Η Ρωσία μετατρέπει σε όπλα τα πολιτιστικά βραβεία: Υπάρχει διαφορά στο ποιος βραβεύει

Φωτογραφικό κολάζ από το Truthmeter.mk, που αποτελείται από μια εικόνα προώθησης του βραβείου Χρυσού Ιππότη της Ρωσίας και φωτογραφία αμάχων που πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής της Μπούτσα της Ουκρανίας, που δημιουργήθηκε στις 3 Απριλίου 2022. Στιγμιότυπο από το κανάλι Ukrinform μέσω της Wikipedia (CC-BY 3.0).

Αυτή η ανάλυση της καθηγήτριας Mirjana Najčevska, PhD, εμπειρογνώμονα για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιεύτηκε αρχικά από το Truthmeter.mk ως μέρος του Κέντρου κατά της Παραπληροφόρησης Δυτικών Βαλκανίων. Μια επεξεργασμένη έκδοση αναδημοσιεύεται εδώ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κοινής χρήσης περιεχομένου μεταξύ Global Voices και Ιδρύματος Metamorphosis.

Η έλλειψη δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη χορήγηση διαφόρων βραβείων από τη Ρωσική Ομοσπονδία σε δημόσια πρόσωπα της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αντίληψη των πολιτών για τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και την αποδοχή αυταρχικών τάσεων και αντιδημοκρατικών συστημάτων αξιών, γενικά.

Σύμφωνα με το aggregator Time.mk, δώδεκα ειδησεογραφικές πύλες ανέφεραν ότι ο συγγραφέας Βένκο Αντόνοφσκι βραβεύτηκε με τον “Χρυσό Ιππότη” του Διεθνούς Λογοτεχνικού Φόρουμ στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της πύλης Republika:

The writer Venko Andonovski won the greatest award for dramaturgy “Golden Knight” on the Thirteenth International Literary Forum that takes place in October in Russia ever since 2010. The forum awards prizes for several artistic areas, and this year 428 works arrived from 12 countries.

Ο συγγραφέας Βένκο Αντόνοφσκι κέρδισε το μεγαλύτερο βραβείο δραματουργίας “Χρυσός Ιππότης” στο 13ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φόρουμ, που πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στη Ρωσία από το 2010. Το φόρουμ απονέμει βραβεία για διάφορους καλλιτεχνικούς τομείς και φέτος έφθασαν 428 έργα από 12 χώρες.

Εκ πρώτης όψεως, αυτό είναι πολύ θετικό νέο: ένας συγγραφέας από τη Βόρεια Μακεδονία κερδίζει ένα διάσημο βραβείο, η πολιτιστική συνεργασία με μια μεγάλη χώρα όπως η Ρωσία αναπτύσσεται περαιτέρω και η Βόρεια Μακεδονία προωθείται για πολιτιστικούς λόγους στο ευρύτερο κοινό.

Πρόκειται για μια από τις ειδήσεις, που δημοσιεύονται σε ΜΜΕ της Βόρειας Μακεδονίας χωρίς καμία εξήγηση ή ανάλυση της τρέχουσας στιγμής, του παγκόσμιου πλαισίου ή των γεγονότων (ακόμα και με παρατηρήσεις με παραπληροφόρηση). Πίσω από αυτές τις φαινομενικά θετικές πληροφορίες, μια επίθεση προπαγάνδας δελεάζει, τουλάχιστον, και μπερδεύει το κοινό, εξασφαλίζοντας χώρο για εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, την προώθηση της ελευθερίας και των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Βόρειας Μακεδονίας.

