Γυναίκες δημιουργούν κοινωνικά βιώσιμα, ασύρματα δίκτυα στην Ινδία

Εκπαίδευση ξυπόλυτων γυναικών μηχανικών. Στιγμιότυπο οθόνης από το Ocean in a Drop που παρέχεται από την Secession Films και το Digital Empowerment Foundation (DEF) και χρησιμοποιείται με άδεια.

Το Rising Voices (RV) συνεργάζεται με την Ένωση Προοδευτικών Επικοινωνιών (APC), η οποία δημιούργησε το Παγκόσμιο Κοινωνικό Πρόγραμμα Πληροφοριών (GISWatch) 2018 με επίκεντρο τα κοινοτικά δίκτυα, που ορίζονται ως “δίκτυα επικοινωνίας που δημιουργούνται, ανήκουν, λειτουργούν και χρησιμοποιούνται από πολίτες με συμμετοχικό και ανοιχτό τρόπο”. Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, το RV θα αναδημοσιεύσει τις εκδόσεις των εκθέσεων της χώρας, επισημαίνοντας διάφορα τοπικά δίκτυα από όλο τον κόσμο.

Αυτή η έκθεση γράφτηκε από την Ritu Srivastava από το Ίδρυμα Digital Empowerment Foundation (DEF) με έδρα το Δελχί της Ινδίας. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του GISWatch για την πλήρη έκθεση, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη με άδεια CC BY 4.0.

Κάποτε, όλοι οι δρόμοι υποτίθεται ότι οδηγούσαν στη Ρώμη. Στον σημερινό κόσμο, ο “δρόμος ταχείας κυκλοφορίας των πληροφοριών” οδηγεί τη Ρώμη κατευθείαν στα σπίτια μας. Χρησιμοποιώντας ένα φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη Ρώμη ή σχεδόν οποιαδήποτε άλλη περιοχή κάτω από τον ήλιο στο Διαδίκτυο. Αλλά πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει τη δύναμη του Διαδικτύου;

Ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στην Ινδία είναι πιθανόν να υπερβεί τα 500 εκατομμύρια το 2018. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών χρηστών του Διαδικτύου στην Ινδία είναι μόλις 29% (περίπου 143 εκατομμύρια). Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών στο εργατικό δυναμικό – κατά μέσο όρο μεταξύ 8% και 15%, πολύ χαμηλότερο από το 26,6% ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο συνολικό εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με το Δείκτη Αναφοράς για τη Διαφορετικότητα των Φύλων για τη μελέτη “Ασία 2017″. Ο αριθμός των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι 12.5%. Στις αγροτικές περιοχές το χάσμα μεταξύ των φύλων γίνεται επίσης αισθητό. Λίγες γυναίκες συμμετέχουν σε τεχνικά έργα ή έχουν τεχνικές δεξιότητες, κυρίως λόγω πολιτισμικών και κοινωνικών περιορισμών, αλλά και λόγω του ότι υπάρχουν λίγες ευκαιρίες για εργασία στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα χαμηλότερα επίπεδα.

Το έργο Wireless for Communities (W4C) (Ασύρματο Ίντερνετ για τις Κοινότητες) του ιδρύματος Digital Empowerment Foundation (DEF) ξεκίνησε το 2010 με στόχο τη σύνδεση αγροτικών και απομακρυσμένων τοποθεσιών της Ινδίας, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) δεν επιθυμούν να παρέχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει διάφορα μοντέλα δέσμευσης – με μερικά απ’ αυτά να είναι τα “θύρα και μικρόφωνο”, “ασύρματος σε μία ρόδα”, “κουτί Zero Connect” και “γυναίκες ασύρματες επιχειρηματίες” – και συνδέονται με 35 συνοικίες (σε 18 πολιτείες) δημιουργώντας 178 κόμβους πρόσβασης, εμπλέκοντας εξίσου άνδρες και γυναίκες. Με τη συμμετοχή των γυναικών, τα κοινοτικά δίκτυα της DEF δημιούργησαν ασφαλείς χώρους για άλλες γυναίκες, αλλά και τους κατέστησαν επίσης κοινωνικά βιώσιμους. Αυτή η έκθεση συζητά πώς η συμμετοχή των γυναικών έχει μετατρέψει τα ασύρματα δίκτυα της κοινότητας μας σε κοινωνικά βιώσιμα δίκτυα. Ειδικότερα, υπογραμμίζουμε πώς η δημιουργία των λεγόμενων “ξυπόλητων μηχανικών” γυναικών στην κοινότητα σημαίνει ότι η εκμάθηση και η γνώση μεταφέρονται, ενώ οι γυναίκες είναι εξουσιοδοτημένες να ενεργούν σε έναν τομέα στον οποίο είχαν προηγουμένως περιοριστεί από το να εισέλθουν.

