Τυνησία: Περιορίζεται η ελεύθερη πληροφόρηση;

Ο Τυνήσιος Πρωθυπουργός Youssef Chahed μιλά στα ΜΜΕ κατά την Παγκόσμια Σύνοδο Τυποποίησης Επικοινωνιών του 2016, που έλαβε χώρα στην Τυνησία. Φωτογραφία: ITU, κοινοποιημένη στο Flickr υπό άδεια Creative Commons.

Η κυβέρνηση της Τυνησίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για περιορισμό της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την ελευθερία των ΜΜΕ μέσω της ρύθμισης των μονάδων πληροφορίας και επικοινωνίας σε υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες και άλλα κυβερνητικά όργανα.

Τον Ιανουάριο του 2017, ο πρωθυπουργός Youssef Chahed εξέδωσε την εγκύκλιο αρ. 4 της 15ης Ιανουαρίου 2017 ζητώντας από τους δημοσίους υπαλλήλους να μην μιλούν στον Τύπο και να μην αποκαλύπτουν επίσημες πληροφορίες, αν δεν πάρουν άδεια από τους ανώτερους της ιεραρχίας τους:

Από σεβασμό προς τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων στις σχέσεις τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως περιγράφεται στον κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, Αυτοί [οι δημόσιοι υπάλληλοι] να αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις ή παρεμβάσεις ή να αποκαλύπτουν επίσημες πληροφορίες ή έγγραφα στον Τύπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, που σχετίζονται με τις λειτουργίες ή τις δομές που εργάζονται, χωρίς να λειτουργούν με την πρότερη και ρητή έγκριση της ιεραρχίας τους.

Η εγκύκλιος απαγορεύει περαιτέρω στους δημόσιους υπαλλήλους να κάνουν δηλώσεις που «παραβιάζουν το επαγγελματικό απόρρητο και τη διατήρηση των υψηλών συμφερόντων του κράτους», αποτρέποντας «την αποκάλυψη επίσημων πληροφοριών και εγγράφων που πρέπει ή μπορούν να τεθούν στη διάθεση του κοινού» και να κάνουν «παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις” σε σχέση με το έργο τους και την υπηρεσία όπου εργάζονται.

Η εγκύκλιος είναι, στην πραγματικότητα, σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς, που οργανώνουν τη σχέση των δημοσίων υπαλλήλων με τα ΜΜΕ. Το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 4030 της 4ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, στο τμήμα 2 του τρίτου κεφαλαίου του, απαγορεύει ήδη στους δημόσιους υπαλλήλους να κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ και να αποκαλύπτουν δημόσιες πληροφορίες χωρίς την εξουσιοδότηση των ιεραρχικά ανωτέρων τους ή διευθυντών των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται.

Η δημοσίευση της εγκυκλίου δεν έλαβε επικρίσεις μόνο από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα, αλλά αναζωογόνησε την κριτική για τον κώδικα δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, ειδικότερα εκείνων που ρυθμίζουν τη λειτουργία μονάδων επικοινωνίας και πληροφόρησης σε δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και υπουργεία.

Στις 9 Φεβρουαρίου, 15 τοπικοί και διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συνδικάτου Τυνήσιων Δημοσιογράφων, της Τυνησιακής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ΜΚΟ Άρθρο 19 για την ελευθερία του λόγου, δημοσίευσαν μια δήλωση, στην οποία καλούσαν την κυβέρνηση να “επανεξετάσει το Διάταγμα 4030 και αμέσως να αποσύρει την εγκύκλιο αριθ. 4″. Οι οργανώσεις καταδίκασαν αυτό που περιγράφουν ως “αυξημένους περιορισμούς για τους δημοσιογράφους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες [που αναζητούν] πρόσβαση στις πληροφορίες από δημόσιους θεσμούς”.

Στο πλαίσιο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεών της, η Τυνησία σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Το 2016, το συνταγματικό δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες ενισχύθηκε από την έγκριση από το κοινοβούλιο ενός νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης (νόμος αριθ. 22 της 24ης Μαρτίου 2016 για την πρόσβαση στις πληροφορίες). Ο νόμος εγγυάται την πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούν κυβερνητικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων, της προεδρίας, των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, του κοινοβουλίου, των τοπικών δήμων, της κεντρικής τράπεζας και των συνταγματικών οργάνων. Ο νόμος επιβάλλει πρόστιμα σε όσους εμποδίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και δημιουργεί μια επιτροπή πρόσβασης στην πληροφορία, που έχει επιφορτιστεί με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προσφυγές για πρόσβαση σε αιτήσεις πληροφοριών.

Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου παραμένει περιορισμένη και η επιτροπή για την πρόσβαση σε πληροφορίες δεν έχει ακόμη εγκαθιδρυθεί. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η έκδοση της εγκυκλίου 4 της κυβέρνησης έλαβε επικρίσεις από δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είναι ήδη δυσαρεστημένοι με την αργή υλοποίηση αυτών των νομικών μεταρρυθμίσεων στην πράξη.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.