Γνωρίστε την Sasil Sánchez Chan, φιλοξενούμενη στον λογαριασμό @ActLenguas στο Twitter για τις 11-17 Μαρτίου 2019

Φωτογραφία: Sásil Sánchez

Το 2019, προσκαλούμε διάφορους φιλοξενούμενους να διαχειριστούν διαδοχικά τον λογαριασμό @ActLenguas (Γλωσσικός Ακτιβισμός) στο Twitter για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για την αναβίωση και προώθηση των μητρικών τους γλωσσών. Αυτή η δημοσίευση αφορά την Sasil Sánchez Chan (@Iussasil) και τι σχεδιάζει να συζητήσει κατά την εβδομάδα της ως διαχειρίστρια.

Rising Voices: Πείτε μας για εσάς.

Me llamo Sasil Sánchez Chan, soy de Xaya, Tekax, Yucatán. Soy hablante nativa del maya peninsular, me dedico a escribir y a promover el uso del idioma, con enfoque en medios de comunicación.

Το όνομά μου είναι Sasil Sánchez Chan, είμαι από την Σάγια του Τεκάξ στο Γιουκατάν. Μητρική μου γλώσσα είναι η ηπειρωτική μάγια, ασχολούμαι με τη γραφή και την προώθηση της χρήσης της γλώσσας, με έμφαση στα μέσα ενημέρωσης.

RV: Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της γλώσσας σας εντός και εκτός διαδικτύου;

Actualmente la lengua maya ha tenido presencia en redes sociales, mayormente en Facebook. Afortunadamente, en estos años, ha habido una ola de promoción y fortalecimiento por parte de los mismos hablantes, en ámbitos como la literatura y la música, en especial el rap.

Επί του παρόντος, η γλώσσα μάγια είχε παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στο Facebook. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένα κύμα προώθησης και ενίσχυσης από τους ίδιους τους ομιλητές, σε τομείς όπως η λογοτεχνία και η μουσική, ειδικά στη ραπ μουσική.

RV: Σε ποια θέματα σκοπεύετε να εστιάσετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που θα διαχειρίζεστε τον λογαριασμό @ActLenguas στο Twitter;

Me gustaría enfocarme en datos fríos sobre el idioma, compartir perfiles de personas que también trabajan por la lengua maya, compartir contenidos y actividades que se realizarán o realizarán en la semana que me corresponde.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τη γλώσσα, να μοιραστώ προφίλ ατόμων, που εργάζονται επίσης για τη γλώσσα των Μάγια, να μοιραστώ περιεχόμενο και δραστηριότητες, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που μου αντιστοιχεί.

RV: Ποια είναι τα κύρια κίνητρα για τον ψηφιακό σας ακτιβισμό για τη γλώσσα σας;

Mi principal motivación es que mi idioma alcance un nivel más alto en cuanto a la presencia en los medios digitales, tomándolo como una herramienta que permita comenzar un proceso de alfabetización para quienes no han podido acceder a ello y también como una forma de tener un registro sobre la situación del idioma actualmente.

Το κύριο κίνητρό μου είναι η γλώσσα μου να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά την παρουσία στα ψηφιακά μέσα, θεωρώντας την ως εργαλείο για να ξεκινήσει μια διαδικασία γραμματισμού για όσους δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και επίσης ως τρόπος ύπαρξης μιας καταγραφής για την τρέχουσα γλωσσική κατάσταση.

RV: Ποιες είναι οι ελπίδες και τα όνειρα για τη γλώσσα σας;

Sueño con que existan más medios en donde mi idioma pueda estar presente y que en un futuro pueda decir que existe desde plataformas hasta programas y contenido no solo en maya, sino en gran cantidad de lenguas originarias.

Ονειρεύομαι να υπάρχουν περισσότερα μέσα, στα οποία η γλώσσα μου να μπορεί να είναι παρούσα και ότι στο μέλλον να μπορώ να πω ότι υπάρχει παντού, από πλατφόρμες έως προγράμματα και περιεχόμενο όχι μόνο στη μάγια, αλλά και σε μεγάλο αριθμό γηγενών γλωσσών.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.