Προκλήσεις και ευκαιρίες πολιτικής για τα κοινοτικά δίκτυα στην Ινδία

Πέρυσι, η παγκόσμια κοινότητα επιβεβαίωσε την αρχή της “ψηφιακής ισότητας” – ή την ισότιμη πρόσβαση και χρήση των ΤΠΕ για όλους. Η αρχή θεωρείται κρίσιμη για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί ευκαιρίες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2020. Ένας σημαντικός τρόπος για την επίτευξη της ψηφιακής ισότητας είναι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές και άλλες μη συνδεδεμένες περιοχές. Ωστόσο, η σύνδεση με τις αγροτικές περιοχές της Ινδίας ήταν δύσκολη υπόθεση για διάφορους λόγους.

Ενώ το 2011 το Εθνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (NOFN) είχε ως στόχο να συνδέσει 250.000 χωριά στην Ινδία και η Εθνική Πολιτική Τηλεπικοινωνιών του 2012 ζητούσε “ευρυζωνική πρόσβαση για όλους”, η σταθερή ευρυζωνική διείσδυση στην Ινδία είναι μόλις 1,4%. Η περιορισμένη υφιστάμενη υποδομή για την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οπτικών ινών, των πύργων δικτύων, της έλλειψης σύνδεσης οπισθόζευξης και του υψηλού κόστους παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής γραμμής, είναι μερικοί από τους αναστολείς για την ανάπτυξη. Οι παραδοσιακοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν επιθυμούν να πάνε στις αγροτικές περιοχές, καθώς είναι αβέβαιοι για την απόδοση της επένδυσής τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι αγροτικές περιοχές είτε δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες όσο οι αστικές περιοχές ή είναι γεωγραφικά απομονωμένες. Δεδομένου ότι οι αγρότες δεν γνωρίζουν τίποτα για τα ψηφιακά εργαλεία και τη χρήση τους, οι πάροχοι υπηρεσιών είναι επίσης αβέβαιοι ότι θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για μια υπηρεσία ή να αντέξουν οικονομικά τα σχέδιά τους για διαδίκτυο. Χωρίς την αύξηση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης, είναι δύσκολο να αυξηθεί η ζήτηση για συνδεσιμότητα.