Αυτά τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ δεν καταγράφουν το κρίσιμο πλαίσιο ότι το βραβείο απονεμήθηκε, όταν η Ρωσία αναγνωρίστηκε ως στρατιωτικός επιτιθέμενος από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, με αποτέλεσμα τελικά την αναγνώριση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Επιπλέον, οι απειλές της Ρωσίας για τη Βόρεια Μακεδονία παραβλέπονται: από απειλητικές βομβιστικές επιθέσεις το 2018 μέχρι και οι μαύρες λίστες πολιτών από την πρεσβεία της στην Βόρεια Μακεδονία φέτος, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας ότι τον περασμένο Μάρτιο η Ρωσία έβαλε τη Βόρεια Μακεδονία στη λίστα των χωρών που θεωρούνται “εχθρικές”.

Δεύτερον, από τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ της Βόρειας Μακεδονίας απουσιάζει κάθε είδους προσπάθεια να ριχθεί φως στον οργανισμό, που απονέμει αυτό το βραβείο, η αποστολή του οποίου αναφέρει ότι στοχεύει στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής (Ρωσική Ομοσπονδία):

The Slavic Art Forum “Golden Knight” is practically the embodiment of national cultural policy affirming traditional, spiritual and moral values. The purpose of the project is to consolidate positive creative forces of the art and cultural masters of countries from the Slavic World as well as all regions of the Russian Federation.

Το Σλαβικό Φόρουμ Τέχνης “Χρυσός Ιππότης” είναι πρακτικά η ενσάρκωση της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής, που επιβεβαιώνει τις παραδοσιακές, πνευματικές και ηθικές αξίες. Σκοπός του έργου είναι η εδραίωση θετικών δημιουργικών δυνάμεων της τέχνης και των πολιτιστικών δασκάλων χωρών από τον Σλαβικό Κόσμο, καθώς και όλων των περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αυτή η οργάνωση δηλώνει ότι υποστηρίζει το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν, πράγμα που σημαίνει ότι υποστηρίζει τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και κάθε μορφή προπαγάνδας, που στοχεύει στην προώθηση αυτού του συστήματος αξιών.

Επιπλέον, μπορεί κανείς να δει στον επίσημο ιστότοπο της οργάνωσης μια “ανοιχτή επιστολή από εργάτες του κινηματογράφου, συμμετέχοντες στο 31ο ICF “Χρυσός Ιππότης” ενάντια στον Ναζισμό” στον Πούτιν, που εστάλη στα τέλη Μαΐου.

Η επιστολή υποστηρίζει τον Πούτιν:

Continue the fatal planetary mission of denazification and demilitarization, including the fight against Russophobia in the World and proceed with the amendments of the Decree “On the Basics of National Cultural Policy.

Συνεχίστε τη μοιραία πλανητική αποστολή της αποναζικοποίησης και αποστρατικοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ρωσοφοβίας στον κόσμο και προχωρήστε με τις τροποποιήσεις του Διατάγματος “Περί των Βασικών της Εθνικής Πολιτιστικής Πολιτικής”.

Στην συνέχεια η επιστολή αναφέρει:

Nothing will change unless Russia adopts a NATIONAL IDEOLOGY, escaping from the lenient policy that prevails since the beginning of Perestroika and if the functionaries continue to award grants for anti-historic, anti-Christian films and plays such as “Matilda,” “Tanhaser,” plays promoting same-gender love, Russophobia and anti-Presidential attacks to the participants.

Τίποτα δεν θα αλλάξει εκτός αν η Ρωσία υιοθετήσει μια ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ξεφεύγοντας από την επιεική πολιτική που επικρατεί από την αρχή της Περεστρόικα και εάν οι αξιωματούχοι συνεχίσουν να δίνουν επιχορηγήσεις για αντί-ιστορικές, αντιχριστιανικές ταινίες και έργα όπως “Matilda“, “Τανχόιζερ”, έργα που προωθούν την αγάπη του ιδίου φύλου, τη ρωσοφοβία και τις αντί-προεδρικές επιθέσεις στους συμμετέχοντες.

Προωθεί ακόμη και μια ανοιχτή έκκληση για λογοκρισία:

Liberals and representatives of the “fifth column” are terrified of the words “ideology” and “censorship” although these words mean the following: “ideology” — science of the ideal, and “censorship” — strict assessment, strict criticism.

