Κορέα: Ομάδες αίματος και προσωπικότητα

Ερευνητές στη μεταπτυχιακή σχολή του Πανεπιστημίου Γιονσέι ανακοίνωσαν ότι μόλις ολοκλήρωσαν ένα ερευνητικό πρόγραμμα για το πώς διαφέρουν οι προσωπικότητες ανά ομάδα αίματος. Βασισμένοι σε 50 ερευνητικά έργα σχετικά με τα πρότυπα των ομάδων αίματος από εγχώριους και ξένους μελετητές, πρόσθεταν βαθμούς εάν ορισμένες αναφορές δείχνουν το ίδιο περιεχόμενο με γενικά γνωστές γνώσεις (ή προκατάληψη) στη λαϊκή κουλτούρα και αφαιρούσαν βαθμούς εάν άλλες δείχνουν το αντίθετο περιεχόμενο.

Το Skillyou το συνόψισε.

…논문에는 아주 경악할 만한 결과가 있습니다…바로…저주받은 B형이죠…사람들사이에는 B형이 성격 안좋다고 널리 알려져있습니다. 논문으로 쐐기를 박는군요.ㅎㅎ;
혈액형 내향성 논리성 안정성 리더쉽 사려성
A 14 10 10 -4 2
B -6 -7 -7 -1 -3
O -15 1 6 3 0
AB 5 -4 3 -7 0
A형은 내성적이지만 논리적으로 안정적이며 생각이 깊다…오…좋군요. O형은 외향적이고 안정적이며 리더쉽이 강하다! 지도자 타입이군요. AB형은 튀지않는 무난한 성격이군요.
B형을 봅시다. 내향성 -6, 논리성-7, 안정성 -7, 리더쉽-1, 사려성-3…
비논리적이고 불안정하며 리더쉽이 부족하고 생각이 짧다….ㅜㅜ

… Υπάρχει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα στην έκθεση. Είναι η καταραμένη ομάδα αίματος Β. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι άνθρωποι με ομάδα αίματος Β έχουν μια κακή προσωπικότητα. Και το έγγραφο το έδειξε αυτό.
Εξέταση της ηγεσίας της λογικής σταθερότητας της εσωστρέφειας της ομάδας αίματος
A 14 10 10 -4 2
Β -6 -7 -7 -1 -3
O -15 1 6 3 0
AB 5 -4 3 -7 0
Ο τύπος αίματος Α είναι εσωστρεφής, αλλά είναι λογικός, σταθερός και προσεκτικός. Ω … είναι καλό. Ο τύπος αίματος Ο είναι εξωστρεφής και σταθερός και έχει ισχυρή ηγεσία. Ο τύπος αίματος ΑΒ είναι καλός και χαλαρός.
Ας δούμε τον τύπο αίματος Β. Εσωτερικότητα -6, λογική -7, σταθερότητα -7, ηγεσία -1, σκέψη -3.
Είναι παράλογοι, ασταθείς και στερούνται ηγεσίας και σκέψης… ㅜㅜ

Ορισμένοι netizens όπως ο pk46 δεν επέκριναν την εμμονή με αυτή την προκατάληψη.

혈액형별로 성격을 분류하는 것은
한국과 일본에서만 유행하는 미신같은 겁니다.
그리고 재미삼아 얘기하는 거라면 모르지만
사람을 위축시키고 잘못 판단케 한다면 문제가 있지요.
실제로 서양사람들은 자기 혈액형을 모르는 경우가
대부분이고 입사서류 등 인적기록엔 아예 혈액형을
써 넣는 칸이 없습니다. 그리고 한국사람들이 혈액형으로
성격을 판단하는 것을 보면 신기해 합니다.
혈액형에 따라 성격이 결정된다는 가설에는 어떤 근거도
제시되지 못했습니다. 서양 학자들에게 물어보면
“그런 게 있나요? 라는 반응을 보일 겁니다.

Ο διαχωρισμός των προσωπικοτήτων ανά τύπο αίματος είναι σαν δεισιδαιμονίες, που είναι δημοφιλείς μόνο στην Κορέα και την Ιαπωνία.
Είναι ωραίο για διασκέδαση, αλλά είναι προβληματικό, εάν κάνει τους ανθρώπους να κρίνουν με λάθος τρόπο και επιτρέπει στους ανθρώπους να συρρικνωθούν.
Στην πραγματικότητα, οι δυτικοί ως επί το πλείστον δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι τύποι αίματός τους και δεν υπάρχει τμήμα για το αίμα για να συμπληρώσουν στο βιογραφικό. Και πιστεύουν ότι είναι ενδιαφέρον να κρίνουμε προσωπικότητες ανά τύπο αίματος.
Δεν υπάρχει τίποτα, που να αποδεικνύει ότι οι προσωπικότητες αποφασίζονται ανά τύπο αίματος. Εάν ρωτήσουμε γι’ αυτό ξένους μελετητές, θα απαντήσουν “Υπάρχουν τέτοια πράγματα;”

Το Dcinside υποθέτει ακόμη και ότι η θεωρία μπορεί να ληφθεί ως σοφία στο μέλλον, παρόλο που δεν την πιστεύει.

