Μιανμάρ: Πρόσφυγες Ροχίνγκια σε βάρκα εγκαταλείπονται από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές

Το άρθρο αυτό αποτελεί κομμάτι του ειδικού μας αφιερώματος Οι Ροχίνγκια της Μιανμάρ.

Εκτός από την Ινδία, η Μιανμάρ είναι η δεύτερη χώρα, που έχει σύνορα με το Μπαγκλαντές. Οι άνθρωποι στις παραμεθόριες περιοχές μοιράζονται παρόμοιες γλώσσες και θρησκείες. Πρόσφατα, οι Ροχίνγκια της Μιανμάρ άρχισαν να φεύγουν από τα σπίτια τους με βάρκες λόγω τοπικών εθνοτικών ταραχών στην επαρχία Ρακάιν και τώρα αναζητούν καταφύγιο στο γειτονικό Μπαγκλαντές. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν τους επιτρέπει την είσοδο, αφήνοντάς τους στη θάλασσα με τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Μετά τις σοβαρές εθνοτικές ταραχές, οι μειονότητες των Ροχίνγκια δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν τα χωριά τους για να σώσουν τη ζωή τους. Άφησαν τα πάντα πίσω και προσπάθησαν να μπουν στο Μπαγκλαντές μέσα από τα πορώδη σύνορα. Τα χερσαία σύνορα δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, επομένως χρησιμοποιούν τις πλωτές οδούς του ποταμού Ναφ.

Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει υιοθετήσει μια σκληρή στάση επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται να εμποδίσει τους Ροχίνγκια να περάσουν. Ο διεθνής οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) ζήτησε πρόσφατα από το Μπαγκλαντές να ανοίξει τα σύνορα για τους Ροχίνγκια.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) υπέβαλε το ίδιο αίτημα, αλλά η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές επέμεινε στην πολιτική της. Κατά συνέπεια, αυτοί οι φτωχοί πρόσφυγες επιπλέουν στη θάλασσα σε αβέβαιες και επικίνδυνες συνθήκες.

Members of the Protest Rohingya Initiative hold banners and images of those caught up in the violence. Image by Firoz Ahmed. Copyright Demotix.

Μέλη της Πρωτοβουλίας Διαμαρτυρίας Ροχίνγκια κρατούν πανό και εικόνες όσων έχουν εμπλακεί στη βία. Εικόνα από τον Firoz Ahmed. ©Demotix.

Σύμφωνα με τοπικές εφημερίδες, 768 Ροχίνγκια συνελήφθησαν και στάλθηκαν πίσω, ενώ προσπαθούσαν να μπουν στο Μπαγκλαντές. Αλλά δεν μπορούσαν επίσης να επιστρέψουν στη Μιανμάρ, γιατί τους περιμένει ο θάνατος εκεί. Έτσι επιπλέουν στον ωκεανό με μικρά σκάφη.

Ο Nasiruddin Hozza εξηγεί τη θέση της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές και την πραγματικότητα των Ροχίνγκια:

Long ago Myanmar’s military regime declared that people from Arakan and rakhine state of present Myanmar are migrants from Bangladesh. For this reason if they cross over to Bangladesh, they will never be welcomed in Myanmar again. On the contrary, Mayanmar would find more grounds to name them as Bengali immigrants in the future. And this would clearly create more complications between these two countries.

Bangladesh, being an over-populated country, had given shelter to about half a million Rohingya refugees in 1978 who entered through Bangladesh border. The Myanmar government didn’t agree with this number quoted by Bangladesh government when some of them were repatriated later. So a large number of Rohingyas had to stay behind in Bangladesh, with no place to go. Now, the influx of more Rohingya refugees would definitely affect the social and economic conditions of the country.

More so there is rumor that the Islamic opposition party Jamat-e-islami is arming a section of the Rohingya refugees. So the government is strictly not in favor to let the Rohingya problems grow.