Οι φιλελεύθεροι και οι εκπρόσωποι της “πέμπτης φάλαγγας” τρομοκρατούνται με τις λέξεις “ιδεολογία” και “λογοκρισία”, αν και αυτές οι λέξεις σημαίνουν τα εξής: “ιδεολογία”, η επιστήμη του ιδανικού, και “λογοκρισία”, η αυστηρή αξιολόγηση, αυστηρή κριτική.

Η αποδοχή ενός βραβείου, που απονέμεται από ένα ίδρυμα, που υποστηρίζει τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημαίνει κατ’ επέκταση προσωπική υποστήριξη σε αυτήν την επιθετικότητα. Η αποδοχή ενός βραβείου, που απονέμεται από ένα τέτοιο ίδρυμα, σημαίνει υποστήριξη των αξιών, που αντιπροσωπεύει ο οργανισμός: περιορισμός της ελευθερίας στη δημιουργία, στην σκέψη και έκφραση, κρατική λογοκρισία, περιορισμός των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και άρνηση της ισότητας.

Το γεγονός ότι, εν προκειμένω, το βραβείο απονέμεται σε ένα γνωστό συγγραφέα, τακτικό καθηγητή στο παλαιότερο πανεπιστήμιο της Βόρειας Μακεδονίας, τακτικό αρθρογράφο στην αξιοσέβαστη εφημερίδα Nova Makedonija και επίκαιρο προωθητή σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων στην χώρα όχι μόνο σημαίνει άμεση και ισχυρή επιρροή στο κοινό της Βόρειας Μακεδονίας, που αντιτίθεται στην επίσημα διακηρυγμένη θέση υποστήριξης της Ουκρανίας και καταδίκης της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας, αλλά αντίκειται επίσης στο θεμελιώδες σύστημα αξιών, που είναι αποδεκτό ως βάση για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας.

Η επιρροή πολλαπλασιάζεται από τα ΜΜΕ, που τονίζουν ακόμη ότι:

The founder and president of the International Literary Forum “Golden Knight” is Nikolay Burlyayev, known worldwide as a film artist who, inter alia, played the main roles in the films “Ivan’s Childhood” and “Andrei Rublev” of the great actor Andrei Tarkovsky.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Λογοτεχνικού Φόρουμ “Χρυσός Ιππότης” είναι ο Νικολάι Μπουρλιάγιεφ, γνωστός παγκοσμίως ως καλλιτέχνης του κινηματογράφου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έπαιξε τους κύριους ρόλους στις ταινίες “Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν” και “Αντρέι Ρουμπλιόφ” του μεγάλου ηθοποιού Αντρέι Ταρκόφσκι.

Κανένα από τα ΜΜΕ δεν δημοσίευσε την πληροφορία ότι ο Νικολάι Μπουρλιάγιεφ ήταν ένας από τους διανοούμενους, που τον Μάρτιο του 2014 (κατά την προσάρτηση της Κριμαίας) υπέγραψε επιστολή υποστήριξης στον Πούτιν, σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία, και είναι σημερινό μέλος της Ρωσικής Δούμας. Είναι επίσης στη λίστα της Ε.Ε. με άτομα, στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Αυτό δεν είναι το μόνο παράδειγμα του είδους του, ούτε κατά διάνοια. Τον περασμένο χρόνο, υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα σε ΜΜΕ για βραβεία, πολιτιστικά και αθλητικά επιτεύγματα και αναγνωρίσεις, που έχει απονείμει η Ρωσία σε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της έξαρσης της στρατιωτικής επιθετικότητας στην Ουκρανία, ένας άλλος καθηγητής “τιμήθηκε” με ένα ρωσικό βραβείο. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Εθνικής Ενότητας, που, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, “θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης”.

