Με τι ανταλλάσσουν οι Αργεντίνοι το “δωρεάν” WiFi στο Μπουένος Άιρες;

Δημόσια προωθητική εικόνα για τη σύνδεση Metro WiFi στο Μπουένος Άιρες: “BA WiFi σε όλο το δίκτυο. 1. Ενεργοποιήστε το WiFi στη συσκευή σας. 2. Επιλέξτε το Δίκτυο BA WiFi. 3. Αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις”.

Πρόσφατο ρεπορτάζ του VICE Argentina αποκαλύπτει ορισμένα ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αποδέχονται οι χρήστες – συχνά χωρίς να τα έχουν διαβάσει – για να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο WiFi, που προσφέρει η πόλη του Μπουένος Άιρες δωρεάν.

Όπως και πολλές σύγχρονες πόλεις, το Μπουένος Άιρες έχει εδώ και μερικά χρόνια δημόσιο ασύρματο διαδίκτυο, στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση από πάρκα, πλατείες, λεωφορεία και αφετηρίες, ακόμη και από το μετρό, χάρη στις εγκαταστάσεις της διακυβέρνησης της πόλης του Μπουένος Άιρες (στα ισπανικά, GCBA) σε συνεργασία με τον Υπόγειο Σιδηρόδρομο της Κρατικής Εταιρείας του Μπουένος Άιρες (στα ισπανικά SBASE).

Το ρεπορτάζ επισημαίνει πως κάθε χρήστης, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο BAWiFi (Μπουένος Άιρες Wifi) πρέπει να εγγραφεί και να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την πρόσβαση στη σύνδεση. Αυτοί οι όροι, στους οποίους οι χρήστες μετά βίας δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, περιλαμβάνουν την παροχή άδειας στο GCBA και στο SBASE να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα και τα δεδομένα αναζήτησης, όπως όνομα, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, αναγνωριστικό αριθμό ή κλειδί αναγνώρισης εργασίας (CUIL, φορολογικός αριθμός αναγνώρισης στην Αργεντινή), εθνικότητα, φύλο, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση και δεδομένα γεωγραφικής κατανομής, καθώς και φωτογραφίες και φωνητικά δεδομένα, που συλλέγονται από οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με το δίκτυο.

Μια άλλη εντυπωσιακή πτυχή των όρων και προϋποθέσεων του δικτύου του Μπουένος Άιρες είναι ότι, εφόσον τα αποδεχτεί, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στην κυβέρνηση της πόλης και στο SBASE να κάνει χρήση και να διαδώσει τις φωτογραφίες και τη φωνή τους για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς:

SBASE se reserva el derecho a realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, publicación y difusión que considere conveniente de los datos proporcionados por los USUARIOS que hagan uso del Servicio. Con la sola proporción de datos y aceptación de los presentes términos y condiciones, los USUARIOS prestan su expresa conformidad para la utilización y difusión de sus datos e Imágenes (foto y voz) por los medios publicitarios y de comunicación que SBASE y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga.

Η SBASE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες διαφήμισης, Τύπου, προώθησης, δημοσίευσης και διάδοσης, που θεωρεί κατάλληλες για τα δεδομένα που παρέχονται από τους ΧΡΗΣΤΕΣ που κάνουν χρήση αυτής της Υπηρεσίας. Με την ενιαία παροχή δεδομένων και την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, οι ΧΡΗΣΤΕΣ προσφέρουν την ρητή τους έγκριση για τη χρήση και τη διάδοση των δεδομένων και των εικόνων τους (φωτογραφία και φωνή) για τα μέσα διαφήμισης και επικοινωνίας που διαθέτει η SBASE ή/και η Αυτόνομη Κυβέρνηση του Μπουένος Άιρες.

Το Vice απεικονίζει το απόσπασμα αυτό με ένα πιο κατανοητό παράδειγμα:

Si lo hizo [aceptar los términos y condiciones], no debería sorprenderse si un día al entrar a la estación, ve su cara en una gigantografía con la frase: “De lunes a viernes bien temprano, (su nombre y apellido) disfruta de nuestro servicio”.”