Πριν από πολύ καιρό, το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ δήλωσε ότι οι άνθρωποι από το Αρακάν και την πολιτεία Ρακάιν της σημερινής Μιανμάρ είναι μετανάστες από το Μπαγκλαντές. Για αυτόν τον λόγο, αν περάσουν στο Μπαγκλαντές, δεν θα τους υποδεχτούν ποτέ ξανά στη Μιανμάρ. Αντίθετα, η Μιανμάρ θα βρει περισσότερους λόγους να τους ονομάσει Μπενγκάλι μετανάστες στο μέλλον. Και αυτό θα δημιουργούσε σαφώς περισσότερες επιπλοκές μεταξύ αυτών των δύο χωρών.

Το Μπαγκλαντές, ως μια υπερπληθυσμένη χώρα, είχε δώσει καταφύγιο σε περίπου μισό εκατομμύριο πρόσφυγες Ροχίνγκια το 1978, που εισήλθαν στα σύνορα του Μπαγκλαντές. Η κυβέρνηση της Μιανμάρ δεν συμφώνησε με αυτόν τον αριθμό, που ανέφερε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, όταν ορισμένοι από αυτούς επαναπατρίστηκαν αργότερα. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός Ροχίνγκια έπρεπε να μείνει πίσω στο Μπαγκλαντές, χωρίς κανένα μέρος να πάει. Τώρα, η εισροή περισσότερων προσφύγων Ροχίνγκια θα επηρέαζε σίγουρα τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Επιπλέον, υπάρχει φήμη ότι το κόμμα της ισλαμικής αντιπολίτευσης Jamat-e-islami οπλίζει ένα τμήμα των προσφύγων των Ροχίνγκια. Επομένως, η κυβέρνηση δεν θέλει ιδιαίτερα να αυξηθούν τα προβλήματα των Ροχίνγκια.

Εδώ είναι ο Nasiruddin Hojja, που εξηγεί γιατί οι Ροχίνγκια ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στο Μπαγκλαντές:

The Rohingya minorities in Myanmar are away from this politics and this is a case of their survival. An accusation against a Rohingya, that he raped a Rakhine lady, instigated attacks and counter-attacks in between Rakhine tribe and Rohingya tribe. That unleashed the hell for the Bengali speaking Arakanese and the Muslim minorities in bordering states.

They are running away from home, because they know they need to save their lives. Leaving behind all their belongings they are trying to enter a country by boat, which isn’t their own, where no relatives live. It is quite a tough job to climb mountains and trek in the hilly roads to cross land borders, so they are simply sailing on a boat on the Naf river (which is on the border) trying to find a shelter in Bangladesh.

Οι μειονότητες των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ απέχουν από αυτήν την πολιτική και αυτή είναι η περίπτωση επιβίωσής τους. Μια κατηγορία εναντίον Ροχίνγκια, ότι βίασε μια γυναίκα Ρακάιν, πυροδότησε επιθέσεις και αντεπιθέσεις μεταξύ της φυλής Ρακάιν και της φυλής Ροχίνγκια. Έτσι, έγιναν όλα κόλαση για τους Αρακανέζους, που μιλούν βεγγαλέζικα, και τις μουσουλμανικές μειονότητες σε όμορα κράτη.

Φεύγουν από τη γενέτειρά τους, επειδή ξέρουν ότι πρέπει να σώσουν τη ζωή τους. Αφήνοντας πίσω από όλα τα υπάρχοντά τους προσπαθούν να εισέλθουν σε μια χώρα με βάρκα, που δεν είναι δική τους, όπου δεν ζουν συγγενείς. Είναι πολύ δύσκολο να ανεβείς βουνά και να κάνεις πεζοπορία στους λοφώδεις δρόμους για να διασχίσεις τα χερσαία σύνορα, οπότε απλά ταξιδεύουν με βάρκα στον ποταμό Ναφ (που βρίσκεται στα σύνορα) προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο στο Μπαγκλαντές.