내가 만난 여자들 중 한 80%는 정말 혈액형 별로 성격이 구분된다고 믿는 것 같더라.물론 나는 당연히 개구라라고 생각하고 아직까지 혈액형에 관해서 찌라시 및 여성잡지를 본적도 없지만 5%정도의 확률로 내가 틀렸을 수도 있다고 생각한다….레이디경향이나 여성중앙 한권을 땅에 묻어놓고 수천년후에 누군가가 우연히 발굴하게 되면
“고대인의 지혜” 라면서 숭상하는 무리들이 생겨나고 나중엔 동의보감 수준의 권위를
인정받게 되는것도 가능하지 않을까?

Περίπου το 80% των γυναικών, που γνώρισα, πίστευαν ότι οι τύποι αίματος καθορίζουν τις προσωπικότητες. Φυσικά νομίζω ότι δεν έχει καθόλου νόημα και δεν έχω δει ποτέ γυναικεία περιοδικά ή ταμπλόιντ να μιλούν γι’ αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος περίπου 5%. Μπορεί να έχει περισσότερη αυθεντικότητα από την παραδοσιακή κορεατική ιατρική….. Αρκετές χιλιάδες χρόνια αφότου θάφτηκαν αυτά τα γυναικεία περιοδικά κάτω από το έδαφος, κάποιος θα μπορούσε να τα ξεθάψει τυχαία και θα μπορούσε να το λατρέψει ως σοφία των “αρχαίων”. Θα μπορούσε να πάρει κύρος ίσο με το Dong-eui-bo-gam (το πιο διάσημο παραδοσιακό κορεατικό ιατρικό βιβλίο).

Υπάρχουν ακόμη και προσωπικά χαρακτηριστικά για τον τύπο του αίματός σας και με ποια σειρά γεννηθήκατε μεταξύ των αδερφών σας. Εδώ είναι το παράδειγμα της προσωπικότητας του πρώτου αδερφού ανά κάθε τύπο αίματος.

* 혈액형 & 형제.자매만 알면 성격이 보인다 *

A형_ 공상파 로맨티스트
예민한 성격의 당신은 작은 일에도 상처받기 쉽고, 필요 이상으로 민감한 반응을 보이는등 마음
대로 생각하고 해석하여 오해를 사기도 한다. 그러나 본심을 숨기고 상대를 배려하고 주변을 잘
살피므로 친절한 사람으로 보인다.
로맨틱한 분위기를 좋아하고, 현실을 잊고 공상의 세계에 빠지기도 하며, 의외로 완고한 완벽주의
자이기도 하다.

B형_ 인생을 즐기는, 꿈꾸는 낙천주의자
인생을 즐기기 위해서 산다는 낙천주의자. 실패도 웃어넘길 수 있는 사람이다.
로맨티스트이기도 한 당신은 현실과 약간 동떨어진 생각을 하기도 한다. 그러나 자유로운 생
활이 지나치면 생각지 않던 적을 만들 수도 있다. 또 될 때로 되라는 식의 성격은 고쳐야 한다.

너무 빨리 포기하는 것은 아닌지, 다시 한 번 생각해볼 것.

O형_리더십이 넘치는 자신감
행동력이 있는 당신은 리더십이 강한, 밝은 성격의 자신만만한 사람. 친절한 성격이라 곤란한
처지에 있는 사람을 그냥 지나치지 못한다. 인생을 드라마틱하게 연출하고 싶어 하기 때문에
주위에서는 다소 부담스러워하기도 한다. 평범함 속에 행복이 있다는 것을 잊지 말도록.
프라이드가 높고 타인에게 간섭받는 것을 싫어하기 때문에 자기 마음대로 살고 싶어 하지만
작은 일에 너무 신경 쓰지 않도록 주의하자.지나친 자신감은 나중에 독이 되기도 한다.

실패했을 때 자신감 때문에 심한 슬럼프에 빠질 수 있으니 조금은 여유를 두고, 나도 실패할
수 있다는 것을 염두에 두자.