Εάν [αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις], μην εκπλαγείτε, αν δείτε μια μέρα, όταν εισέρχεστε στο σταθμό, το πρόσωπό σας σε ένα γιγαντιαίο έντυπο με τη φράση: “Από νωρίς Δευτέρα έως Παρασκευή, (το ονοματεπώνυμό σας) απολαμβάνει την υπηρεσία μας”.

Η προαναφερθείσα περιγραφή, ωστόσο, δεν είναι τόσο σοβαρή όσο αυτό που παραθέτουμε παρακάτω από το Άρθρο 2, από την κατηγορία “Διάρκεια”:

SBASE podrá establecer nuevas condiciones y/o modificaciones a cualquiera de las cláusulas contenidas en los presentes términos y condiciones y las políticas de privacidad sin necesidad de contar con la autorización del USUARIO.

Η SBASE θα είναι σε θέση να καθορίσει νέους όρους και/ή τροποποιήσεις οποιασδήποτε από τις ρήτρες που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον ΧΡΗΣΤΗ για έγκριση.

Με άλλα λόγια, οι χρήστες αποδέχονται μια σύμβαση, όπου οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να γνωρίζουν ή να συμφωνούν με τους νέους όρους. Αυτό δημιουργεί κάποια σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί σε όλα τα δεδομένα και τις εικόνες, που έχει συγκεντρώσει και αποθηκεύσει το Κράτος. Υπό το πρίσμα της επικείμενης μεταρρύθμισης του ισχύοντος Αργεντινικού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2000 ως νόμος αριθ. 25.326, εγείρει επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα.

Γιατί το SBASE χρειάζεται το ΑΦΜ του χρήστη; Γιατί χρειάζεται η κυβέρνηση της πόλης να αποθηκεύσει προσωπικές φωτογραφίες και φωνητικές σημειώσεις των πολιτών; Ποιες άλλες πιθανές χρήσεις θα μπορούσαν να έχουν για αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από  μελλοντικές τροποποιήσεις του νόμου περί προστασίας δεδομένων ή από τους ίδιους τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης;

Το τέταρτο άρθρο του Νόμου της Αργεντινής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει ότι τα “προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται για την πρόθεση της επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να είναι αληθή, κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με το πεδίο και τον σκοπό για τον οποίο έπρεπε να έχουν αποκτηθεί”. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ορισμένα από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η SBASE (ιδίως οι φωτογραφίες ενός χρήστη) θα μπορούσαν να θεωρηθούν “υπερβολικά σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό, για τον οποίο έπρεπε να έχουν ληφθεί”.

Κατά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, το κείμενο της σύμβασης δεν έχει μεταφορτωθεί στον επίσημο ιστότοπο της κυβέρνησης της πόλης ή του SBASE για περαιτέρω ανάγνωση και διαβούλευση. Σε αυτό έχει κανείς πρόσβαση μόνο από το subte, το μετρό της πόλης.

Ο χρήστης του Twitter Tomás δημοσίευσε το πλήρες κείμενο του δεσμευτικού συμβολαίου, το οποίο είχε αποθηκεύσει σε ένα έγγραφο Google πριν από λίγο καιρό και, σχετικά με το ρεπορτάζ του VICE, σχολίασε:

Αυτό τράβηξε την προσοχή μου και μια φορά τα έστειλα στον εαυτό μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την αποδοχή. Δεν τα διάβασα καθόλου μέχρι σήμερα.

Η «Διαφανής Κοινωνία»

Στα κοινωνικά δίκτυα, υπήρξε ελάχιστη αντίδραση από τους διαδικτυακούς χρήστες σε απάντηση στο δημοσίευμα του VICE (ή στις ίδιες τις προϋποθέσεις και όρους). Ο Javier Pallero, αναλυτής διαδικτυακής πολιτικής για την ΜΚΟ ψηφιακών δικαιωμάτων Access Rights Now, που έχει έδρα στις ΗΠΑ, εξηγεί ότι υπάρχει ελάχιστη συνειδητοποίηση, όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ότι το πιο ανησυχητικό για όλα αυτά είναι το γεγονός ότι αυτά τα δεδομένα τα συλλέγει το κράτος: “Είναι η μόνη οντότητα, που έχει ακόμα την ικανότητα να σας πάρει τα υπάρχοντά σας, να σας στερήσει την ελευθερία ή, υπό ορισμένες συνθήκες, να σας πυροβολήσει νόμιμα”.

