Οι Νήσοι Σολομώντα απαγορεύουν το Facebook για “επιβλαβές περιεχόμενο”

Φοιτητές μελετούν σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Νότιου Ειρηνικού Νήσων Σολομώντα. Φωτογραφία: Flickr, Asian Development Bank, (CC BY-NC-ND 2.0)

Το Υπουργικό Συμβούλιο των Νήσων Σολομώντα εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση στο Facebook για θεωρούμενο “επιβλαβές περιεχόμενο”, που διαδίδεται στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι σαφές πότε θα ξεκινήσει η απαγόρευση και πόσο θα διαρκέσει.

Η απαγόρευση προτάθηκε από τον πρωθυπουργό Μανασσέ Σογκαβάρε και τον υπουργό Επικοινωνίας και Πολιτικής Αεροπορίας Peter Shanel Agovaka.

Ο Agovaka είπε στους Solomon Times γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε αυτήν την απόφαση:

Abusive languages against Ministers, Prime Minister, character assassination, defamation of character, all these are issues of concerns.

The use of the internet now in Solomon Islands needs to be properly regulated to safeguard our young people from harmful content. At the moment there is no legislation to govern the use of the internet and even young kids can be able to download harmful stuff from the internet.

Καταχρηστική γλώσσα εναντίον Υπουργών, πρωθυπουργού, δολοφονία χαρακτήρων, δυσφήμιση χαρακτήρα, όλα αυτά είναι ανησυχητικά ζητήματα.

Η χρήση του Διαδικτύου τώρα στα Νησιά Σολομώντος πρέπει να ρυθμιστεί σωστά για να προστατεύσει τους νέους μας από επιβλαβές περιεχόμενο. Προς το παρόν δεν υπάρχει νομοθεσία, που να διέπει τη χρήση του Διαδικτύου και ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να κατεβάσουν επιβλαβή πράγματα από το Διαδίκτυο.

Ο Agovaka είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες με τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα επιβληθεί η απαγόρευση. Πρόσθεσε ότι η ελευθερία του Τύπου δεν θα επηρεαστεί, καθώς οι πολίτες εξακολουθούν να μπορούν να δημοσιεύουν ή να εκφράζουν τα συναισθήματά τους σε άλλες πλατφόρμες.

Υπάρχουν 120.000 χρήστες Facebook στα Νησιά Σολομώντα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε εκτεταμένη κριτική, που ώθησε τον Μόνιμο Γραμματέα Επικοινωνίας και Αεροπορίας Moses Virivolomo να διευκρινίσει ότι το Facebook απλώς αναστέλλεται. Ο αξιωματούχος, όμως, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την αναστολή.

Η απαγόρευση ή αναστολή του Facebook θεωρείται από τους επικριτές και την αντιπολίτευση ως μια προσπάθεια φίμωσης πολιτών, που εκθέτουν παρατυπίες της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Peter Kenilorea Jnr υπενθύμισε στο Υπουργικό Συμβούλιο τη σημασία της διατήρησης της ελευθερίας έκφρασης σε μια δημοκρατία:

As leaders, we will face resentment from factions of a demanding and at times dissatisfied public. Much of the dissatisfaction and mistrust, whether real or perceived, will be aired. Sometimes these need to be aired. After all, we, leaders, need to be held accountable by the electorate that place us in positions of power. We need to face the music from time to time. This is democracy.

But as leaders, let us not attack one of the main pillars of democracy upon which our nation rests – the freedom of expression. Let us not mute the voices, however angry, of those that we have sworn to serve.

Ως ηγέτες, θα αντιμετωπίσουμε δυσαρέσκεια από ομάδες ενός απαιτητικού και κατά καιρούς δυσαρεστημένου κοινού. Μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειας και της δυσπιστίας, είτε πραγματικό είτε αντιληπτό, θα προβληθεί. Μερικές φορές αυτά πρέπει να μεταδίδονται. Εξάλλου, εμείς, οι ηγέτες, πρέπει να λογοδοτούμε στο εκλογικό σώμα, που μας τοποθετεί σε θέσεις εξουσίας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον ντόρο πού και πού. Έτσι είναι η δημοκρατία.

Όμως, ως ηγέτες, ας μην επιτεθούμε σε έναν από τους κύριους πυλώνες της δημοκρατίας, στην οποία στηρίζεται το έθνος μας: την ελευθερία έκφρασης. Ας μην σιγήσουμε τις φωνές, όσο θυμωμένες και να ‘ναι, όσων έχουμε ορκιστεί να υπηρετήσουμε.

Ο Daniel Suidani, τοπικός αξιωματούχος, διαφώνησε επίσης με την απόφαση απαγόρευσης του Facebook:

Do not go into public life and make laws and decisions for your own good or for your own protection as is seen with the banning of Facebook.

Doing this will only lead to further frustrations. You can be guaranteed that going against your people only leads to failures.

Μην αναμειγνύεστε στη δημόσια ζωή και μην λαμβάνετε νόμους και αποφάσεις για το καλό σας ή για τη δική σας προστασία, όπως φαίνεται με την απαγόρευση του Facebook.

Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε περαιτέρω εκνευρισμούς. Να είστε σίγουροι ότι το να πηγαίνεις κόντρα στο λαό σου οδηγεί μοναχά σε αποτυχίες.

Ο επιχειρηματικός τομέας δεν υποστηρίζει την απαγόρευση. Ο Jay Bartlett, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου των Νήσων Σολομώντος (SICCI), δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να επικεντρώνεται σε άλλα πιο σημαντικά θέματα:

It is the Government’s prerogative to make such a decision, but as a Chamber we believe that there are other pressing issues that requires our collective focus.