Ο καθηγητής Τράιτσε Στογιάνοφ, νικητής του βραβείου Ντοστογιέφσκι

Στιγμιότυπο της ανάρτησης στο Facebook σχετικά με τη βράβευση του καθηγητή Trajche Stojanov από τη ρωσική πρεσβεία στη Βόρεια Μακεδονία.

Στις 5 Νοεμβρίου, το προφίλ της πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Σκόπια στο Facebook δημοσίευσε την ακόλουθη ανακοίνωση, την οποία η διαδικτυακή πύλη Anthropol αναδημοσίευσε την ίδια μέρα:

As part of the reception on the occasion of National Unity Day of the Russian Embassy, Sergey Bazdnikin presented a commemoration medal from the Ministry of Culture of “the Great Russion writer Fyodor Mihaylovic Dostoevsky 1821–2021” to the Professor from the University Goce Delcev Trajce Stojanov — author of numerous scientific works and publications revealing the philosophical component of one of the pillars of World’s classical literature. As stressed by the Ambassador, this prize is a deserved assessment of professor Stojanov’s contribution to the preservation and popularization of the heritage of the great Russian writer Fyodor Dostoevsky.

Στο πλαίσιο της δεξίωσης με την ευκαιρία της Ημέρας Εθνικής Ενότητας της Ρωσικής Πρεσβείας, ο Sergey Bazdnikin απένειμε αναμνηστικό μετάλλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού του «Μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φιόντορ Μιχάηλοβιτς Ντοστογιέφσκι 1821–2021» στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Goce Delcev Trajce Stojanov — συγγραφέα πολυάριθμων επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων, που αποκαλύπτουν τη φιλοσοφική συνιστώσα ενός από τους πυλώνες της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας. Όπως τόνισε ο Πρέσβης, αυτό το βραβείο αποτελεί μια επάξια αξιολόγηση της συμβολής του καθηγητή Στογιάνοφ στη διατήρηση και εκλαΐκευση της κληρονομιάς του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι.

Ο ίδιος καθηγητής είχε προσφέρει δημόσια αιτιολόγηση των ενεργειών του Πούτιν στις 22 Μαρτίου.

Frequently Putin calls upon those same reasons when talking about the fall of the USSR as the biggest “geopolitical disaster” of the 20th century! In his last speech he mentioned somewhat of a variation just before the attack of Ukraine. Because with the fall of USSR and the irrational politics of the leadership at the time, Russia lost its strategic advantage in defending its fatherland by losing the Baltic countries and Ukraine. Hence, the enormous Russian territory, that could have been accessed only through its “heartland” was left undefended! Putin wants to correct, as much as he can, that “historical mistake” and “geopolitical disaster”! That is the reason why Ukraine for him is “to be or not to be”! … The only “gateway” that stares wide open towards the “heart of Russia” is through Ukraine! In a geopolitical sense, that is the essence of the happenings!

Συχνά ο Πούτιν επικαλείται τους ίδιους λόγους όταν μιλά για την πτώση της ΕΣΣΔ ως τη μεγαλύτερη “γεωπολιτική καταστροφή” του 20ού αιώνα! Στην τελευταία του ομιλία, ανέφερε κάπως μια παραλλαγή λίγο πριν την επίθεση της Ουκρανίας, διότι με την πτώση της ΕΣΣΔ και την παράλογη πολιτική της ηγεσίας εκείνης της εποχής, η Ρωσία έχασε το στρατηγικό της πλεονέκτημα στην υπεράσπιση της πατρίδας της χάνοντας τις χώρες της Βαλτικής και την Ουκρανία. Ως εκ τούτου, η τεράστια ρωσική επικράτεια, που θα μπορούσε να είχε πρόσβαση μόνο μέσω της “ενδοχώρας”, η οποία έμεινε ανυπεράσπιστη! Ο Πούτιν θέλει να διορθώσει, όσο μπορεί, αυτό το “ιστορικό λάθος” και τη “γεωπολιτική καταστροφή”! Αυτός είναι ο λόγος, που η Ουκρανία για αυτόν είναι “να είσαι ή να μην είσαι”! … Η μόνη “πύλη”, που κοιτάζει ορθάνοιχτη προς την “καρδιά της Ρωσίας”, είναι μέσω της Ουκρανίας! Με γεωπολιτική έννοια, αυτή είναι η ουσία των γεγονότων!

