Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου παραβλέποντας την προστασία των αυτοχθόνων της Δυτικής Σαχάρας

Περίπου ο μισός αυτόχθων πληθυσμός Σαχάριων ζει σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην αφιλόξενη έρημο. Δεν εκπροσωπούνται στην τρέχουσα εμπορική συμφωνία. Φωτογραφία:: Jan Strömdahl, χρησιμοποιείται με άδεια.

Μια μακρόσυρτη διαδικασία εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έγινε και πάλι το θέατρο θερμού επεισοδίου στη διαμάχη για τη Δυτική Σαχάρα.

Στο επίκεντρο του θέματος είναι η συμπερίληψη της Δυτικής Σαχάρας στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επισήμως την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου με 230 από 410 ψήφους και 37 αποχές.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε την προηγούμενη συμφωνία άκυρη, επειδή το Μαρόκο δεν έχει νομική εξουσία να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες για λογαριασμό της επικράτειας της Δυτικής Σαχάρας, την οποία κατέχει, και αυτή η νέα συμφωνία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την ίδια ετυμηγορία, εάν πάει εκ νέου στα δικαστήρια.

Εκτός νόμου

Σε μια σειρά αποφάσεων τα τελευταία δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εξετάσει κάμποσες εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Μαρόκου σύμφωνα με διάφορα διεθνή νομικά έγγραφα σχετικά με το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας ως μη αυτοδιοικούμενο έδαφος. Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Μαρόκου δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν την κατεχόμενη από το Μαρόκο Δυτική Σαχάρα, αλλά αυτό δεν απέτρεψε άλλα όργανα της ΕΕ από την προσπάθεια να παρακάμψουν ή απλά να αγνοήσουν τις αποφάσεις.

Αυτό συνέβη με την αλιευτική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου του 2018, η οποία προβλέπει όρους για τα ευρωπαϊκά σκάφη να συνεχίζουν να αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας παρά την σαφή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2016 ότι η Δυτική Σαχάρα είναι χωριστή και σαφώς ορισμένη περιοχή από το Βασίλειο του Μαρόκου και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί νομίμως σε τέτοιες συμφωνίες.

Χωρίς συναίνεση

Από το 1975, τρεις γενιές Σαχάριων έχουν περάσει σχεδόν όλη τους τη ζωή σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Φωτογραφία: Jan Strömdahl, χρησιμοποιείται με άδεια.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης για να εκδηλώσει την απόφαση του δικαστηρίου, που απαιτεί τη συγκατάθεση των αυτοχθόνων κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας. Πολλοί επέκριναν τη διαβούλευση, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με το Μαρόκο. Ένας μεγάλος αριθμός Σαχάριων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποχώρησε από τη διαδικασία και αντίθετα εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδίκης.

Τελικά, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Παρατηρητήριο Πόρων Δυτικής Σαχάρας:

Prior to and during the EU's consultation process with the Moroccan entities in Western Sahara, in total 94 Saharawi and pro-Saharawi groups have condemned the EEAS for its negotiations with Morocco [but the] EEAS summarized … that there was a “broad support” for such a trade agreement.

Πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης της ΕΕ με τις μαροκινές οντότητες στη Δυτική Σαχάρα, συνολικά 94 ομάδες Σαχάριων και ομάδες υπέρ των Σαχάριων καταδίκασαν την ΕΥΕΔ για τις διαπραγματεύσεις της με το Μαρόκο [αλλά] η ΕΥΕΔ συνοψίζει…ότι υπήρχε “ευρεία υποστήριξη” για μια τέτοια εμπορική συμφωνία.

Ο Mahfoud Lamin Bechri, Σαχάριος ακτιβιστής με την εκστρατεία Sahrawi κατά της Λεηλασίας (SCAP), ήρθε στις Βρυξέλλες για σεμινάριο σχετικά με τη συμφωνία την εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία. Είπε στο Global Voices ότι ήταν ευχαριστημένος με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, αλλά δεν ήταν αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ΕΕ.