Είναι προνόμιο της κυβέρνησης να λαμβάνει μια τέτοια απόφαση, αλλά ως Επιμελητήριο πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα πιεστικά ζητήματα, που απαιτούν τη συλλογική μας εστίαση.

Η Gloria Hong, μέλος του SICCI, που εκπροσωπεί τις μικρές επιχειρήσεις, υποστήριξε ότι το Facebook είναι μια ουσιαστική πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές.

Using social media helps us to build brand awareness, increase our customer base, and connect with customers.

In my view, banning Facebook is a threat to businesses, especially the small businesses who cannot afford to run advertisements on radio, newspapers and on TV.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μάς βοηθά να ενισχύσουμε την επωνυμία, να αυξήσουμε τη βάση των πελατών μας και να συνδεθούμε με τους πελάτες.

Κατά την άποψή μου, η απαγόρευση του Facebook αποτελεί απειλή για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προβάλλουν διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και στην τηλεόραση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Tourism Solomons Josefa ‘Jo’ Tuamoto προειδοποίησε για τις συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία:

It goes without saying the platform has become vital in our efforts to keep the Solomon Islands top of mind and competitive on the world tourism stage for the time when things return to normal.

No other social media platform comes even close to what we have been achieving with Facebook.

And not just for our tourism sector, but for all Solomon Islands businesses and the wider community in general which uses Facebook as a key means of communication across our 992-island archipelago.

Είναι αυτονόητο ότι η πλατφόρμα έχει καταστεί ζωτικής σημασίας στις προσπάθειές μας να διατηρηθούμε στην κορυφή και να είναι οι Νήσοι Σολομώντα ανταγωνιστικές στη σκηνή του παγκόσμιου τουρισμού, για τη στιγμή που τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Καμία άλλη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων δεν πλησιάζει αυτό, που έχουμε επιτύχει με το Facebook.

Και όχι μόνο για τον τουριστικό μας τομέα, αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις των Νήσων Σολομώντος και την ευρύτερη κοινότητα γενικά, που χρησιμοποιεί το Facebook ως βασικό μέσο επικοινωνίας σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος των 992 νησιών.

Σε επιστολή που στάλθηκε στους Solomon Times, ο Floyd Manata από το Πορτ Μόρεσμπι είπε ότι η απαγόρευση του Facebook δεν είναι η λύση:

We need to be very careful about dealing with certain things regarding this time where the world technology is changing every 6 months. Today it's Facebook next year probably TikTok. But hey think again is this the best solution to the problem?

Before you ban Facebook you should establish or come up with policies that will facilitate the issue of cyber crime and cyber security. Do we have one in place at the moment?

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όσον αφορά την αντιμετώπιση ορισμένων πραγμάτων σχετικά με αυτήν την περίοδο, όπου η παγκόσμια τεχνολογία αλλάζει κάθε 6 μήνες. Σήμερα είναι το Facebook, του χρόνου πιθανώς το TikTok. Μα, σκεφτείτε και πάλι. Αυτή είναι όντως η καλύτερη λύση στο πρόβλημα;

Πριν απαγορεύσετε το Facebook, θα πρέπει να θεσπίσετε ή να δημιουργήσετε πολιτικές, που θα διευκολύνουν το ζήτημα του εγκλήματος και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Έχουμε μια τέτοια πολιτική διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή;

Το Facebook είπε στην ABC Australia ότι είναι έτοιμο να συζητήσει τα θέματα, που έθεσε η κυβέρνηση των Νήσων Σολομώντος:

We’re reaching out to the Solomon Islands government to discuss today’s decision.

This move will impact thousands of people in the Solomon Islands who use our services to connect and engage in important discussions across the Pacific.

Επικοινωνούμε με την κυβέρνηση των Νήσων Σολομώντος για να συζητήσουμε τη σημερινή απόφαση.

Αυτή η κίνηση θα επηρεάσει χιλιάδες άτομα στα Νησιά Σολομώντος, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για να συνδεθούν και να συμμετάσχουν σε σημαντικές συζητήσεις σε ολόκληρο τον Ειρηνικό.

Η ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας Kate Schuetze δήλωσε ότι η απαγόρευση θα στερήσει από τους χρήστες ζωτικές πληροφορίες, που μπορούν να σώσουν ζωές κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.

Given how important it is for people to quickly access information in the context of the COVID-19 pandemic, the government may not just place political discourse and participation at risk, but even lives. Total bans on websites or internet information providers will almost never be justifiable under international human rights law.

Δεδομένου του πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η κυβέρνηση μπορεί να μην θέτει μόνο τον πολιτικό λόγο και τη συμμετοχή σε κίνδυνο, αλλά και ζωές. Οι συνολικές απαγορεύσεις σε ιστότοπους ή παρόχους πληροφοριών Διαδικτύου σχεδόν ποτέ δεν θα δικαιολογούνται βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Dan McGarry, ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος, που ζει στο Βανουάτου, έχει μια πρόταση για κυβερνήσεις του Ειρηνικού, οι οποίες είναι δυσαρεστημένες για τον κοινωνικό αντίκτυπο του Facebook και εξέτασε σχέδια για λογοκρισία ή απαγόρευση του δημοφιλούς ιστότοπου κοινωνικών μέσων:

Pacific governments need to start a dialogue, not just with social media giants, but with other national regulators too. They need to learn from others’ mistakes, and leverage others’ successes.

Οι κυβερνήσεις του Ειρηνικού πρέπει να ξεκινήσουν έναν διάλογο, όχι μόνο με τους γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Πρέπει να μάθουν από τα λάθη των άλλων και να αξιοποιήσουν τις επιτυχίες των άλλων.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.