Thousands of unregistered Rohingya refugees, who have left behind the persecution they faced in Myanmar and who are now caught in a trap between Myanmar and Bangladesh, stateless, unregistered, without food and lacking work. Image by Rajibul Islam. Copyright Demotix

Χιλιάδες μη εγγεγραμμένοι πρόσφυγες Ροχίνγκια, οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω τους τη δίωξη, που αντιμετώπισαν στη Μιανμάρ και οι οποίοι τώρα παγιδεύονται μεταξύ Μιανμάρ και Μπαγκλαντές, ανιθαγενείς, μη εγγεγραμμένοι, χωρίς φαγητό και χωρίς εργασία. Εικόνα από τον Rajibul Islam. ©Demotix

Γράφει, αλλά τα βάσανά τους δεν τελειώνουν σύντομα:

Though they are coming here by boat, they aren’t being able to dock in the quay. The Bangladesh Border Guards are blocking the way, who are bound to carry out their orders. They are actually serving them with food and water as much as they can and forcing them to drift towards the sea.

Αν και έρχονται εδώ με βάρκα, δεν μπορούν να αγκυροβολήσουν στην προκυμαία. Οι συνοριοφύλακες του Μπαγκλαντές εμποδίζουν τον δρόμο, υποχρεωμένοι να εκτελέσουν τις εντολές τους. Τους προσφέρουν πράγματι φαγητό και νερό όσο μπορούν και τους αναγκάζουν να παρασυρθούν προς τη θάλασσα.

Παρόλο που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές είναι ενάντια στους πρόσφυγες των Ροχίνγκια για πολιτικούς λόγους, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται στην πλευρά των Ροχίνγκια μόνο για χάρη της ανθρωπιάς.

Ο Arif από το Somwhereinblog γράφει γιατί άτομα από το Αρακάν κατευθύνονται προς το Μπαγκλαντές:

There is a riot going on in Myanmar between Buddhists and Muslims. The weak Buddhists are running away to different places for shelter, and the Muslims are not welcome in those places. Thus they are migrating to Bangladesh for shelter.

Υπάρχει ταραχή στη Μιανμάρ μεταξύ Βουδιστών και Μουσουλμάνων. Οι αδύναμοι Βουδιστές τρέχουν σε διαφορετικά μέρη για καταφύγιο και οι Μουσουλμάνοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτά τα μέρη. Έτσι μεταναστεύουν στο Μπαγκλαντές για καταφύγιο.

Πιστεύει ότι η απόρριψη αυτών των προσφύγων είναι απάνθρωπη πράξη:

‘Bangladesh is unable to take the refugees inside the Border due to some problems’ the statement isn’t false at all. But do we lack that much mercy in our heart to point those people towards a definite death?

Το Μπαγκλαντές δεν μπορεί να μεταφέρει τους πρόσφυγες στα σύνορα λόγω ορισμένων προβλημάτων. Η δήλωση αυτή δεν είναι καθόλου ψευδής. Αλλά μας λείπει τόσο έλεος στην καρδιά μας για να ωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους προς βέβαιο θάνατο;

Ο Anowar Hossain Farmer έγραψε στη σελίδα του στο Facebook:

It is impossible to direct the Rohingya women and children towards death, if there is even a tiny bit of humanity in us. Everybody has the right for their lives, all over the world. Any civilized man can understand the fact.

We have to remember that, this is not a business matter, rather a duty from the call for humanity.

Είναι αδύνατο να ωθήσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά των Ροχίνγκια προς το θάνατο, αν υπάρχει ακόμη και ένα κομμάτι ανθρωπιάς μέσα μας. Όλοι έχουν το δικαίωμα στη ζωή, σε όλο τον κόσμο. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει το γεγονός.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό δεν είναι επιχειρηματικό ζήτημα, αλλά καθήκον της έκκλησης για ανθρωπιά.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πολλοί πολίτες της Μιανμάρ ευθύνονται για τις δυστυχίες των Ροχίνγκια. Έτσι, ο Tomdachi πρότεινε μια λύση, που σκέφτηκε:

Though the riot was basically between Rohingyas and rakhines, the whole Myanmar population is siding with the rakhines. Some of my Burmese friends are putting up accusations against the Rohingyas in the internet. In their words, Rohingyas are Bangladeshis, and they are doing terrorism in Myanmar, they have burnt 20 rakhine villages so far and etc. On the other hand the Rohigyas are illiterate and disadvantaged. They don’t have anyone to take their side and fight back. So we should help them voice their opinions as much as possible.

