Οι ψηφιακοί πόροι είναι το κλειδί για την διάσωση της “σίγουρα απειλούμενης” γλώσσας νεβάρι

Nepalbhasa language activist Subhash Ram Prajapati posing in front of a park. He's a middle-aged man wearing glasses and a dress shirt.

Ο Δρ Subhash Ram Prajapati, εθνομουσικολόγος και ένθερμος υποστηρικτής της προώθηση του νεβάρι πολιτισμού. Φωτογραφία: ευγενική προσφορά του Δρ. Prajapati

Πλέον στην τρίτη της χρονιά, η εκστρατεία @AsiaLangsOnline, που υποστηρίζεται από το Rising Voices, το Ίδρυμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης και το Ίδρυμα O, καλωσορίζει ένα νέο σύνολο γλωσσικών ακτιβιστών, που θα φιλοξενήσουν εβδομαδιαίες συζητήσεις στο Twitter για την αναζωογόνηση και την προώθηση των μειονοτικών γλωσσών στην Ασία.

Για να εγκαινιάσει την πρωτοβουλία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 2021, το Rising Voices μίλησε με τον Δρ. Subhash Ram Prajapati (@jwajalapa) μέσω email σχετικά με την εκτεταμένη εμπειρία του στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη γλώσσα νεβάρι (νεπαλβάσα). Εξέχων υποστηρικτής αυτής της γλώσσας, που χαρακτηρίζεται από την UNESCO “σίγουρα απειλούμενη“, ο Prajapati έχει γράψει αρκετά βιβλία για τη γλώσσα και τον πολιτισμό νεβάρι και έκανε τη διδακτορική του διατριβή στην εθνομουσικολογία με θέμα τη νεβάρι μουσική.

Αφού ίδρυσε και συμμετείχε σε πολλές πρωτοβουλίες σχετικά με την πολιτιστική διαφύλαξη, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδησεογραφικής πύλης και ενός συλλόγου εκμάθησης γλωσσών στο Facebook, ο Δρ Prajapati διευθύνει επί του παρόντος ένα εγχείρημα ψηφιοποίησης της νεπαλβάσα. Πιο πρόσφατα, η ομάδα ξεκίνησε ένα διαδικτυακό λεξικό, που περιέχει περίπου 30.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων για αυτήν τη γλώσσα, είτε ψηφιακό είτε έντυπο.

Με την πανδημία COVID-19 να παρεμποδίζει τα προσωπικά προγράμματα μάθησης, οι κοινοτικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδικτυακή διδασκαλία της νεβάρι, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό για να καλυφθούν τα κενά των πόρων. Όπως έδειξε η έρευνα του Δρ. Prajapati, οι υποστηρικτές των γλωσσών και οι εκπαιδευτικοί βλέπουν να περιορίζεται το έργο τους:

Βρήκα σήμερα πολύ χρήσιμο αυτό το οπτικό πλαίσιο των θεμάτων γύρω από τη διάσωση/προώθηση της νεβάρι στην παρουσίαση του @jwajalapa.

Αυτή η ένταση σχετικά με τη φθίνουσα χρήση της γλώσσας δεν είναι καινούργια. Ο αριθμός των ομιλητών της νεβάρι έχει μειωθεί για τουλάχιστον αρκετές δεκαετίες, λόγω μιας σειράς καταπιεστικών γλωσσικών πολιτικών στο παρελθόν, και οι κοινότητες αντέδρασαν αναπτύσσοντας μαθησιακούς πόρους και μαθήματα, όπως τόνισε ο Δρ. Prajapati στην επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Nepalbhasa was once the national language of Nepal, however, the number of speakers and the use of the language has been declining significantly recently. According to the 2011 National Census of Nepal, there are 1.3 million Newars whose heritage language is Nepalbhasa. […] From 1952 to 2011, the percentage of the language speakers dropped from 75% to 22% in the Kathmandu Valley, which is considered as the origin place of the language.

The decline has been elevated in modern times but there have also been various efforts around the world to promote and revitalize the language. Many people are now working on creating different study materials and resources online to promote the language. Some municipalities in the Kathmandu valley have also started developing local courses in Nepalbhasa to teach in the schools.

Η νεβάρι ήταν κάποτε η εθνική γλώσσα του Νεπάλ, ωστόσο ο αριθμός των ομιλητών και η χρήση της γλώσσας μειώθηκε σημαντικά πρόσφατα. Σύμφωνα με την Εθνική Απογραφή του Νεπάλ το 2011, υπάρχουν 1,3 εκατομμύρια Νεβάρ, των οποίων η προγονική γλώσσα είναι η νεβάρι. […] Από το 1952 έως το 2011, το ποσοστό των ομιλητών της γλώσσας μειώθηκε από 75% σε 22% στην Κοιλάδα του Κατμαντού, η οποία θεωρείται ως τόπος καταγωγής της γλώσσας.

