Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας λέει ότι η ιδιωτικότητα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα

Εξοπλισμοί για τη συλλογή πληροφοριών βιομετρικών στοιχείων στο Aadhaar. Εικόνα από το Flickr από τον Julian Correa. Δημόσια χρήση.

Στα τέλη Αυγούστου, ένα εννεαμελές δικαστικό σώμα του Ανωτάτου δικαστηρίου εξέδωσε ομόφωνη απόφαση ότι οι Ινδοί πολίτες έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Η ιστορική απόφαση θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο βιομετρικό σύστημα αναγνώρισης της Ινδίας ή Aadhaar (η Χίντι λέξη για το “ίδρυμα”), το μεγαλύτερο βιομετρικό πρόγραμμα αναγνώρισης στον κόσμο.

Το Aadhaar εγκαινιάστηκε το 2009 σε μια προσπάθεια να εξαλειφθούν οι φανταστικές, οι διπλές και οι ψεύτικες ταυτότητες που δήλωσαν οι υποστηρικτές του ότι διαταράσσουν την παροχή οικονομικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών και προκαλούνδιαρροέςστα κρατικά έσοδα. Το Aadhaar εφαρμόζεται από την Μοναδική Αρχή Ταυτότητας της Ινδίας (UIDAI).

Η δικαστική απόφαση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας σειράς αναφορών πολιτών στο δικαστήριο που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την εφαρμογή και τη σύνδεση της βιομετρικής ταυτότητας με διάφορα συστήματα και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Σεπτέμβριος 2013: Πρώτη Προσωρινή Διαταγή για τον περιορισμό του Aadhaar

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ψήφισε μια προσωρινή διαταγή ανταποκρινόμενο σε μία σειρά αναφορών που υποστήριζαν ότι το Aadhaar παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα ισότητας και ιδιωτικότητας.

Οι αναφορές αμφισβήτησαν συγκεκριμένα τη σύνδεση του Aadhaar με διάφορα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ως απάντησή τους, το δικαστήριο έκρινε ότι “κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να υποφέρει επειδή δεν απέκτησε την κάρτα Aadhaar παρά το γεγονός ότι κάποια αρχή είχε εκδώσει μία εγκύκλιο καθιστώντας την υποχρεωτική”. Έκτοτε, το δικαστήριο έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Aadhaar δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό έως ότου ακροαστούν όλες οι υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου και απορριφθούν.

9. Σχετικό κείμενο των διαταγμάτων του Ανώτατου Δικαστηρίου που απαγορεύουν την υποχρεωτική χρήση του Aadhaar (ενοποιημένη).

Θεωρητικά, αυτό έκανε το Aadhaar προαιρετική. Ωστόσο, διάφοροι κρατικοί φορείς συνέχισαν να συνδέουν το Aadhaar με περισσότερα οφέλη και υπηρεσίες.

Μάρτιος 2015: Το απόρρητο δεν είναι “εγγυημένο δικαίωμα”

Το 2015, οι πολίτες ζήτησαν από το δικαστήριο να αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα του Aadhaar. Στη συνέχεια, ο γενικός εισαγγελέας Mukul Rohatgi, που εκπροσωπεί την κεντρική κυβέρνηση, υποστήριξε υποστήριξε ενώπιον τριμελούς συμβουλίου του ανώτατου δικαστηρίου ότι η ιδιωτικότητα δεν είναι “εγγυημένο δικαίωμα” και ότι υπήρχαν “ασυνέπειες” στις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις κορυφής, παρά σχεδόν τριάντα χρόνια νομολογίας σχετικά με την ιδιωτική ζωή στην Ινδία για το αντίθετο.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι πολίτες θα πρέπει να παραιτηθούν από ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα για να έχουν πρόσβαση σε κρατικά οφέλη. Για να διευθετήσει το ζήτημα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η πρόκληση θα έπρεπε να επιλυθεί από ένα εννεα-μελές δικαστικό σώμα που θα εξέταζε το κυρίαρχο ζήτημα αν οι Ινδοί πολίτες έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή όχι.

Ωστόσο, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες ώστε το δικαστήριο να συγκεντρώσει αυτό το δικαστικό σώμα για να υπάρξει ακρόαση της υπόθεσης.

Εν τω μεταξύ, σε περισσότερες από 108 υπηρεσίεςαπό την πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι βασικές διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης, μέχρι και την εγγραφή στο σχολείοοι πολίτες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς αναγνωριστικό κωδικό Aadhaar. Ωστόσο, το UIDAI εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το καθεστώς είναι προαιρετικό.