Ακριβώς αυτού του είδους η “εξήγηση” της επιθετικότητας στην Ουκρανία μειώνει την αντίληψη της Ρωσίας ως επιτιθέμενου, δημιουργώντας το φαινομενικά κοινό όραμα ενοχής ως βάση ενός μελλοντικού συμβιβασμού.

Και αυτή δεν είναι η μόνη τέτοιου είδους περίπτωση.

Σκοπιανό μυθιστόρημα εκδόθηκε στα ρωσικά

Την ίδια περίοδο, τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι:

The novel “Phantom Foot” from  Blaze Minevski was published in Russian in Moscow. The translation from Macedonian into Russian for the publishing company “Rudomino” was done by  Olga Pankina, thoroughly knowledgable of both languages and a person who has made Macedonian cultural values popular in Russia.

Το μυθιστόρημα “Phantom Foot” από τον Blaze Minevski εκδόθηκε στα ρωσικά στη Μόσχα. Η μετάφραση από τα σλαβομακεδονικά στα ρωσικά για την εκδοτική εταιρεία Rudomino έγινε από την Olga Pankina, άριστη γνώστρια και των δύο γλωσσών και ένα άτομο που έχει κάνει τις πολιτιστικές αξίες της Βόρειας Μακεδονίας δημοφιλείς στη Ρωσία.

Και πάλι, το πρόβλημα δεν είναι ότι το έργο ενός συγγραφέα από την Βόρεια Μακεδονία έχει μεταφραστεί στα ρωσικά. Πράγματι, η Olga Pankina έχει μεταφράσει αρκετά έργα συγγραφέων από την Βόρεια Μακεδονία στα ρωσικά. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι αυτό προωθήθηκε ως πολιτιστικό επίτευγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας εν μέσω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και σε μια περίοδο που η UNESCO μετρούσε ουκρανικά πολιτιστικά μνημεία και βιβλιοθήκες, που καταστράφηκαν από τη Ρωσία.

Η αντίφαση αυτών των γεγονότων, η πιθανότητα σύγχυσης των γεγονότων στην Ουκρανία και η προσπάθεια εξισορρόπησης της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας δεδομένης χώρας με την πολιτιστική προβολή μιας άλλης είναι στοιχεία που δεν απεικονίζονται στα μέσα ενημέρωσης που επιβεβαίωσαν τη μετάφραση. Και, πάλι, είναι ένα μέλος της καλλιτεχνικής κοινότητας της Βόρειας Μακεδονίας, που έχει μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και των αντιλήψεων του κοινού για το έργο και την παρουσία του.

“Το όχι στην εγκατάλειψη της Ρωσίας”

Την ίδια περίοδο, τα ΜΜΕ προωθούσαν τα επιτεύγματα της αθλήτριας χάντμπολ από την Βόρεια Μακεδονία Σάρα Ριστόφσκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες:

Successfully wears the colours of CSKA Moscow, and expects that to be the case in the future. She extended her contract with the Russian Vice Champion for next season and will remain in Moscow at least one more year.

Ristovska and CSKA Moscow are continuously winning in Russia. CSKA with perfect five out of five is on the top of the list, i.e., shares first place with Rostov and Zvenigorod.

Στιγμιότυπο του άρθρου 24rakomet.mk σχετικά με την παίκτρια χάντμπολ της Βόρειας Μακεδονίας Sara Ristovska, που είναι στην HBC CSKA Moscow.