Οι χρήστες, που έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες έχουν συνηθίσει να αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις τους χωρίς να τα διαβάζουν. Η Valeria Milanés, διευθύντρια του Ψηφιακού Συλλόγου για τα Δικαιώματα του Πολίτη (ADC), εξηγεί ότι “αυτά είναι εξαιρετικά μεγάλα δεσμευτικά συμβόλαια με πολύ σύνθετη ορολογία. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από μηνύματα με πολύ σαφείς ιδέες για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα, για πόσο καιρό, σε γλώσσα όσο το δυνατόν πιο απλή”.

Η παράδοση των δεδομένων θεωρείται ήδη κάτι φυσικό μεταξύ των χρηστών, ώστε να θεωρείται σχετικά χαμηλό τίμημα για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων μιας “δωρεάν” σύνδεσης:

Το πιο απίστευτο από όλα: για τον μέσο Αργεντινό δεν έχει σημασία, εφόσον τους δίνεται δωρεάν wifi, θα δεχτούν τα πάντα, “στο κάτω-κάτω, δεν έχουν τίποτα να κρύψουν”.

Σε άλλες περιπτώσεις, το πρόβλημα απλοποιείται και προτείνεται μια πρακτική λύση: μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Μην τη χρησιμοποιείτε. Κανείς δε σας αναγκάζει να το κάνετε.

Η περιορισμένη αντίσταση των χρηστών, όσον αφορά την εισαγωγή των δεδομένων τους, αντικατοπτρίζει μια ανησυχητική έλλειψη ενδιαφέροντος ή άγνοια των πιθανών κινδύνων, που συνεπάγεται η αποδοχή όρων και προϋποθέσεων, που δεν είναι πλήρως κατανοητές.

Λογοκρισία στο Δίκτυο #BAWifi;

Εξάλλου, το ιστολόγιο El Disenso (Αντιγνωμία) επέκρινε ανοιχτά την κυβέρνηση της πόλης του Μπουένος Άιρες και την εθνική κυβέρνηση, αναφέροντας τον τρόπο, με τον οποίο ο ιστότοπός του μπλοκαρίστηκε από το δίκτυο WiFi του Μπουένος Άιρες, αφού δημοσίευσαν μια σειρά από έρευνες που, κατ’ αυτούς, “έκαναν το GCBA να νιώσει δυσάρεστα”. Το ιστολόγιο ισχυρίζεται ότι, την 1η Φεβρουαρίου, διάφοροι αναγνώστες τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα, όταν ήταν συνδεδεμένοι στο δίκτυο ΒΑ WiFi.

?#Αυτή την εβδομάδα, Πέμπτη 1/2 ?#Λογοκρισία: Μετά το ρεπορτάζ περί #Larreta, το #BAWiFi μπλοκάρισε το @ElDisenso – Τώρα η #GCBA δε σας παρακολουθεί απλά, αλλά αποφασίζει επίσης τι μπορείτε να διαβάζετε και τι όχι!
Διαβάστε γι’ αυτό στο @ElDisenso???https://t.co/3qDQVHWapA

Ο Horacio Rodríguez Larreta είναι επικεφαλής της κυβέρνησης του Μπουένος Άιρες, διάδοχος στη θέση, που κάποτε κατείχε ο σημερινός πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι.

Το El Disenso υπέβαλε καταγγελία ενώπιον του Τμήματος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Πολίτη του Δήμου του Μπουένος Άιρες και της εταιρείας Subte BA. Στις 7 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε ότι η πρόσβαση στον ιστότοπο είχε αποκατασταθεί στο δίκτυο, το οποίο χαρακτήρισαν ως “εσφαλμένο περιστατικό αποκλεισμού URL”.

Φυσικά, πολλοί εξακολουθούν να αμφισβητούν εάν το περιστατικό αυτό ήταν τυχαίο ή σκόπιμο.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.