Για το περίκλειστο Νεπάλ, ένα έτος φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Earthquake hits Kathmandu, Nepal. April 2015, © Jean Paul Delain/MSF An year in Picture. Used with permission

Ο σεισμός χτυπά το Κατμαντού, Νεπάλ. Απρίλιος 2015. © Jean Paul Delain / MSF. Από το “A Year in Pictures”. Χρησιμοποιείται με άδεια

Ήταν μια δύσκολη χρονιά στο Νεπάλ, τη χώρα με τα 27 εκατομμύρια ανθρώπους, η οποία συνορεύει με τους ισχυρούς γίγαντες, Κίνα και Ινδία.

Οι κατολισθήσεις από έναν καταστροφικό σεισμό τον Απρίλιο κατέστρεψαν τις εφοδιαστικές γραμμές της από την Κίνα, αφήνοντας το Νεπάλ να εξαρτάται πλήρως από τα ανοιχτά σύνορα 1.751 χιλιομέτρων με την Ινδία.

Όμως οι δεσμοί με τη γειτονική Ινδία άρχισαν να χωλαίνουν, αφότου το Νεπάλ ενέκρινε τελικά ένα νέο ομοσπονδιακό σύνταγμα τον Σεπτέμβριο. Φορτηγά με ζωτικής σημασίας προμήθειες και καύσιμα αξίας 302,53 εκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα, που ανέκαμψε από τον σεισμό, περίμεναν στην ουρά για 14 χιλιόμετρα στην ινδική πλευρά των συνόρων Σουνάουλι.

Η ινδική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν έχει επιβάλει αποκλεισμό στο Νεπάλ και ισχυρίζεται ότι είναι προσεκτική στις μετακινήσεις φορτηγών λόγω διαδηλώσεων κοντά στα σύνορα μετά το νέο σύνταγμα. Οι ντόπιοι αναφέρουν ότι, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες στην περιοχή, επιτρέπεται να περνά συγκεκριμένος αριθμός φορτηγών κάθε δύο έως τρεις ημέρες.

Το νέο σύνταγμα

Το πολυαναμενόμενο νέο σύνταγμα του Νεπάλ τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Η Ινδία υποστήριξε επτά τροπολογίες στο νέο σύνταγμα για να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες Μαντέσι και Θαρού, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40-505 του πληθυσμού του Νεπάλ, εκπροσωπήθηκαν σωστά. Το σύνταγμα προοριζόταν να θεραπεύσει τις πληγές μεταξύ των λαών των λόφων, που κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής δύναμης του Νεπάλ, και των κατοίκων των πεδιάδων, Μαντέσι, οι οποίοι μοιράζονται εθνοτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με λαούς πέρα από τα σύνορα της Ινδίας. Ο αγώνας των Μαντέσι είναι για την αξιοπρέπεια και την ένταξη και αποτελεί μια προσπάθεια να γίνουν ισότιμοι πολίτες του Νεπάλ. Εδώ και χρόνια, ή πολιτικά ισχυρή καθεστηκυία τάξη των “λόφων” στο Νεπάλ δεν εμπιστεύεται τους Μαντέσι, ως μια “πέμπτη φάλαγγα“, που στέκεται στο πλευρό της Ινδίας ενάντια στα συμφέροντα του Νεπάλ.

Γιατί ανησυχεί η Ινδία

Το νέο σύνταγμα ορίζει την πλειοψηφία του ινδουιστικού έθνους ως μια κοσμική δημοκρατία χωρισμένη σε επτά ομοσπονδιακές επαρχίες και ήταν σε λειτουργία για πάνω από μια δεκαετία. Οι εθνοτικές μειονότητες των Μαντέσι και Θαρού διαμαρτύρονται ότι τα προτεινόμενα όρια των νέων επαρχιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πολιτική περιθωριοποίησή τους. Η Ινδία ανησυχεί ότι αυτές οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν βία, που ίσως διαδοθεί και στη δική της επικράτεια.

Ο Prashant Jha στους Hindustan Times εξηγεί γιατί διακυβεύονται πολλά για την Ινδία:

A peace process was conceived and signed in New Delhi exactly ten years ago, at the end of 2005. India has been an actor through much of the process in Nepal – from encouraging Constituent Assembly elections, mediating between the government and Madhesi protestors in the past to come to pacts, getting involved in government formation exercises and more. Some of this was legitimate, some of it was excessive. But given India’s deep engagement in the process, it cannot wash its hands off at this moment of climax, when the process itself is about to crumble.