Αν και η ταραχή ήταν βασικά μεταξύ Ροχίνγκια και Ρακάιν, ολόκληρος ο πληθυσμός της Μιανμάρ τάσσεται υπέρ των Ρακάιν. Μερικοί από τους φίλους μου από τη Βιρμανία εκφράζουν κατηγορίες εναντίον των Ροχίνγκια στο Διαδίκτυο. Κατ’ αυτούς, οι Ροχίνγκια είναι Μπαγκλαντεσιανοί και κάνουν τρομοκρατία στη Μιανμάρ, έχουν κάψει μέχρι τώρα 20 χωριά Ρακάιν κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, οι Ροχίνγκια είναι αναλφάβητοι και μη προνομιούχοι. Δεν έχουν κανέναν στο πλευρό τους να αντισταθούν. Επομένως, πρέπει να τους βοηθήσουμε να εκφράσουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Blogger ονόματι Amra Kather Dheki δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και έγραψε στο ιστολόγιο Somwherein:

Please see these two pictures. These were taken in different times and in different context but both the pictures are expressing the same language. An appeal for helping distress people: their eyes shows uncertainty, pain of losing everything, hunger is being reflected in their eyes..

The first picture was taken during the liberation war of Bangladesh (A baby is crying on it’s mother’s lap) and the second one was taken recently when many Rohingya people were driven away from their own country and they trespassed through the waterway to take refugee in the neighboring Bangladesh. Please compare those babies. Innocent, tired, hungry and then falling asleep.

Παρακαλώ δείτε αυτές τις δύο εικόνες. Τραβήχτηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικό πλαίσιο, αλλά και οι δύο εικόνες εκφράζουν την ίδια γλώσσα. Μια έκκληση για βοήθεια στους ανθρώπους σε ανάγκη: τα μάτια τους δείχνουν αβεβαιότητα, πόνο να χάσουν τα πάντα, η πείνα αντανακλάται στα μάτια τους ..

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού πολέμου του Μπαγκλαντές (Ένα μωρό κλαίει στην αγκαλιά της μητέρας του) και η δεύτερη τραβήχτηκε πρόσφατα, όταν πολλοί Ροχίνγκια είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα τους και εισέβαλαν μέσω της πλωτής οδού για να προσφύγουν στην γειτονικό Μπαγκλαντές. Συγκρίνετε αυτά τα μωρά. Αθώα, κουρασμένα, πεινασμένα και μετά αποκοιμισμένα.

Το cbnbd.com παρείχε ρεπορτάζ για τη διάσωση ενός βρέφους Ροχίνγκια από εγκαταλελειμμένη βάρκα:

BGB troops rescued one Rohingya infant on Wednesday at noon from an abandoned boat in Naf river. They handed over that devastated female child to a Bangladeshi family in Teknaf. The members of that family are looking after that infant and they informed that the infant is terribly sick and unfit.

Τα στρατεύματα BGB έσωσαν ένα βρέφος Ροχίνγκια την Τετάρτη το μεσημέρι από ένα εγκαταλελειμμένο σκάφος στον ποταμό Ναφ. Έδωσαν αυτό το έρημο κοριτσάκι σε μια μπανγκλαντεσιανή οικογένεια στο Τεκνάφ. Τα μέλη αυτής της οικογένειας φροντίζουν αυτό το βρέφος και ενημέρωσαν ότι το βρέφος είναι τρομερά άρρωστο και ανήμπορο.

Αυτή η οικογένεια δεν προσπαθεί απλά να σώσει ένα παιδί, αλλά και να σώσει την ανθρωπότητα από τον αφανισμό της, κάτι απαραίτητο για τούτο τον σκληρό κόσμο.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.