Μάρτιος 2016: Ο νόμος Aadhaar (και οι διαρροές που ακολούθησαν)

Ενώ οι αναφέροντες συνέχισαν να περιμένουν το δικαστήριο να συγκροτήσει αυτό το δικαστικό σώμα, τον Μάρτιο του 2016 η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο Aadhaar.

Λίγο αργότερα, ο νόμος αναφέρθηκε ότι έχει διαταράξει τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας σε ολόκληρη τη χώρα, έχει ‘διαρρεύσει’ δεδομένα πολιτών, και από ορισμένες οπτικές όσων είναι υπέρ, αποτελεί μέσο παρακολούθησης. Σε ένα σημείο, ο Aadhaar είχε ακόμη ένα επίσημα εγκεκριμένο πρόγραμμα τρολ που επιτίθετο σε όσους ασκούσαν κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κυβερνητικοί υποστηρικτές του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, διατύπωσαν αρκετούς ισχυρισμούς σχετικά με τα οφέλη του Aadhaar ως εργαλείου για την καταπολέμηση της απάτης στις ταυτότητες στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Αλλά οι ακτιβιστές και οι ερευνητές των πολιτικών δικαιωμάτων έχουν δείξει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αμφίβολοι.

Το μέγεθος του προγράμματος Aadhaar και η όλο και ευρύτερη εφαρμογή του στις πολλές διαδικασίες της καθημερινής ζωής άφησαν πολλούς συνηγόρους να ανησυχούν πως ακόμη και αν το δικαστήριο ακούσει τελικά την υπόθεση και υποστηρίξει τα επιχειρήματα των αναφερόντων, ο Aadhaar θα είχε γίνει τόσο διαδεδομένος ώστε θα είναι αδύνατον για τον οποιονδήποτε να αντιστρέψει τη διαδικασία.

Ιούλιος 2017: “Οι Ινδοί έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή”

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας του Aadhaar, το ανώτατο δικαστήριο συγκάλεσε τον Ιούλιο του 2017 ένα εννεαμελές δικαστικό σώμα για να καθορίσει εάν οι πολίτες της Ινδίας θα έχουν δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο τόνος της κυβέρνησης μετατοπίστηκε προς την υιοθέτηση ενός “νόμου περί προστασίας δεδομένων” αντί για ένα πλήρες θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αυτή ήταν μια ακόμη προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης να εξασθενήσει το δικαίωμα.

Πέρα από αυτό, πρότεινε κάποια ονόματα για μια επιτροπή που θα διατύπωνε το νόμο, η σύνθεση της οποίας προκάλεσε την έκπληξη ορισμένων.

Η επιτροπή που θα διαμορφώσει τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας της Ινδίας. Παρατηρήστε τη σύνθεση.

Παρά τις τόσο μεγάλες πιθανότητες που υπήρχαν εναντίον των διαμαρτυρόμενων, το ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση ότι οι Ινδοί πολίτες έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Το Twitter έσπευσε να επισημάνει ότι το Aadhaar υπάρχει ακόμα.

Μόνο μια υπενθύμιση ότι η μεγαλύτερη υπόθεση του Aadhaar εξακολουθεί να υπάρχει στο Ανώτατο Δικαστήριο και το δικαίωμα στην παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής ήταν μόνο ένα βασικό στοιχείο του.

Ενώ η απόφαση των 547 σελίδων θα έχει επιπτώσεις σε πολλές εκκρεμείς υποθέσεις, η απάντηση της κυβέρνησης στην απόφαση λέει.

“Το AADHAR αυτό καθεαυτό δεν ήταν ενώπιον του δικαστηρίου, Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ήταν το θέμα”: Ο υπουργός της Ένωσης @rsprasad για την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το #Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα

Ακόμη και ένα θεμελιώδες #Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα έχει περιορισμούς, που πρέπει να προσδιοριστούν κατά περίπτωση: είπε ο @rsprasad αναφερόμενος σε έναν δικαστή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε γρήγορα ότι η απόφαση δεν επηρεάζει το βιομετρικό σύστημα. Ωστόσο, μια μέρα μετά την δικαστική απόφαση, κυβερνητικοί αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στα γεγονότα πιστεύουν ότι θα χρειαστεί να “οριοθετήσουν” το Aadhaar και να επιδείξουν στο ανώτατο δικαστήριο ότι το καθεστώς προστατεύει την ιδιωτικότητα των πολιτών της Ινδίας.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.