Το “Μια χώρα, δύο συστήματα” σε κίνδυνο, καθώς ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας κυριαρχεί πάνω από το Χονγκ Κονγκ

Πανό του δρόμου: Το Χονγκ Κονγκ παραμένει σταθερό. Κόκκινοι χαρακτήρες: Νόμος περί εθνικής ασφάλειας. Κίτρινοι χαρακτήρες: Μία Χώρα Ένα Σύστημα. Εικόνα από το Stand News, συνεργάτης περιεχομένου του Globalvoices.

Ένα ψήφισμα, που κατατέθηκε στο Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας (NPC), απειλεί να εκτροχιάσει τις ελευθερίες, που διακρίνουν το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα και να παρακάμψει ό,τι απομένει από την αυτονομία της πόλης.

Στις 22 Μαΐου στο NPC στο Πεκίνο, το πιο σημαντικό γεγονός στο πολιτικό ημερολόγιο της Κίνας, κατατέθηκε ένα προσχέδιο με τίτλο “Η απόφαση του NPC για τη θέσπιση ενός υγιούς νομικού συστήματος και μηχανισμού επιβολής για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας στην ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ.”

Το λεγόμενο “υγιές νομικό σύστημα και μηχανισμός επιβολής” θα μπορούσε να παρακάμψει τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ και να εξουσιοδοτήσει τη Μόνιμη Επιτροπή του NPC να εισαγάγει τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III του μίνι-συντάγματος της πόλης, όπως γράφεται στο άρθρο 6 του σχεδίου της απόφασης:

…η Μόνιμη Επιτροπή του NPC αποφασίζει να συμπεριλάβει σχετικούς νόμους στο Παράρτημα ΙΙΙ του Βασικού Νόμου του Χονγκ Κονγκ Ειδική διοικητική περιοχή Κίνας (HKSAR), και το HKSAR τους θέτει σε ισχύ και τους εφαρμόζει.

Η Phoebe Kong, ανταποκρίτρια του DW News στην Ανατολική Ασία δημοσίευσε τα επίσημα έγγραφα στο Twitter:

#Έκτακτο ειδησεογραφικό νήμα: Επίσημο έγγραφο της απόφασης του νόμου για την εθνική ασφάλεια του #Χονγκ Κονγκ που αποκαλύπτεται από τις πηγές – ο νέος νόμος θα απαγορεύει την απόσπαση, την ανατροπή της κρατικής εξουσίας, την τρομοκρατία και την ξένη παρέμβαση. Θα καταχωριστεί στο παράρτημα 3 του βασικού νόμου, παρακάμπτοντας τον έλεγχο της τοπικής νομοθεσίας.

Το Παράρτημα III στο βασικό νόμο του Χονγκ Κονγκ – το βασικό κλειδί της Κίνας;

Το παράρτημα III του βασικού νόμου του Χονγκ Κονγκ περιέχει επί του παρόντος ένα σύνολο πέντε εθνικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί της εθνικής σημαίας και του ύμνου, οι οποίοι εφαρμόστηκαν άμεσα στο Χονγκ Κονγκ μετά την παράδοσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα το 1997.

Η κίνηση του Πεκίνου να εισαγάγει έναν νέο νόμο περί εθνικής ασφάλειας δημιουργεί ένα ανησυχητικό προηγούμενο, μέσω του οποίου το Παράρτημα ΙΙΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή άλλων κινεζικών νόμων, όπως ο νόμος περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, στο Χονγκ Κονγκ.

Εκτός από την άμεση εφαρμογή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ, η απόφαση του NPC επιτρέπει στο Πεκίνο να ιδρύσει υπηρεσίες ασφαλείας στο Χονγκ Κονγκ, ανέφερε ο τοπικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RTHK στο Twitter:

Οι υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας που εμπλέκονται στην υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας θα μπορούν να εγκατασταθούν στο #Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το Πεκίνο σκοπεύει να προσθέσει στο Παράρτημα 3 του Βασικού Νόμου.

