Japan This: Ο υπέρτατος διαδικτυακός αγγλόφωνος οδηγός για το αυθεντικό ιστορικό Τόκυο

21138820833_0b07d9a591_c

Εικόνα του “Βάζου Σταύρωσης” από τους πρώην εκτελεστικούς χώρους Suzugamori που βρίσκεται στη νυν Shinagawa του Τόκυο. Η φωτογραφία με την ευγενική χορηγία του Japan This/Marky Star, © Japan This/Marky Star, με άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.

To Japan This αποτελεί ένα ιστορικό φωτογραφικό ιστολόγιο από τον μακροχρόνιο κάτοικο του Τόκυο Marky Star, αφιερωμένο στην ιδιόρρυθμη ιστορία του Τόκυο και της γύρω περιοχής. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ετυμολογία ορισμένων γραμμών τρένων του Τόκιο, την ιστορία των “Επτά Ποταμών του Έντο” ή τη διαφορά μεταξύ του “Άνω Τόκυο” και “Κάτω Τόκυο”, το Japan This είναι το blog που πρέπει να διαβάσετε.

Σε μια συνέντευξή στο Tokyo Metropolis, ο Star λέει:

When I’d make references to Japanese holidays on Facebook or in e-mails to my friends and family living outside of Japan I found myself re-explaining them again and again to each person. Instead of just repeating myself again and again, I thought it would be a good idea to just write a few articles like “Japanese New Year” or “Coming of Age Day” and keep them all in one place where I could just refer people.

Όταν έκανα αναφορές σε ιαπωνικές διακοπές στο Facebook ή σε e-mail στους φίλους και την οικογένειά μου που ζούσαν εκτός Ιαπωνίας, βρέθηκα να εξηγώ ξανά και ξανά σε κάθε άτομο τα ίδια πράγματα. Αντί να επαναλαμβάνομαι ξανά και ξανά, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα απλά να γράψω μερικά άρθρα όπως το “Ιαπωνικό Νέο Έτος” ή το “Ημέρα Ενηλικίωσης” και να τα φυλάξω όλα σε ένα μέρος όπου θα μπορούσα απλώς να στέλνω τον κόσμο να τα διαβάσει.

Μετά από λίγο, ο Star λέει ότι ξέμεινε από θέματα και αποφάσισε ότι θα συνέχιζε το ιστολόγιό του διερευνώντας την ετυμολογία ονομάτων τοποθεσιών στο Τόκυο και την γύρω περιοχή Kanto, κάτι που αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο τμήμα του περιεχομένου του ιστότοπου.

Το Star έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνήσει τη διαδρομή του παλιού ταχυδρομικού δρόμου Τοκάιντο, που συνδέει το Έντο (παλαιά ονομασία του Τόκυο) με το Κιότο, την παλαιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Αν και πολλά σημεία αναφοράς εξαφανίστηκαν λόγω της ανάπτυξης ή των βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια του πολέμου, το προσεκτικό μάτι του Star εξακολουθεί να εντοπίζει πολλά επιζώντα αξιοθέατα, που αφηγούνται μια ιστορία για το παρελθόν της Ιαπωνίας.

Για παράδειγμα, ο Star χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει τις “διπλές κορυφές” Komayama στη Χιρατσούκα, την τοποθεσία μιας παλιάς ταχυδρομικής πόλης, που βρίσκεται ανάμεσα στο πάλαι ποτέ Τόκιο και το Όρος Φούτζι.

Οι διπλές Κορυφές Κομαγιάμα

Ιστορικές λεπτομέρειες στις πληροφορίες της φωτογραφίας.

Ενώ ο Star ενημερώνει έναν “ζωντανό” λογαριασμό στο Twitter, κρατά τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέρη που επισκέπτεται για το Flickr και το Twitter. Για παράδειγμα, το παραπάνω tweet συνδέει προς μια φωτογραφία στο Flickr με μια πιο λεπτομερή μίνι ιστορία της ίδιας της Χιρατσούκα:

In the Edo Period, the town was known as 平塚宿 Hiratsuka-juku Hiratsuka Post Town. It was the 7th station on the 東海道 Tōkaidō the highway linking Edo and Kyōto. In the last census before the Meiji Coup in 1868, Hiratsuka had a local population of 2,114. It featured a 本陣 (honjin) exclusive inn for daimyō and high ranking shōgunate officials and 1 脇本陣 (waki-honjin) exclusive inn for officials outranked by whomever was staying at the honjin. For the average traveler, there were 54 旅籠 (hatago) casual inns providing a room, access to a bath, and most likely prostitutes. Interestingly, for readers of my blog, you may have noticed that this was 2 more inns than Shinjuku had before it was shut down by the shōgunate for rampant sexual impropriety that threatened the traditional establishment sex industry of Yoshiwara.

Κατά την περίοδο Έντο, η πόλη ήταν γνωστή ως 平 塚 宿 Hiratsuka-juku. Ήταν ο 7ος σταθμός στο 東海 道 Τοκάιντο, αυτοκινητόδρομο που συνδέει Έντο και Κιότο. Στην τελευταία απογραφή πριν από τη Μεταρρύθμιση Μεϊτζί το 1868, η Χιρατσούκα είχε τοπικό πληθυσμό 2.114 κατοίκων. Φιλοξενούσε ένα 陣 陣 (honjin) πανδοχείο αποκλειστικά για daimyō και υψηλόβαθμους αξιωματούχους shōgunate και ένα 脇 本 陣 (waki-honjin) αποκλειστικό πανδοχείο για αξιωματούχους ανώτερους από όσους διέμεναν στο honjin. Για τον μέσο ταξιδιώτη, υπήρχαν 54 旅 籠 (hatago) πανδοχεία που παρείχαν δωμάτιο, πρόσβαση σε λουτρό και πιθανότατα πόρνες. Είναι ενδιαφέρον ότι για τους αναγνώστες του ιστολογίου μου, ίσως έχετε παρατηρήσει ότι αυτό σημαίνει 2 περισσότερα πανδοχεία από ό,τι είχε το Shinjuku προτού τερματιστεί από τους shōgunate για αχαλίνωτη σεξουαλική παρατυπία, που απειλούσε την παραδοσιακή βιομηχανία σεξ της Yoshiwara.