Μια ειρηνευτική διαδικασία σχεδιάστηκε και υπογράφηκε στο Νέο Δελχί πριν από δέκα χρόνια ακριβώς, στο τέλος του 2005. Η Ινδία υπήρξε παράγοντας σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας στο Νεπάλ: από την ενθάρρυνση των εκλογών για τη Συντακτική Συνέλευση, τη διαμεσολάβηση μεταξύ της κυβέρνησης και των διαδηλωτών Μαντέσι για συμφωνίες, συμμετοχή σε ασκήσεις σχηματισμού κυβέρνησης και πολλά άλλα. Κάποια από αυτά ήταν νόμιμα, κάποια από αυτά ήταν υπερβολικά. Ωστόσο, δεδομένης της βαθιάς εμπλοκής της Ινδίας στη διαδικασία, δεν μπορεί να αποσυρθεί τούτη τη στιγμή της κορύφωσης, όταν η ίδια η διαδικασία πρόκειται να καταρρεύσει.

Τιμωρείται το Νεπάλ;

Ωστόσο, οι Νεπαλέζοι αντέδρασαν έντονα κατά της παρέμβασης της Ινδίας στο σύνταγμα και ορισμένοι Νεπαλέζοι θεωρούν ότι η Ινδία τιμωρεί το περίκλειστο κράτος για το θέμα. Ο blogger Shiromani Dhungana γράφει:

Being landlocked, most of Nepal’s imports come via India. Although international laws provide landlocked countries the right to unrestricted passage to the sea, India has been unquestioned by the international community on the way it is putting an entire country of about 28 million in “ventilator support”.

By blockading Nepal, India is supporting a group of protesters in Central Terai of Nepal. The blockade has caused massive suffering to people all over the country. Economy has been destroyed and might take years to recover. Jobs have been lost, investors have pulled out, major infrastructure and development projects have been badly affected and put out-of-schedule, and education of millions of kids has been disrupted. Industries have closed because of lack of security and raw material supply. Vaccination programs have also been disrupted. This shows the scale of suffering Nepal is facing because of the inhumane blockade by India.

Δεδομένου ότι είναι περίκλειστο, οι περισσότερες εισαγωγές του Νεπάλ προέρχονται από την Ινδία. Μολονότι οι διεθνείς νόμοι παρέχουν στις περίκλειστες χώρες το δικαίωμα στην απεριόριστη διέλευση στη θάλασσα, η Ινδία δεν έχει αμφισβητηθεί από την διεθνή κοινότητα σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο βάζει μια ολόκληρη χώρα περίπου 28 εκατομμυρίων στην “εντατική”.

Με τον αποκλεισμό του Νεπάλ, η Ινδία υποστηρίζει μια ομάδα διαδηλωτών στο Κεντρικό Τεράι του Νεπάλ. Ο αποκλεισμός προκάλεσε τεράστια ταλαιπωρία σε ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Η οικονομία έχει καταστραφεί και μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψει. Οι θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, οι επενδυτές έχουν αποσυρθεί, τα μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης έχουν επηρεαστεί άσχημα και έχουν βγει εκτός προγράμματος και η εκπαίδευση εκατομμυρίων παιδιών έχει διακοπεί. Οι βιομηχανίες έκλεισαν λόγω έλλειψης ασφάλειας και προμήθειας πρώτων υλών. Διακόπηκαν επίσης τα προγράμματα εμβολιασμού. Αυτό δείχνει την κλίμακα των δεινών, που αντιμετωπίζει το Νεπάλ λόγω του απάνθρωπου αποκλεισμού της Ινδίας.

In BhatBatheni, Kathmandu, people queue for Kerasine. Two months after the gas, petrol and medicine shortages started people are still queuing for Kerasine and other fuels necessary for daily life in Kathmandu. Image by Samuel Duggan. Copyright Demotix (29/11/2015)

Στο Μπατ Μπαθένι του Κατμαντού, οι άνθρωποι περιμένουν στην ουρά για κηροζίνη. Εικόνα από τον Samuel Duggan. © Demotix (29/11/2015)