Η έλλειψη διείσδυσης στις αγροτικές περιοχές εξαιτίας αυτών των φραγμών αποθαρρύνει περαιτέρω τους ήδη περιθωριοποιημένους ανθρώπους να αποκτήσουν ψηφιακή εκπαίδευση. Αυτό μας αφήνει σε αδιέξοδη κατάσταση, με την αγροτική Ινδία παγιδευμένη σε έναν φαύλο κύκλο αποσύνδεσης. Υπάρχουν σχετικά λίγα μοντέλα εργασίας που παρέχουν συνδεσιμότητα σε κοινότητες που αποκλείονται από την πρόσβαση ως αποτέλεσμα των επιπέδων εισοδήματος, του μεγέθους και της γεωγραφικής απομόνωσης. Ένα από αυτά τα μοντέλα είναι το κοινοτικό ασύρματο δίκτυο. Η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Ινδίας (TRAI), αναγνωρίζοντας τη σημασία των δικτύων Wi-Fi, προσδιόρισε τα κοινά ασύρματα δίκτυα ως πρότυπο για την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στο έγγραφο του 2016 “Διαβούλευση για τη Διάδοση Ευρυζωνικών Δικτύων μέσω Δημόσιων Δικτύων Wi-Fi”. Με βάση το παρόν έγγραφο, το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών εισήγαγε τον ορισμό του VNO (Virtual Network Operator / Εικονικός Διαχειριστής Δικτύου), επιτρέποντας στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα δίκτυά τους και το φάσμα τους, μοιράζοντας ενεργή και παθητική υποδομή για να διευκολύνουν τις υπηρεσίες σε επίπεδο μεταπώλησης. Αυτό άνοιξε ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να γίνουν μικρές ISP (Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου), κάτι που ήταν δύσκολο να γίνει πριν λόγω ρυθμιστικών προκλήσεων.

Στην Ινδία, υπάρχουν πολύ λίγες κοινωνικές επιχειρήσεις που ενεργά σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εγκαθιστούν ασύρματα δίκτυα ειδικά για τις αγροτικές κοινότητες. Η AirJaldi στην πόλη Νταραμσάλα, η Gram Marg στη Βομβάη και το DEF (με έδρα το Δελχί) συγκαταλέγονται μεταξύ των λίγων οργανισμών που παρέχουν βασική συνδεσιμότητα και παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πολίτες εκτός των αστικών περιοχών.

Η Bidyabati Meher, μάνατζερ ηλεκτρονικών υπολογιστών πρώτης γενιάς από το Barpali, της πολιτείας Ορίσα έχει γίνει επαγγελματίας λογισμικού και δημιουργεί όμορφα σχέδια για τα χειροποίητα προϊόντα της. Η φωτογραφία παρέχεται από το DEF και χρησιμοποιείται με άδεια.

Η AirJaldi ξεκίνησε ως μια κοινωνική, μη κερδοσκοπική επιχείρηση με έδρα τη Νταραμσάλα, στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές και παρέχει προσιτή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μη αδειοδοτημένα φάσματα και ασύρματα δίκτυα στις αγροτικές κοινότητες. Η Gram Marg, μια επώαση του Ινδικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (IIT) της Βομβάης, χρησιμοποιεί το λευκό φάσμα της τηλεόρασης ενώ διαθέτει χώρο και τώρα Wi-Fi για να παρέχει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε 13 χωριά του κρατιδίου της Μαχαράστρα. Το DEF χρησιμοποιεί επίσης ασύρματη τεχνολογία χαμηλού κόστους, μη εξουσιοδοτημένες ζώνες φάσματος – 2,4 GHz και 5,8 GHz – και τον ορίζοντα για την υποστήριξη της παροχής προσιτών, χαμηλού κόστους και αξιόπιστων υπηρεσιών διαδικτύου σε 38 περιφέρειες της χώρας.

Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα και γυναικεία επιχειρηματικότητα

Τα ασύρματα δίκτυα κοινότητας – ή κοινοτικά δίκτυα – είναι μοντέλα δικτύου “από κάτω προς τα πάνω” που ορίζονται από διάφορους ακαδημαϊκούς και θεσμούς ως δίκτυα που ανήκουν σε και διαχειρίζονται από κοινότητες. Τα κοινοτικά δίκτυα ορίζονται επίσης από ορισμένους ως “πληθοποριστικά δίκτυα” τα οποία είναι δομημένα ως ελεύθερα, ανοικτά και ουδέτερα. Χτίζονται από μια κοινότητα και διαχειρίζονται και λειτουργούν ως κοινός πόρος. Το Elkin-Koren προσφέρει έναν πιο τεχνικό ορισμό των κοινοτικών δικτύων ως αρχιτεκτονικές κατανεμημένων δικτύων, όπου οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν ένα φυσικά αποκεντρωμένο δίκτυο μέσω της αποκέντρωσης του εξοπλισμού. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κοινοτικά δίκτυα είναι μια “ιδιωτική πρωτοβουλία των τοπικών κατοίκων της κοινότητας χρησιμοποιώντας μια αποκαλούμενη προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω.” Γενικά, τα κοινοτικά δίκτυα προσφέρουν εναλλακτική και συμπληρωματική προσέγγιση στο παραδοσιακό εμπορικό μοντέλο όπου η σύνδεση στο διαδίκτυο πωλείται στον χρήστη.