… I told them about the frustration, especially among young people growing up in these camps and how each new agreement like this will radicalize them and make them lose what little hope they had for the peace process. I felt that those listening were touched by what I said but unfortunately, following what has happened these last days it seems like we’d need a miracle to stop this agreement.

… τους είπα για την απογοήτευση, ιδίως μεταξύ των νέων που μεγαλώνουν σε αυτούς τους καταυλισμούς και πώς κάθε νέα τέτοια συμφωνία θα τους ριζοσπαστικοποιήσει και θα τους κάνει να χάσουν όση λίγη ελπίδα είχαν για την ειρηνευτική διαδικασία. Ένιωσα ότι άγγιξα τους ακροατές με τα λεγόμενά μου, αλλά, δυστυχώς, μετά από αυτά που συνέβησαν αυτές τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι χρειαζόμαστε ένα θαύμα για να σταματήσουμε αυτή τη συμφωνία.

Διαφθορά στην κυβέρνηση

Η κοινοβουλευτική επιτροπή για το διεθνές εμπόριο της ΕΕ (INTA) απέστειλε αντιπροσωπεία σε διερευνητική αποστολή στη Δυτική Σαχάρα από τις 3 έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Η επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας, Patricia Lalonde, της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), κατέληξε στην έκθεσή της:

The local population will profit from economic development and the spill-over effects created in terms of investment in infrastructure, employment, health and education.

Ο τοπικός πληθυσμός θα επωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη και τις δευτερογενείς επιπτώσεις που δημιουργούνται όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, απασχόληση, υγεία και εκπαίδευση.

Η Lalonde αργότερα αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της στην INTA, όταν ένας παρατηρητής της ΕΕ αποκάλυψε ότι η ίδια ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της φιλομαροκινής ομάδας πίεσης EuroMedA. Παρά τις ενδείξεις διαφθοράς, ο πρόεδρος του κόμματος ALDE, Guy Verhofstadt, απέσυρε κάθε συζήτηση σχετικά με αυτό από την ημερήσια διάταξη.

Ένας από τους τρεις αντιπροσώπους, η Heidi Hautala (Πράσινοι – Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία), δημοσίευσε αργότερα μια μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, που επικρίνει την αποστολή διερεύνησης του Παρατηρητηρίου της ΕΕ. Η Hautala αναφέρει ότι οι μαροκινές Αρχές έλεγχαν την αποστολή και συνοδεύονταν από μια συνοδεία πιστών δημοσιογράφων:

The reality check came when I decided to have an additional meeting with some Saharawi activists. Moroccan authorities used a textbook method of harassing the human rights defenders: the activists were arrested for reportedly not wearing their seat belt […] The Sahrawis we met explained that their daily lives are full of such episodes. They showed us several videos of a demonstration that took place on that same day. Some of the activists ended up in the hospital after suffering from police brutality.

Η επαφή με την πραγματικότητα έγινε, όταν αποφάσισα να έχω μια πρόσθετη συνάντηση με ορισμένους ακτιβιστές της Σαχάρας. Οι μαροκινές Αρχές χρησιμοποίησαν μια κλασική μέθοδο παρενόχλησης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ακτιβιστές συνελήφθησαν, επειδή φέρεται ότι δεν φορούσαν ζώνη […] Οι Σαχάριοι που συναντήσαμε εξήγησαν ότι η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη από τέτοια επεισόδια. Μας έδειξαν διάφορα βίντεο μιας διαδήλωσης, που έλαβε χώρα την ίδια ημέρα. Μερικοί από τους ακτιβιστές κατέληξαν στο νοσοκομείο ως θύματα αστυνομικής βίας.

