UDPS ανακήρυξε τον εαυτό του πρόεδρο της ΛΔΚ, έδωσε στοιχεία για μισή ντουζίνα από αυτά τα φανταστικά εκλογικά κέντρα στην Κινσάσα, συμπεριλαμβανομένων μπαρ και ιδιωτικών κατοικιών, των οποίων οι ένοικοι εξεπλάγησαν, όταν ανακάλυψαν ότι τα σπίτια τους είχαν καταχωρηθεί ως εκλογικά κέντρα.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.