Το DEF, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, αποσκοπεί στη σύνδεση των περιοχών της Ινδίας, που είναι μη προσβάσιμες και δεν καλύπτονται, σε μια προσπάθεια να τις βγάλει από το ψηφιακό σκοτάδι και να τις ενδυναμώσει με την πρόσβαση στις πληροφορίες. Με τη σταθερή πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η εμπλοκή της κοινότητας μπορεί να μειώσει την ένδεια της πληροφόρησης στις κοινότητες, έχει καταστεί ουσιαστικό για την DEF να υποστηρίξει λύσεις συνδεσιμότητας μεταξύ παρόχων και τελικών χρηστών και να αναπτύξει ψηφιακή παιδεία για να κατανοήσει γιατί και πώς οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να βελτιώσουν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε υποανάπτυκτα πλαίσια.

Το 2010, το DEF και η κοινωνία του Διαδικτύου (ISOC) ξεκίνησαν το έργο W4C για να βοηθήσουν στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπου οι παραδοσιακοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν ήταν πρόθυμοι να λειτουργήσουν. Το πρώτο πιλοτικό έργο ξεκίνησε σε μια κοινότητα χειριστών αργαλειών στο Chanderi, στην πολιτεία Μαντία Πραντές, με σκοπό να παρέχει στην κοινότητα πληροφορίες σχετικά με την ύφανση (ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπει να παράγουν το δικό τους περιεχόμενο) και εργαλεία για την διαδικτυακή αρχειοθέτηση των σχεδίων τους και τη σύνδεσή τους σε μια ευρύτερη αγορά για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Σταδιακά, το έργο μετατράπηκε στο πρώτο έργο κοινοτικού δικτύου στην Ινδία, που ιδρύθηκε σε μια κοινότητα υφαντών. Χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία με χαμηλό κόστος, χωρίς ζώνη θέασης και στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz και 5,8 GHz χωρίς άδεια, το W4C δημιουργεί τώρα ασύρματα δίκτυα κοινοτικής ιδιοκτησίας και κοινοτικής λειτουργίας.

Το πρόγραμμα W4C έχει τέσσερα βασικά συστατικά: 1) να εκπαιδεύσει τα μέλη της κοινότητας στη χρήση ασύρματων δικτύων και των εξαρτημάτων τους για να δημιουργήσουν “ξυπόλητους μηχανικούς δικτύου”, 2) να χρησιμοποιήσει πρακτικές ανοιχτού κώδικα, τεχνολογία χαμηλού κόστους και οικονομικές μεθόδους για τη δημιουργία κοινοτικών ασύρματων δικτύων (όπως η χρήση της οπτικής επαφής για την εύρεση του ψηλότερου κτιρίου για τη ρύθμιση των κεραιών), 3) να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο και 4) να βελτιώσει την κοινωνικοοικονομική ζωή των μελών της κοινότητας.

Μαζί με την ίδρυση των ασύρματων δικτύων, δημιουργούνται κέντρα πληροφόρησης γνωστά ως Κοινοτικά Κέντρα Εύρεσης Πληροφοριών (CIRC) ή “ασύρματα κέντρα” για την παροχή εκπαίδευσης ψηφιακής παιδείας στην κοινότητα. Αυτά τα κέντρα λειτουργούν χρησιμοποιώντας το “Πρόγραμμα AHEAD”, του DEF, το οποίο αντιπροσωπεύει:

A – οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες μέσω διαδικτυακών λεωφόρων και σε νόμους και ζητήματα όπως ο νόμος για το δικαίωμα στην ενημέρωση και η χειραφέτηση των γυναικών.