Η παρακμή έχει αυξηθεί στη σύγχρονη εποχή, αλλά έχουν γίνει επίσης διάφορες προσπάθειες σε όλο τον κόσμο για την προώθηση και την αναζωογόνηση της γλώσσας. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται τώρα για τη δημιουργία διαφορετικών υλικών και πόρων μελέτης στο διαδίκτυο για την προώθηση της γλώσσας. Ορισμένοι δήμοι στην κοιλάδα του Κατμαντού έχουν επίσης αρχίσει να αναπτύσσουν τοπικά μαθήματα στην νεβάρι για να διδάξουν στα σχολεία.

Rising Voices (RV): Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η γλωσσική σας κοινότητα, όσον αφορά τις ψηφιακές επικοινωνίες ή τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στη μητρική τους γλώσσα;

Subhash Ram Prajapati (SRP): Πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες δεν έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα νεπαλβάσα στο σπίτι τους, στο σχολείο ή στην εργασία τους. Ακόμα και ευφραδείς ομιλητές δυσκολεύονται να διαβάσουν και να γράψουν στην νεπαλβάσα. Εξαιτίας αυτού, η επικοινωνία και η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στη γλώσσα έχει γίνει πολύ περιορισμένη. Υπάρχει μόνο ένας μικρός κύκλος δημιουργών περιεχομένου και το κοινό είναι επίσης μικρό.

Εκτός αυτού, η νεπαλβάσα χρησιμοποιεί δεβαναγαρικό αλφάβητο πλέον. Δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι πόροι και τεχνολογίες για να γράψουμε σε παραδοσιακές γραφές όπως η νεπάλ λίπι και η ρανζάνα λίπι. Τα διαθέσιμα εργαλεία περιορίζονται επίσης σε ορισμένες συσκευές και πλατφόρμες. Ο άνισος ρυθμός ψηφιακής ανάπτυξης διαφόρων γλωσσών οδηγεί σε ψηφιακή γλωσσική διακινδύνευση. Εάν τα εργαλεία και οι πόροι δεν είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, ακόμη και οι ευφραδείς ομιλητές νεπαλβάσα θα σταματήσουν σταδιακά να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στο Διαδίκτυο.

RV: Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι μερικά από τα μέτρα, που θα μπορούσαν να ληφθούν, για να ενθαρρυνθεί η αυξημένη χρήση της νεπαλβάσα στο Διαδίκτυο;

SRP: Νομίζω ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν από οργανισμούς και άτομα σε διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγμα, εάν μπορούμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση ή άλλους ενημερωτικούς ιστότοπους να δημοσιεύουν ειδήσεις και σε τοπικές γλώσσες ή εάν ζητήσουμε να γινουν έγγραφα διαθέσιμα στην τοπική γλώσσα μέσω του Διαδικτύου, οι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη δική τους μητρική γλώσσα στην καθημερινή ζωή.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι άνθρωποι έμεναν ως επί το πλείστον στο σπίτι τους, μερικοί άνθρωποι ξεκίνησαν διαδικτυακά μαθήματα γλώσσας και αλφαβήτου νεπαλβάσα. Κάποιοι ξεκίνησαν επίσης αναγνώσεις ιστοριών και ποίησης και άλλοι άρχισαν να αναπτύσσουν διαδικτυακά παιχνίδια και γλωσσικά εργαλεία. Οι άνθρωποι τα ξεκίνησαν όλα αυτά εθελοντικά. Εάν μπορούμε να διαχειριστούμε ορισμένα κεφάλαια τουλάχιστον για να καλύψουμε την ανάπτυξη τέτοιων υλικών και να τα καταστήσουμε βιώσιμα, νομίζω ότι οι άνθρωποι θα έχουν κίνητρα και θα αυξήσουν τη χρήση της γλώσσας στο Διαδίκτυο.

RV: Ποιο είναι το πρωταρχικό σας κίνητρο για να καταστήσετε διαθέσιμη τη γλώσσα και τον πολιτισμό σας στο Διαδίκτυο;

SRP: Στο σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής μου, έχω δει μια απότομη μείωση στη χρήση της νεπαλβάσα. Πιστεύω ότι, αν δεν κάνουμε τίποτα για να τη διατηρήσουμε και να την προωθήσουμε, η γλώσσα θα χαθεί για πάντα σε μια γενιά ή δύο. Η απώλεια της γλώσσας είναι επίσης σημαντική απώλεια πολιτιστικής και ανθρώπινης γνώσης. Για μένα, η επείγουσα διατήρηση της ζωντάνιας και ακμής της γλώσσας και του πολιτισμού Νεβάρ είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για τη διάθεση της γλώσσας και του πολιτισμού στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκστρατεία AsiaLangsOnline στο Twitter από τις 7 Απριλίου και μετά.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.