Η απόφαση απαιτεί επίσης από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να θεσπίσει το δικό της εθνικό δίκαιο ασφάλειας σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Βασικού Νόμου, το οποίο θα παρέχει τη νομική βάση για την επέκταση των σχετικών μονάδων επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με το νόμο, η Κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ θα υποχρεούται να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Κεντρική Κυβέρνηση σχετικά με τις επιδόσεις της πόλης όσον αφορά τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, την εφαρμογή της εκπαίδευσης περί εθνικής ασφάλειας και την απαγόρευση πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η αυτονομία είναι καταδικασμένη

Ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας αποτελεί αντιπαράθεση από την εποχή της παράδοσης του Χονγκ Κονγκ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα το 1997.

Το Άρθρο 23 του Βασικού Νόμου του Χονγκ Κονγκ απαιτεί από το Χονγκ Κονγκ να θεσπίσει νόμους από μόνο του για να απαγορεύσει “οποιαδήποτε πράξη προδοσίας, απόσχισης, εκτροπής, ανατροπής κατά της Κεντρικής Λαϊκής Κυβέρνησης ή κλοπής κρατικών μυστικών, να απαγορεύσει ξένες πολιτικές οργανώσεις ή φορείς από τη διεξαγωγή πολιτικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια και να απαγορεύσει πολιτικές οργανώσεις ή φορείς της Περιφέρειας από τη σύναψη δεσμών με ξένες πολιτικές οργανώσεις ή φορείς.”

Ένα νομοσχέδιο εθνικής ασφάλειας κατατέθηκε εφεξής στο Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ (LegCo) το 2003. Αλλά το νομοσχέδιο πυροδότησε μια τεράστια διαμαρτυρία σε όλη την πόλη και απορρίφθηκε, παρά την επιμονή της ηπειρωτικής χώρας.

Οι προσπάθειες του Πεκίνου να εισαγάγει ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο έκδοσης στην Κίνα μέσω των αντιπροσώπων του στο LegCo πέρυσι πυροδότησαν εν τω μεταξύ τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην ιστορία του Χονγκ Κονγκ, οι οποίες ανάγκασαν στην απόσυρση του νομοσχεδίου.

Παρά το γεγονός ότι το Πεκίνο χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες ως τρομοκρατικές πράξεις — ακόμη πιο αξιοσημείωτες στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθεσίας — τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών, που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην πόλη, έδειξαν έντονη λαϊκή υποστήριξη υπέρ των φιλοδημοκρατικών πολιτικών και υπέρ της αυτονομίας. Αυτό, παρά τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των διαδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο NPC, ο Wang Chen, ο αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής του NPC ανέφερε τις διαμαρτυρίες του Χονγκ Κονγκ ως κίνδυνο εθνικής ασφάλειας, που “αμφισβήτησε την βασική αρχή ‘Μια Χώρα, Δύο Συστήματα’, έβλαψε το κράτος δικαίου και απείλησε την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά συμφέροντα.”

Ο Wang τόνισε ότι οι πράξεις που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια πρέπει να “τιμωρηθούν” και κατηγόρησε τους ταραχοποιούς και τις “εξωτερικές εχθρικές δυνάμεις” για την αποτυχία της πόλης να εκδώσει τον δικό της νόμο για την εθνική ασφάλεια.

Το NPC, το οποίο υπάρχει για να εγκρίνει αυτόματα την σημαντική κυβερνητική νομοθεσία, θα ολοκληρώσει τις εργασίες του στις 28 Μαΐου.

Τέλος του “Μία Χώρα, Δύο Συστήματα”;

Στο Χονγκ Κονγκ, η απόφαση του NPC ερμηνεύεται ευρέως ως το τέλος του “Μία Χώρα, Δύο Συστήματα”, μιας έννοιας για τη διασφάλιση της πολιτικής αυτονομίας της πρώην αποικιακής πόλης, η οποία γράφτηκε στην Κοινή Σινο-Βρετανική Διακήρυξη.

Η διακεκριμένη δημοσιογράφος Melissa Chan ήταν απογοητευμένη με μια τέτοια εξέλιξη:

Το Χονγκ Κονγκ όπως καταλάβαμε πέθανε. Αν γνωρίζετε κάποιον από το Χονγκ Κονγκ, ή του οποίου η οικογένεια κατάγεται από το Χονγκ Κονγκ, καταλάβετε ότι σήμερα είναι μια μέρα σαν καμία άλλη, και ότι ένα μέρος της καρδιάς μας έχει πεθάνει. Εάν είστε σε θέση, στείλτε τους την αγάπη, την υποστήριξη και το θάρρος σας.