AB형_끈기와 집중력으로 무슨 일이라도 해내는 사람
끈기와 집중력이 강해서 한번 정한 일은 끝까지 해내는 타입.
공동 작업이나 팀플레이로 해야 하는 과제가 주어졌을 때 재빨리 자신이 해야 할 일을 찾아 실
행에 옮기기 때문에 일이 순조롭게 풀리도록 뒷받침해주는 스타일이다. 정치나 환경 문제에 관심
이 많고 교양이 풍부하여 자신보다 다소 떨어지는 사람을 바보로 만들거나 그에게 고압적인 태도
를 보이기도 한다.
사람을 얕보는 것은 금물. 남의 가치관이나 살아가는 방식을 수용하여 존중하는 것이 중요한 교양
덕목 중 하나라는 것을 기억하자.

Μπορείτε να διαβάσετε την προσωπικότητα ενός άλλου ατόμου μέσω του τύπου αίματος και των συγγενών του.

Τύπος αίματος A, ο ρομαντικός ονειροπόλος
Ευαίσθητο άτομο. Είναι εύκολο να πληγωθείτε ακόμη και από μια μικρή υπόθεση και είστε άσκοπα ευαίσθητοι. Σκέφτεστε με τον τρόπο σας, ερμηνεύετε και παρανοείτε. Αλλά κρύβοντας τη δική σας σκέψη, μοιάζετε με ένα ωραίο άτομο που σκέφτεται τους άλλους και φροντίζετε το περιβάλλον σας. Σας αρέσει η ρομαντική διάθεση, ξεχνάτε την πραγματικότητα και απολαμβάνετε έναν φανταστικό κόσμο. Απροσδόκητα, είστε ένας πεισματάρης τελειομανής…

Τύπος αίματος Β, ο ευχάριστος αισιόδοξος
Αισιόδοξος που απολαμβάνει τη ζωή. Μπορείτε ακόμη και να γελάσετε αντιμετωπίζοντας την αποτυχία σας. Έχοντας μια ρομαντική τάση, μερικές φορές κάνεις σκέψεις που απέχουν από την πραγματικότητα. Αλλά αν απολαμβάνετε υπερβολικά τη φιλελεύθερη ζωή, μπορεί να κάνετε εχθρούς απροσδόκητα. Πρέπει να αλλάξετε την προσωπικότητά σας.
Θα πρέπει να σκεφτείτε εάν παραιτήστε πολύ γρήγορα…

Τύπος αίματος O, ηγεσία γεμάτη με αυτοπεποίθηση
Έχετε μια λαμπρή προσωπικότητα και οδηγείτε τους άλλους καλά. Η ευγενική σας προσωπικότητα δεν σας αφήνει να αφήνετε ανθρώπους να μπλέκονται σε μπελάδες. Θέλετε να κάνετε τη ζωή σας δραματική, ώστε οι άνθρωποι γύρω σας να μην είναι τόσο άνετοι. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ευτυχία στη συνηθισμένη ζωή. Είστε περήφανοι για τον εαυτό σας και δεν σας αρέσει να σας διακόπτουν οι άλλοι. Θα θέλατε να ζήσετε με τον δικό σας τρόπο, αλλά η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να επιστρέψει πίσω σε ‘σας ως δηλητήριο. Όταν αποτύχετε, θα αισθανθείτε να πέφτετε λόγω της αυτοπεποίθησής σας. Χαλαρώστε και μην ξεχάσετε ότι μπορεί ακόμη και να αποτύχετε.

Τύπος αίματος AB, συνέπεια με την υπομονή και τη συγκέντρωσή σας.
Με την ισχυρή υπομονή και τη συγκέντρωσή σας, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για να αφήσετε την εργασία να λειτουργεί ομαλά και εύκολα όταν ασχολείστε με έργα με άλλους. Όντας ενδιαφερόμενοι για την πολιτική και το περιβάλλον, είστε γεμάτοι ευφυΐα. Κάνετε τους άλλους που δεν γνωρίζουν όσα εσείς να φαίνονται ανόητοι και δείχνετε μια επιτακτική στάση. Μην υποτιμάτε τους άλλους. Να θυμάστε ότι πρέπει να σέβεστε τις αξίες των άλλων και τον τρόπο που ζουν.

Υπάρχουν περισσότερες προσωπικότητες ανά τύπο αίματος και ανάλογα με ποια σειρά γεννηθήκατε ανάμεσα στα αδέλφια σας σε αυτό το ιστολόγιο.

Άλλοι σχολιάζουν “Παρακαλώ κάντε το αυτό μόνο για διασκέδαση, όχι σαν τρελοί θρησκευόμενοι πιστοί” και “είναι σαν το κυνήγι των μαγισσών για το αίμα τύπου Β.” Πιστεύετε αυτή τη θεωρία;

Υπάρχει ακόμη και ένα βίντεο κλιπ, που δείχνει πώς κάθε τύπος αίματος παλεύει διαφορετικά.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.