Ο σεισμός

Η χώρα συνεχίζει να ανακάμπτει από τον καταστροφικό σεισμό τον Απρίλιο, που σκότωσε περισσότερους από 9.000 ανθρώπους και άφησε περισσότερους από 23.000 τραυματίες. Σε πολλές περιοχές, εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άστεγοι, με ολόκληρα χωριά ισοπεδωμένα. Ο σεισμός είχε αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές φαινομενικά άσχετες πτυχές: εμπορία ανθρώπων, κόστος εργασίας και διαθεσιμότητα, επιβαρύνσεις ενοικίασης και κόστους περιουσίας, αστικοποίηση, επιβαρύνσεις ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, ψυχική υγεία, πολιτική, τουρισμός, καθώς και ασθένειες και υποδομή υγειονομικής περίθαλψης. Οι προκληθείσες κατολισθήσεις από τον σεισμό κατέστρεψαν εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού από την Κίνα, αφήνοντας το Νεπάλ να εξαρτάται από τις εισαγωγές από την Ινδία.

Ως την 1η Μαΐου 2015, διεθνείς οργανισμοί βοήθειας όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός κατάφεραν να αρχίσουν να εκκενώνουν ιατρικά τους τραυματίες με ελικόπτερο από απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες είχαν αποκοπεί από την πρωτεύουσα Κατμαντού, και να περιθάλπουν άλλους σε κινητές και αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις.

A pregnant woman in labour is evacuated by MSF teams conducting medical clinics in the districts of Sindhupalchowk, Dhading, Rasuwa and Dolaka in Nepal. Image by © Emma Pedley/MSF . Used with permission

Μια έγκυος στον τοκετό εκκενώνεται από ομάδες των ΓΧΣ, που διεξάγουν ιατρικές κλινικές στις περιοχές Σιντουπαλτσόουκ, Νταντίνγκ, Ρασούβα και Ντόλακα στο Νεπάλ. Εικόνα από © Emma Pedley / MSF. Χρησιμοποιείται με άδεια

Επτά μήνες μετά τον σεισμό, που έπληξε το Νεπάλ και προκάλεσε σοβαρές απώλειες, οι ομάδες των ΓΧΣ και του Ερυθρού Σταυρού εξακολουθούν να εργάζονται στη χώρα για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταστροφής. Η Iris Leung από τους ΓΧΣ του Χονγκ Κονγκ γράφει για την εμπειρία της κατά την επίσκεψή της στο Κέντρο Αποκατάστασης Σπονδυλικών Τραυμάτων στη Σάνγκα, περίπου μία ώρα οδικά από το Κατμαντού:

Όταν είδα τον Biraj, ήταν στο αναπηρικό αμαξίδιό του προσπαθώντας να ανέβει στην κορυφή της πλαγιάς και στη συνέχεια να τρέξει κάτω σαν να ήταν σε λούνα παρκ. Το επανέλαβε αρκετές φορές. Ήταν μια τρίτροχη χειροκίνητη αναπηρική καρέκλα, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούσε τους δυνατούς δικεφάλους του για να ανεβεί στην κεκλιμένη πλαγιά.

Άρχισα να αναρωτιέμαι πού θα μπορούσε να πάει ο Biraj, όταν έπαιρνε εξιτήριο. Το Νεπάλ δεν είναι μια χώρα φιλική προς τα αναπηρικά αμαξίδια, οπότε δεν θα είναι σε θέση να κινείται τόσο εύκολα όσο παλιά. Ούτε λόγος για εύρεση εργασίας για να βγάλει τα προς το ζην. Σκεπτόμενη πόσα εμπόδια θα έπρεπε να ξεπεράσει, με συγκλόνισε η αίσθηση της απελπισίας.

Στη συνέχεια είπε: “Έχω αρνητικές σκέψεις. Αλλά αν όλοι γίνουν αισιόδοξοι, θα βρω την ενέργεια να παραμείνω αισιόδοξος κι εγώ”.

Έλλειψη φαρμάκων και τροφίμων

Οι ΓΧΣ παραδίδουν τις δραστηριότητές τους μέχρι τον Δεκέμβριο σε τοπικά νοσοκομεία, αλλά υπάρχει σοβαρή κρίση φαρμάκων και τροφίμων λόγω του αποκλεισμού. Εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο στο Νεπάλ, όπου ο κόσμος ξοδεύει κατά μέσο όρο το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε τρόφιμα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Η τιμή των τροφίμων έχει αυξηθεί λόγω της έλλειψης προσφοράς. Δεν είναι σαφές πώς ασθενείς, όπως ο Biraj, μπορούν να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή με τον αποκλεισμό.