H – υγεία, όπως υπηρεσίες τηλεϊατρικής για τη σύνδεση των κέντρων πρωτοβάθμιας υγείας με τα περιφερειακά νοσοκομεία και για τη διευκόλυνση των τοπικών κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την υγεία μέσω του Διαδικτύου.

E – εκπαίδευση για νέους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχολική τους εκπαίδευση και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά.

A – Ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας, επιτρέποντας στα μέλη της κοινότητας, ιδιαίτερα στις γυναίκες, να δημιουργούν ιστοτόπους ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρήσεις.

D – παροχή υπηρεσιών διακυβέρνησης και ενίσχυση της κρατικής διαφάνειας και λογοδοσίας.

Σε οκτώ χρόνια, το πρόγραμμα W4C έφθασε σε 38 περιφέρειες σε 18 κρατίδια, αναπτύσσοντας περίπου 200 σημεία πρόσβασης βασισμένα σε κόμβους. Αυτά τα σημεία πρόσβασης συνδέουν αυτήν την περίοδο περισσότερα από 4.000 άτομα και οι αριθμοί των χρηστών εξακολουθούν να αυξάνονται. Τα περισσότερα από αυτά τα δίκτυα βρίσκονται σε μη προσβάσιμες φυλετικές περιοχές, όπου η τηλεπικοινωνία δεν έχει φτάσει, όπου οι άνθρωποι βλέπουν  υπολογιστή και βιώνουν την εμπειρία του διαδικτύου για πρώτη φορά.

Υπάρχουν δύο πτυχές για τη διατήρηση των δικτύων. Η πρώτη είναι η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία του δικτύου και η δεύτερη είναι η δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου. Εξετάζοντας αυτές τις δύο πτυχές, το DEF συνειδητοποίησε ότι τα περισσότερα από τα δίκτυα που δημιούργησε διαχειρίζονταν από νέους άνδρες, οι οποίοι συχνά φεύγουν για τις πόλεις για να βρουν καλύτερη εργασία και άλλες ευκαιρίες. Οι γυναίκες μένουν κυρίως στο σπίτι ή κάνουν περίεργες δουλειές. Ακόμη και αν οι γυναίκες επισκέπτονταν τα CIRC, ο ρόλος τους περιοριζόταν στην αναζήτηση πληροφοριών. Η συμμετοχή τους στη διαχείριση και τη λειτουργία των δικτύων ήταν αμελητέα.

Ταυτόχρονα, η διαχείριση ασύρματων δικτύων στις αγροτικές περιοχές είναι δύσκολη, καθώς οι μηχανικοί ασύρματων δικτύων από αστικές περιοχές δεν είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στις αγροτικές περιοχές.

Συνειδητοποιώντας αυτό το κενό, είδαμε την ανάγκη να έχουμε ένα άτομο που θα μπορούσε να λειτουργεί και να διαχειρίζεται αυτά τα κέντρα και να αλληλεπιδρά με τους χρήστες ή τα μέλη της κοινότητας σε τακτική βάση, παρέχοντας ασύρματη κατάρτιση στις γυναίκες και καθιστώντας τες ικανές ως αυτό που ονομάσαμε “ξυπόλυτες γυναίκες μηχανικοί” και “ασύρματες γυναίκες επιχειρηματίες”. Αυτό έγινε προτεραιότητα για το W4C. Θέλαμε να επιτύχουμε δύο πράγματα: 1) να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο “ξυπόλητων γυναικών μηχανικών”, που θα μπορούσαν να διαχειριστούν το δίκτυο και οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να αναπτύξουν τοπικό περιεχόμενο και 2) κάνοντάς το αυτό να βελτιώσουμε την παρουσία των γυναικών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ασύρματης επικοινωνίας.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να συνδέσει “τον πληθυσμό των τελικών καταναλωτών.” Στιγμιότυπο οθόνης από το Ocean in a Drop που παρέχεται από την Secession Films και το Digital Empowerment Foundation (DEF) και χρησιμοποιείται με άδεια.