Σε αντίθεση με την Lalonde και την επιτροπή εμπορίου, η Hautala κατέληξε:

Some in the parliament claim that ‘we should not oppose development’ in Western Sahara and that opposing the proposed agreement would be to the detriment of the population bringing trade, jobs and income. This statement ignores the very fundamental fact: this agreement would consolidate the illegal annexation of Western Sahara by Morocco and run directly against the UN-led peace efforts, by dividing the territory of Western Sahara in two and strengthening one of the parties of the conflict.

Κάποιοι στο κοινοβούλιο ισχυρίζονται ότι «δεν πρέπει να αντιταχθούμε στην ανάπτυξη» στη Δυτική Σαχάρα και ότι η αντίθεση στην προτεινόμενη συμφωνία θα ήταν εις βάρος του πληθυσμού, καθώς θα έφερνε εμπορική δραστηριότητα, θέσεις εργασίας και εισόδημα. Η δήλωση αυτή αγνοεί το πολύ θεμελιώδες γεγονός: η συμφωνία αυτή θα εδραιώσει την παράνομη προσάρτηση της Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο και θα αντιταχθεί ευθέως στις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, διαιρώντας το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας στα δύο και ενισχύοντας ένα από τα μέρη της σύγκρουσης.

“Ιστορική στιγμή”

Ελλείψει ραδιοτηλεοπτικών μέσων, οι Δυτικοσαχάριοι έχουν καταφύγει στο Twitter και πρακτορεία ειδήσεων για να παρακολουθήσουν την ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένου του Mahfoud Lamin Bechri:

Για το Ευρωκοινοβούλιο, είναι ιστορική στιγμή, ψηφίζουν για να καταπατήσουν την ίδια τους τη νομοθεσία!

Κατά τις ώρες που οδήγησαν στην απόφαση, το Twitter γέμισε netizens που εφιστούσαν την προσοχή σε βουλευτές από κάθε πλευρά της υπόθεσης. Οι Μαροκινοί εξέδωσαν σύντομα βιντεο-μηνύματα από τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς που υποστηρίζουν τα οφέλη της συμφωνίας για την οικονομική ανάπτυξη στις “νότιες επαρχίες” της χώρας.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΟΧΙ
Όχι στην συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου που περιλαμβάνει την παράνομα κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα. Στήριξη στα δικαιώματα της Δυτικής Σαχάρας και αυτοδιάθεσης.

Η Selma, Σαχάρια πρόσφυγας, ζητά από το Ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσει κατά της παράνομης συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου.

Δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί οικονομική υποστήριξη σε μια παράνομη και σκληρή στρατιωτική κατοχή

Το Ευρωκοινοβούλιο μόλις ψήφισε υπέρ μιας παράνομης συμφωνίας μεταξύ ΕΕ & Μαρόκου, η οποία:
– υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών
– Ενισχύει μια βίαιη, παράνομη κατοχή
– αγνοεί εντελώς συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η συμφωνία θα αμφισβητηθεί επιτυχώς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο #WesternSahara

Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ο Mahfoud Lamin Bechri εξέφρασε την αγανάκτησή του στο Global Voices:

I want to emphasize what I said earlier about our youth. This gives them one more reason to choose going back to arms. The EU is pushing for a war in Western Sahara. They have to know we will not give up. The image of Europe changed today, the Europe of values such as democracy and rule of law has been replaced by the Europe that puts business and money over peace and human rights.

Θέλω να τονίσω αυτό που είπα νωρίτερα για τη νεολαία μας. Αυτό τους δίνει έναν ακόμα λόγο να επιλέξουν να καταφύγουν πάλι στα όπλα. Η ΕΕ πιέζει για πόλεμο στη Δυτική Σαχάρα. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα τα παρατήσουμε. Η εικόνα της Ευρώπης άλλαξε σήμερα, η Ευρώπη των αξιών όπως η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αντικαταστάθηκε από την Ευρώπη που θέτει επιχειρήσεις και χρήματα πάνω από την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.