Φοράει με επιτυχία τα χρώματα της CSKA Μόσχας και αναμένει ότι θα είναι έτσι και στο μέλλον. Επέκτεινε το συμβόλαιό της με την ρωσική ομάδα στη δεύτερη θέση για την επόμενη σεζόν και θα παραμείνει στη Μόσχα τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμη.

Η Ριστόφσκα και η CSKA Μόσχας κερδίζουν συνεχώς στη Ρωσία. Η CSKA με το απόλυτο πέντε στα πέντε βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, δηλαδή μοιράζεται την πρώτη θέση με Ροστόφ και Ζβένιγκοροντ.

Και πάλι, τα ΜΜΕ δεν είδαν την ανάγκη να βάλουν αυτή την είδηση στο πλαίσιο των τρεχόντων γεγονότων ούτε να την αναλύσουν από την άποψη της πιθανής επιρροής στο κοινό, ιδίως από το σύστημα αξιών που προωθείται στη χώρα. Αυτό συμβαίνει, όταν “στη συνάντηση 18 συλλόγων που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα“, με αφορμή τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αναβολή του αγώνα της CSKA με την Μπαρτσελόνα, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου”.

Εξάλλου:

The International Olympic Committee (IOC) announced that all international sport federations should either cancel or re-schedule all sports events that should take place in Russia or Belarus because of the Russian invasion of Ukraine.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε ότι όλες οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες θα πρέπει είτε να ακυρώσουν είτε να επαναπρογραμματίσουν όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την ίδια περίοδο, πολλοί άλλοι αθλητές εγκατέλειπαν τη Ρωσία (έτοιμοι να υποστούν μόνοι τους τη ζημιά που πρέπει να πληρώσουν σε τέτοιες περιπτώσεις) ή κρίθηκαν από το αθλητικό κοινό για κρυφή υποστήριξη ή ουδέτερη στάση απέναντι στην επιθετικότητα. Και, φυσικά, αυτό συνέβαινε την περίοδο που η Ουκρανία δημοσίευε τα ονόματα των Ουκρανών αθλητών που είχαν σκοτωθεί.

Ο ρόλος του πνευματικού και πολιτιστικού κοινού

Τη στιγμή που η Ρωσία βομβάρδιζε εντατικά την Ουκρανία και όταν τέτοιες ενέργειες απείλησαν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ουκρανία, μπορεί να τεθεί το ερώτημα σχετικά με τις παραδοσιακά εδραιωμένες σχέσεις ή γεγονότα, που αφορούν εκπροσώπους από τη Ρωσία.

Μια τέτοια εκδήλωση ήταν η διοργάνωση του International Slavistic Science Gathering της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύριλλος και Μεθόδιος στα Σκόπια που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Εμφανώς κυρίαρχοι ήταν οι εκπρόσωποι των ρωσικών πανεπιστημίων και κανένα μήνυμα δεν εστάλη – ούτε καν συμβολικό – από αυτή τη συγκέντρωση σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι στη συγκέντρωση ήταν παρόντες Ρώσοι εκπρόσωποι, που αντιτάχθηκαν ανοιχτά στη στρατιωτική επίθεση.

Παρόμοια συμβαίνει με τη σελίδα Facebook του Βορειομακεδονικού-Ρωσικού Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπου κοινοποιούνται πληροφορίες για τις οικονομικές κινήσεις στη Ρωσία. Ο ιστότοπός τους έχει μια ανάλυση που τονίζει ότι:

The Macedonian-Russian Economic Chamber had significant and close contacts with the Economic Chamber of the Russian Federation, with chambers of specific internal regions. These links have been cherished for a long time, but now they will subside. A great deal of time and effort will be required to revitalize these links.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Βόρειας Μακεδονίας-Ρωσίας είχε σημαντικές και στενές επαφές με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με επιμελητήρια συγκεκριμένων εσωτερικών περιφερειών. Αυτές οι σχέσεις ήταν αγαπητές για πολύ καιρό, αλλά τώρα θα υποχωρήσουν. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος και προσπάθεια για να αναζωογονηθούν αυτές οι συνδέσεις.