Έπειτα από 6 ώρες αναζήτησης φαρμακείων στο Κατμαντού, βρήκα εν τέλει φάρμακα για συγγενικό μέλος.

Ο Yubhan Tamang μαγειρεύει καθημερινά σε καυσόξυλα για 300 ασθενείς στο Νοσοκομείο Bir

Ο ομογενής blogger Daniel and Becky περιέγραψε πώς είναι οι ελλείψεις στην καθημερινότητα:

A lot of people have now run out of cooking gas and so are cooking on wood fires – the air is noticeably smoggier.

Petrol is being sold in very limited amounts. What petrol there is being prioritised to schools, hospitals, buses and government agencies.

Shop shelves are looking sparse as all imported goods start to run out. Electricity is erratic as those who can afford it have bought electric induction plates and other similar things for cooking and are stretching the system. From tomorrow our regularly scheduled power cuts will increase to 8 and 9 hours a day due to the increased electric usage. Although the fuel shortage has meant a number of business have shut down, reducing some power usage, so it could be worse.

Πολλοί έχουν πλέον ξεμείνει από γκάζι και έτσι μαγειρεύουν σε φωτιές από ξύλα: ο αέρας είναι αισθητά πιο γεμάτος με κάπνα.

Το πετρέλαιο πωλείται σε πολύ περιορισμένες ποσότητες. Ό,τι έχει απομείνει πάει με προτεραιότητα σε σχολεία, νοσοκομεία, λεωφορεία και κυβερνητικούς φορείς.

Τα ράφια των καταστημάτων φαίνονται αραιά, καθώς όλα τα εισαγόμενα προϊόντα αρχίζουν να εξαντλούνται. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ασταθής, καθώς όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα για ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν αγοράσει ηλεκτρικές επαγωγικές πλάκες και άλλα παρόμοια πράγματα για μαγείρεμα και φτάνουν στα όριά του το σύστημα. Από αύριο οι τακτικά προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα αυξηθούν σε 8 και 9 ώρες την ημέρα λόγω της αυξημένης χρήσης. Αν και η έλλειψη καυσίμων σημαίνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, μειώνοντας κάποια κατανάλωση ενέργειας, οπότε θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Ο blogger Shiromani Dhungana γράφει επίσης ότι τα εκτοπισμένα θύματα σεισμών αντιμετωπίζουν τις δυσκολότερες συνθήκες λόγω του αποκλεισμού:

Several earthquake victims have died this week due to cold. Earthquake victims cannot buy food, fuel, and construction material to build shelters because of the blockade. They are having to sleep outside. A harsh winter in the hills is worsening their condition. [..] Humanitarian organizations cannot operate under such lack of essentials.

Αρκετά θύματα σεισμών πέθαναν αυτήν την εβδομάδα λόγω κρυολογήματος. Τα θύματα του σεισμού δεν μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα, καύσιμα και οικοδομικό υλικό για την κατασκευή καταφυγίων λόγω του αποκλεισμού. Αναγκάζονται να κοιμούνται έξω. Ένας σκληρός χειμώνας στους λόφους επιδεινώνει την κατάστασή τους. [..] Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τέτοια έλλειψη βασικών πραγμάτων.

Ο λαός του Νεπάλ δεν αντέχει για πολύ, προειδοποιούν χρήστες του Twitter:

Η κατάσταση με τις ουρές για καύσιμα στο #Κατμαντού είναι απολύτως φριχτή. Κάπου πρέπει να γίνει μια παραχώρηση

Ο αποκλεισμός του Νεπάλ από την Ινδία δημιουργεί κρίση στο Νεπάλ

Ο Kinda Dixit σε ιστολόγιο στους Nepali Times κατηγόρησε την ανικανότητα της κυβέρνησης, η οποία, υποστήριξε, κωφεύει στα βάσανα πάνω από 2 εκατομμυρίων επιζώντων του σεισμού αυτόν τον χειμώνα:

The whole country is suffering from the blockade, but the plight of homeless earthquake survivors is doubly perilous. Yet an uncaring state is blissfully unmindful to their predicament.

Όλη η χώρα υποφέρει από τον αποκλεισμό, αλλά η κατάσταση των άστεγων επιζώντων από το σεισμό είναι διπλά επικίνδυνη. Ωστόσο, ένα άστοργο κράτος μακάρια αδιαφορεί για την κατάστασή τους.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.