Γνωρίστε τον Vicente Canché Móo, φιλοξενούμενο στον λογαριασμό @ActLenguas στο Twitter για τις 15-21 Ιουλίου 2019

Φωτογραφία: Vicente Canché Móo

Το 2019, προσκαλούμε διάφορους φιλοξενούμενους να διαχειριστούν διαδοχικά τον λογαριασμό @ActLenguas (Γλωσσικός Ακτιβισμός) στο Twitter για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για την αναβίωση και προώθηση των μητρικών τους γλωσσών. Αυτή η δημοσίευση αφορά τον Vicente Canché Móo και τι σχεδιάζει να συζητήσει κατά την εβδομάδα του ως διαχειριστής.

Rising Voices: Πείτε μας για εσάς.

Hola, mi nombre es Vicente Canché Móo, soy de Halachó, Yucatán, México. Actualmente soy director en una escuela primaria. Tengo apenas 44 años jajaja y me encanta mi lengua. Soy Promotor Cultural independiente, me gusta escribir en mi lengua materna que es la lengua maya de Yucatán, hasta ahora tengo 4 libros de cuentos publicados y desde el 2004 inicié con una empresa virtual que denominé Multimedia Cultural con el slogan “La tecnología al Servicio de la Cultura” pues mi idea era utilizar los TIC para la enseñanza de la lengua maya, de hecho soy el creador del primer curso Interactivo de lengua maya en Yucatán, ignoro si lo soy en México.

Γεια σας, το όνομά μου είναι Vicente Canché Móo, κατάγομαι από το Χαλατσό του Γιουκατάν στο Μεξικό. Είμαι επί του παρόντος διευθυντής σε ένα δημοτικό σχολείο. Είμαι μόλις 44 ετών χαχαχα και μου αρέσει η γλώσσα μου. Είμαι ένας ανεξάρτητος Πολιτιστικός Υποστηρικτής, μου αρέσει να γράφω στη μητρική μου γλώσσα, που είναι η γλώσσα μάγια του Γιουκατάν, μέχρι τώρα έχω δημοσιεύσει 4 ιστορικά βιβλία και από το 2004 ξεκίνησα μια διαδικτυακή εταιρεία ονόματι Πολιτιστικά Πολυμέσα με το σύνθημα «Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Πολιτισμού». Η ιδέα μου ήταν να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία της γλώσσας των Μάγια. Στην πραγματικότητα είμαι ο δημιουργός του πρώτου διαδραστικού μαθήματος της γλώσσας μάγια στο Γιουκατάν, δεν ξέρω για ολόκληρο το Μεξικό.

RV: Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της γλώσσας σας εντός και εκτός διαδικτύου;

Actualmente hay mucho contenido en lengua maya en internet, en las redes sociales, sin embargo, también se ha dado la proliferación de mucho material que no está siendo revisado a conciencia y que, para la persona que busca información podría ser motivo de confusión o aprendizaje erróneo, debiera haber una forma de regular o dar validez a ciertos contenidos en lengua maya. Fuera de las redes, la lengua maya, si bien ha tenido un gran avance en cuanto a materia legislativa, no dejan de ser éstas, letra muerta. Hasta hace unos 4 años en el estado había más de 90 escuelas públicas donde se enseñaba la lengua maya; en la actualidad, quedan menos de la mitad debido a “falta de presupuesto”, sin embargo, estamos en el “año de la lengua maya”. Falta correlacionar lo escrito con la práctica.

Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλο περιεχόμενο στη γλώσσα μάγια στο Διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο, υπήρξε επίσης ο πολλαπλασιασμός πολλού υλικού, που δεν εξετάζεται διεξοδικά και το οποίο, για το άτομο που αναζητά πληροφορίες, θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ή λανθασμένη μάθηση. Πρέπει να υπάρχει τρόπος ρύθμισης ή επικύρωσης ορισμένου περιεχομένου στη γλώσσα μάγια. Εκτός Διαδικτύου, η γλώσσα μάγια, αν και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη νομοθεσία, εξακολουθεί να είναι “χαμένη υπόθεση”. Μέχρι πριν από περίπου 4 χρόνια στην πολιτεία υπήρχαν περισσότερα από 90 δημόσια σχολεία, όπου διδασκόταν η γλώσσα. Επί του παρόντος, έχουν μείνει λιγότερα από τα μισά λόγω «έλλειψης προϋπολογισμού», ωστόσο, βρισκόμαστε στο «έτος της γλώσσας των Μάγια». Απομένει να συσχετιστεί αυτό που γράφεται με την πρακτική.

RV: Σε ποια θέματα σκοπεύετε να εστιάσετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που θα διαχειρίζεστε τον λογαριασμό @ActLenguas στο Twitter;

Pretendo dar a conocer trabajos realizados por colegas en el ámbito de la enseñanza de la lengua maya con el uso de tecnologías, videos, audios, así como frases breves en maya y que son de uso coloquial.

Σκοπεύω να δημοσιεύσω έργο συναδέλφων στον τομέα της διδασκαλίας της γλώσσας των Μάγια με τη χρήση τεχνολογιών, βίντεο, ήχων, καθώς και σύντομων φράσεων στα μάγια και οι οποίες είναι κοινόχρηστες.

RV: Ποια είναι τα κύρια κίνητρα για τον ψηφιακό σας ακτιβισμό για τη γλώσσα σας; Ποια είναι τα όνειρά σας για τη γλώσσα;

Uffff Mi motivación principal es que no exista pretexto para aprender la lengua maya, que existan en cualquier soporte los recursos para aprenderla, difundirla, fortalecerla y ampliar la población mayahablante. Para mi lengua, mi cultura y pueblo, (al igual que para cualquier otra lengua minoritaria, amenazada o en riesgo, no deseo mejores oportunidades, deseo las mismas que tiene cualquier otra lengua. Igualdad en espacios de comunicación, medios impresos en suficiente cantidad para una gran población, uso común en cualquier espacio de gobierno, atención en nuestra lengua materna, inclusión dentro del sistema educativo para su enseñanza en escuelas, principalmente en educación básica. En tanto esto sucede, comencemos con @ActLenguas

Ουφφφ…Το κύριο κίνητρό μου είναι ότι δεν υπάρχει πρόσχημα να μάθεις τη γλώσσα των Μάγια, ότι σε οποιοδήποτε μέσο υπάρχουν οι πόροι για να την μάθεις, να την διαδώσεις, να την ενισχύσεις και να επεκτείνεις τον πληθυσμό των ομιλητών της μάγια. Για τη γλώσσα μου, τον πολιτισμό μου και τους ανθρώπους, όπως για οποιαδήποτε άλλη μειονοτική γλώσσα απειλείται ή κινδυνεύει, δε θέλω καλύτερες ευκαιρίες, θέλω το ίδιο με οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Ισότητα σε χώρους επικοινωνίας, έντυπα μέσα σε επαρκή ποσότητα για ένα μεγάλο πληθυσμό, κοινή χρήση σε οποιονδήποτε κυβερνητικό χώρο, προσοχή στη μητρική μας γλώσσα, ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα για τη διδασκαλία στα σχολεία, κυρίως στη βασική εκπαίδευση. Όσο αυτό βρίσκεται στο δρόμο, ας ξεκινήσουμε με το @ActLenguas.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.