Εκπαιδεύοντας την πρώτη “ξυπόλυτη γυναίκα μηχανικό”

Το 2014, η Kainat Ansari έγινε η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε από το DEF για τη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου. Η Kainat έλαβε τρεις μήνες εκπαίδευση στην ασύρματη δικτύωση στο Guna της Μαντία Πραντές. Αρχικά ασχολήθηκε με την καθημερινή διαχείριση του κέντρου. Στη συνέχεια άρχισε να διαχειρίζεται το ασύρματο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης των συσκευών και της ρύθμισης των επιπέδων πρόσβασης των πελατών, καθώς και της αλληλεπίδρασης με τα μέλη της κοινότητας στις τεχνολογικές ανάγκες τους. Οι εργασίες της περιλάμβαναν επίσης τη ρύθμιση δικτύου σε πραγματικό χρόνο, τη διαμόρφωση DVR (συσκευών καταγραφής), τη διαμόρφωση point-to-point και ακόμη και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε επίπεδο διακομιστή ή πελάτη. Η Kainat μας βοήθησε επίσης να δημιουργήσουμε άλλα ασύρματα δίκτυα, μεταξύ των οποίων και στην πόλη Aron, της Μαντία Πραντές και στην πόλη Saiddanpur, στο Ούταρ Πραντές.

Η Kainat ενήργησε ως επιρροή για άλλα κορίτσια που ζουν στην πόλη Guna. Η Fauzia ήταν μία από αυτές. Επισκέφθηκε το κέντρο για να έχει πρόσβαση στο YouTube και σε άλλους δικτυακούς τόπους ψυχαγωγίας. Ακολουθώντας τα βήματα της Kainat, εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ασύρματων δικτύων. Τώρα είναι σε θέση να κατασκευάσει πίνακες κυκλωμάτων PCB, να ανέβει σε πύργους δικτύου, να διαμορφώσει το δρομολογητή TP-Link και να αντιμετωπίσει προβλήματα σε κεντρικό και σε πελατειακό επίπεδο.

Ενδυνάμωση μέσω της ψηφιακής παιδείας

Μια άλλη παρέμβαση τοπικού περιεχομένου ήταν το δικό μας πρόγραμμα Γυναίκες Ασυρματίστριες για την Επιχειρηματικότητα και την Ενδυνάμωση (W2E2), το οποίο ήταν μέρος του προγράμματος W4C και ξεκίνησε σε συνεργασία με το ISOC το 2014. Σκοπός του ήταν να βοηθήσει τις γυναίκες στις χαμηλότερες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Bidyawati Mehar, μια κοπέλα από το κρατίδιο Οντίσα που δεν είχε τελειώσει την εκπαίδευσή της, είναι μέλος μιας οικογένειας υφαντών που ζει σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Barpali. Το Barpali είναι διάσημο για τα χειροποίητα σάρι ikat, και το χωριό φιλοξενεί περίπου 20.000 υφαντές χειριστές αργαλειού. Η Bidya ήταν η πρώτη από τους λίγους σπουδαστές που εντάχθηκαν στο κέντρο ασύρματου δικτύου στο χωριό και σύντομα έγινε μία από τις μαθήτριες που μάθαιναν πιο γρήγορα. Οι υφαντές στο χωριό της Bidya δεν είχαν γνώση νέων σχεδίων, επιχειρηματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Τα περισσότερα σχέδια που φτιάχνονταν από τους υφαντές δεν τυπώνονταν σε χαρτί. Αυτό περιόριζε τον πειραματισμό και την καινοτομία στα σχέδια. Η ψηφιακή εκπαίδευση έδωσε τη δυνατότητα στην Bidya να εισαγάγει διάφορες ψηφιακές παρεμβάσεις στη διαδικασία της ύφανσης. Η Bidya αποτελεί πλέον μέρος μιας “ομάδας κινητοποίησης” που ενθαρρύνει περισσότερους υφαντές να υιοθετήσουν ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδεύει πολλά παιδιά από την κοινότητά της στον τομέα της ψηφιακής παιδείας και του σχεδιασμού.