Οι εξορμήσεις του Star γύρω από το Τόκιο τον πηγαίνουν σε μερικές πραγματικά ενδιαφέρουσες τοποθεσίες, που δεν καλύπτονται από τους τυπικούς αγγλόφωνους ταξιδιωτικούς οδηγούς στο Τόκιο. Για παράδειγμα, ο Star εντοπίζει την τοποθεσία του παλιού εκτελεστηρίου Suzugamori στη σημερινή Shinagawa, μια πόλη στο Τόκιο.

Suzugamori Execution Grounds

Suzugamori. Φωτογραφία: Japan This/Marky Star, © Japan This/Marky Star, άδεια CC BY-NC-ND 4.0.

Σχετικά με το χώρο, ο Star αναφέρει στο ιστολόγιο Japan This :

The area that is preserved today is allegedly the actual killing floor. As such there are many Buddhist monuments which have been erected to “soothe the lost souls” that inhabit the area. Today, two streets run along the preserved area and an elevated pedestrian crossing goes over the entrance, so most people don’t even notice the area. This may be by design, as execution grounds are seen as unclean places. I’ve heard the rent is cheap in this area because people are afraid of ghosts – never investigated this myself, but my gut instinct tells me that while this might have been true in the past, in the overcrowded Tōkyō of today, this area might be just as pricey as anywhere else in the area. And while the name Suzugamori instills fear in the hearts of those who know the gruesome history of the area, there is a park and elementary school which both bear the name Suzugamori. So it’s not quite as dark and taboo as I’d been told when I first came to Japan.

Η περιοχή που διασώζεται σήμερα φέρεται να είναι ο πραγματικός χώρος εκτελέσεων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά βουδιστικά μνημεία που έχουν ανεγερθεί για να “καταπραΰνουν τις χαμένες ψυχές” που κατοικούν στην περιοχή. Σήμερα, δύο δρόμοι βρίσκονται κατά μήκος της σωζόμενης περιοχής και μια υπερυψωμένη διάβαση πεζών πηγαίνει πάνω από την είσοδο, έτσι ο περισσότερος κόσμος δεν παρατηρεί καν την περιοχή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο σχεδιασμό, καθώς οι χώροι εκτέλεσης θεωρούνται ακάθαρτα μέρη. Έχω ακούσει ότι το ενοίκιο είναι φτηνό σε αυτή την περιοχή, επειδή οι άνθρωποι φοβούνται τα φαντάσματα. Ποτέ δεν το ερεύνησα ο ίδιος, αλλά το ένστικτό μου λέει ότι παρόλο που αυτό θα μπορούσε να ήταν αληθινό στο παρελθόν, στο πυκνοκατοικημένο σημερινό Τόκιο, η περιοχή μπορεί να είναι εξίσου ακριβή με οπουδήποτε αλλού. Και ενώ το όνομα Suzugamori ενσταλάζει τον φόβο στις καρδιές εκείνων που γνωρίζουν την φριχτή ιστορία της περιοχής, υπάρχει ένα πάρκο και ένα δημοτικό σχολείο που φέρουν και τα δυο το όνομα Suzugamori. Έτσι δεν είναι τόσο σκοτεινό και ταμπού όπως μου είπαν, όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Ιαπωνία.

Εάν ενδιαφέρεστε για το Τόκιο είτε ως κάτοικος είτε ως επισκέπτης, το ιστολόγιο του Star και η συλλογή Flickr περιέχουν ένα θησαυρό πληροφοριών. Σε έναν άλλο περίπατο, ο Star εξερευνά τη γειτονιά Tsukudajima στην καρδιά του σύγχρονου Τόκιο.

石川島灯台跡

Εικόνα: Ερείπια του φάρου του νησιού Ishikawa. Πηγή: Japan This/Marky Star, © Japan This/Marky Star, με άδεια CC BY-NC-ND 4.0

Σχετικά με την Tsukudajima, ο Star αναφέρει:

The area is a fascinating look at one of the most traditional areas of Tōkyō. Many of the families are descendants of the original fisherman that lived and worked here in the Edo Period. Some can even trace their roots back to the first group of fishermen relocated from Ōsaka by the first shōgun, Tokugawa Ieyasu.

Η περιοχή είναι μια συναρπαστική ματιά σε μία από τις πιο παραδοσιακές περιοχές του Τόκιο. Πολλές από τις οικογένειες είναι απόγονοι του αρχικού ψαρά που έζησε και εργάστηκε εδώ κατά την περίοδο Έντο. Κάποιοι μπορούν ακόμα και να εντοπίσουν τις ρίζες τους στην πρώτη ομάδα ψαράδων που μετεγκαταστάθηκαν από την Οσάκα από τον πρώτο σογκούν, τον Tokugawa Ieyasu.

Υπάρχει επίσης μια ενημερωτική συλλογή στο Flickr, ένας συχνά ενημερωμένος λογαριασμός Twitter και ένα podcast. Ο Star προσφέρει επίσης περιηγήσεις στο Τόκιο.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.