Οι αγορές ακινήτων και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών του Χονγκ Κονγκ αναταράχθηκαν:

Οι εταιρείες ακινήτων και οι χρηματοοικονομικές εταιρείες ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων θυμάτων στις πωλήσεις του χρηματιστηρίου στο Χονγκ Κονγκ την Παρασκευή, αφότου η Κίνα υπέβαλε πρόταση νόμου για την ασφάλεια για την πόλη, που καλλιεργεί φόβους για νέες διαμαρτυρίες.

Τα δεδομένα των τοπικών μηχανών αναζήτησης έδειξαν ραγδαία αύξηση στις αναζητήσεις, που περιελάμβαναν τον “νόμο εθνικής ασφάλειας” (國安法) και την “μετανάστευση” (移民) μετά την πρώτη αναφορά ειδήσεων σχετικά με το ψήφισμα την παραμονή του ανοίγματος του NPC.

Παρά τη ζοφερή πολιτική κατάσταση, οι ακτιβιστές στο Χονγκ Κονγκ αντέχουν ακόμα.

Ο Joshua Wong, ένα αγκάθι στην πλευρά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος υποστήριξε τη θέσπιση του Νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία του Χονγκ Κονγκ στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι αυτός και άλλοι ακτιβιστές θα “σταθούν ακλόνητοι”:

Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα σίγουρα προσπαθεί να εξαλείψει τη σύνδεση του Χονγκ Κονγκ με τη διεθνή κοινότητα με μια τακτική. Αλλά ό,τι κι αν γίνει, έχω το καθήκον να είμαι σταθερός στη θέση μου. Δεν υπάρχει λόγος να εγκαταλείψουμε τις δυνατότητες απόκτησης διεθνούς υποστήριξης. Ποτέ δεν μετανιώνω που προώθησα τον νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία του Χονγκ Κονγκ. Παρόλο που αυτό θα μπορούσε κάποια μέρα να μας ενοχοποιήσει και να είναι η δικαιολογία για να μας εξαλείψει, το Demosisto [Σ.τ.Μ: πολιτικό κόμμα] είναι υπερήφανο για την αφοσίωσή μας να συνδέσουμε το Χονγκ Κονγκ με τον κόσμο.

Ο Nathan Law, πρώην νομοθέτης που αποκλείστηκε μετά από το σκάνδαλο ορκωμοσίας το 2017 είπε:

Ένας από τους κύριους λόγους που το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα επέλεξε να το κάνει τώρα είναι για να εμποδίσει τη διεθνή κοινότητα να σταθεί με το πλευρό του Χονγκ Κονγκ, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για την υποστήριξη του κόσμου. Η χρήση του Twitter, του Facebook, η ανταλλαγή ειδήσεων, ο προσωπικός σχολιασμός, η συλλογή υπογραφών, η αύξηση της ανησυχίας είναι βασικές ελευθερίες στο Διαδίκτυο. Εάν ο αυταρχισμός καταπνίξει αδικαιολόγητα τις ήπιες πράξεις των πολτών του Χονγκ Κονγκ, σίγουρα θα τροφοδοτήσει την αντίσταση…
Χρειαζόμαστε την ισχυρότερη αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε την πιο κακή εποχή της ιστορίας.

Ο Kevin Yam, δικηγόρος και ακτιβιστής, είπε ότι πίστευε ότι οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ θα επιβιώσουν από την επίθεση κατά της αυτονομίας του.

Κατανοώ τα υψηλά συναισθήματα για το τι συμβαίνει στο #ΧονγκΚονγκ. Αλλά το #ΧονγκΚονγκ ΔΕΝ είναι νεκρό. Έχουμε μερικούς από τους πιο ευέλικτους, ανθεκτικούς, επινοητικούς, ρεαλιστικούς ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. Ο τρόπος ζωής μας μπορεί σύντομα να περιοριστεί, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο να επιβιώσουμε και να ευημερήσουμε μέσω αυτού.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.