Πέρυσι, οι προσπάθειες της Bidya αναγνωρίστηκαν από το πρόγραμμα του ISOC 25 Under 25. Ήταν ένα από τα 25 άτομα, όλα κάτω από την ηλικία των 25 ετών, που ταξίδεψαν στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 για να λάβουν τα βραβεία τους. Η ίδια δηλώνει, “Σήμερα, είμαι η μόνη γυναίκα υφάντρα στην ομάδα μας. Οι άνθρωποι που πρωτύτερα με επέκριναν επειδή επέλεξα αυτό το επάγγελμα τώρα με αποκαλούν “Κυρία Αρχηγός Υφαντών”.

Η απασχόληση με τις γυναίκες έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες αγρότισσες που επιθυμούν να μάθουν τεχνικές δεξιότητες αλλά δεν έχουν την ευκαιρία λόγω έλλειψης έργων, προγραμμάτων ή ιδρυμάτων που να προσφέρουν κατάρτιση ή επειδή αντιμετωπίζουν κοινωνικές και πατριαρχικές προκλήσεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Στο πλαίσιο του W4C, περισσότερες από 30 γυναίκες αγρότισσες έχουν μετατραπεί σε μηχανικούς ασύρματου δικτύου. Αυτές οι ξυπόλητες γυναίκες μηχανικοί δρουν ως επιρροές άλλων και τις παροτρύνουν δείχνοντας πώς αυτός ο τύπος εκπαίδευσης μπορεί να βελτιώσει τα μέσα διαβίωσής τους.

Συμπεράσματα

Τα κοινοτικά δίκτυα αναγνωρίζονται ως καταλύτης για την ανάπτυξη, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία σε σύγκριση με τους άνδρες. Αλλά όταν τους δοθεί η ευκαιρία, διαπιστώνουμε ότι διαχειρίζονται τα ασύρματα δίκτυά μας αποδοτικά και αποτελεσματικά – όπως ακριβώς διαχειρίζονται και τα σπίτια τους. Αυτές οι ξυπόλητες γυναίκες ασυρματίστριες, οι οποίες με το ζόρι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, έχουν απομυθοποιήσει την τεχνολογία και μεταφέρουν τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ιδιοκτησία των τεχνολογιών στην κοινότητα.

Η εμπλοκή με τη βιωματική μάθηση και τη χρήση της τεχνολογίας με τρόπο που να βελτιώνει τις ζωές και τις δεξιότητες έχει αλλάξει τον ορισμό της “παιδείας” και του τι σημαίνει “να είσαι εκπαιδευμένος”. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε στις γυναίκες αγρότισσες να μεταδώσουν τις δεξιότητές τους σε άλλους με ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η συμμετοχή γυναικών όχι μόνο τους έδωσε την ευκαιρία να μάθουν για την τεχνολογία, αλλά και τους επέτρεψε να βρουν ένα άνετο μέρος σε μια περιοχή που κυριαρχείται κυρίως από τους άνδρες. Αυτή είναι μια μικρή προσπάθεια που βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία τρία χρόνια, οδήγησε το DEF στην εμπλοκή περισσότερων γυναικών στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών, καθώς όχι μόνο καθιστούν το δίκτυο οικονομικά βιώσιμο αλλά και το καθιστούν και κοινωνικά βιώσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα δράσης του DEF, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την πλήρη αναφορά στον ιστότοπο του GISWatch.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.