Τονίζονται οι θετικές τάσεις στις σχέσεις με τη Ρωσία:

“For months now a high value of the exchange between the Republic of North Macedonia and the Russian Federation is being maintained. At the end of July, the exchange was two and a half times bigger compared to the same period last year. In this period, Russia is the thirteenth trading partner of the country, before, for example, Slovenia, the Netherlands, Czech Republic, USA … For the seven months this year, the total exchange between the two countries amounted up to 245,8 million US Dollars (in the same period last year 99,5 million US Dollars), which is an increase of 247,2 percent.”

Εδώ και μήνες διατηρείται στα ύψη η αξία της συναλλαγής μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στα τέλη Ιουλίου, η συναλλαγή ήταν δυόμισι φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε αυτήν την περίοδο, η Ρωσία είναι ο δέκατος τρίτος εμπορικός εταίρος της χώρας, πριν, για παράδειγμα, η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Τσεχία, οι ΗΠΑ… Για τους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, η συνολική συναλλαγή μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 245,8 εκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ (την ίδια περίοδο πέρυσι 99,5 εκατομμύρια δολάρια), που είναι αύξηση 247,2 τοις εκατό.

Η “εκτενής” υποστήριξη, που υποτίθεται έχει η Ρωσία για την Βόρεια Μακεδονία, μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορα σημεία. Τα ΜΜΕ δημοσίευσαν ότι η Ρωσία υποστηρίζει το “Open Balkan”, επικαλούμενοι μη επαληθευμένους ισχυρισμούς του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, που μεταδίδονται από σερβικά ΜΜΕ:

“Apparently, Brussels leaders did not want Russia to confirm its position on Kosovo and Bosnia and Herzegovina (BiH), to express support for Belgrade’s initiative for Open Balkan and to talk about the interests for improving the relations between the countries in the region.”

Προφανώς, οι ηγέτες των Βρυξελλών δεν ήθελαν η Ρωσία να επιβεβαιώσει τη θέση της για το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε), να εκφράσει υποστήριξη στην πρωτοβουλία του Βελιγραδίου για το Open Balkan και να μιλήσει για τα συμφέροντα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Αυτό θα μπορούσε να τεθεί στο πλαίσιο της ανάλυσης, που σχετίζεται με την πιθανότητα επιρροής της Ρωσίας μέσω αυτής της δομής και των πρόσφατων επιφυλάξεων της Ε.Ε., που διατυπώθηκαν για την πρωτοβουλία.

Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της τάσης;

Αυτές και τέτοιες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Ρωσία από άτομα της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με κορυφαία την άκριτη και μη αναλυτική προσέγγιση των ΜΜΕ ή ακόμα και την προσέγγισή τους με παραπληροφόρηση κατά τη διάδοση των πληροφοριών, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες και πολύ σοβαρές συνέπειες σχετικά με την αντίληψη των πολιτών για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, αλλά και γενικότερα τα συστήματα αξιών, που προσφέρουν η Ε.Ε. και η Ρωσία (το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν).

Πρώτον, αυτού του είδους οι δραστηριότητες, ειδικά διάσημων προσώπων στη Βόρεια Μακεδονία, δημιουργούν στοιχεία, που θα ενσωματωθούν στην ιστορική μνήμη αυτής της περιόδου και οι πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποσπούν την προσοχή από τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία. Ακριβώς αυτές οι δραστηριότητες μπορούν περαιτέρω να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός θέματος από τον όρο “επιθετικότητα”, για διφορούμενη ερμηνεία των γεγονότων που συμβαίνουν, στο επίπεδο της άρνησης της ύπαρξης του Ολοκαυτώματος ή του κατοχικού χαρακτήρα της παρουσίας του Βουλγαρικού Στρατού στο περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλάζουν τη γενική αντίληψη της όλης κατάστασης και απομακρύνουν την προσοχή από την τρέχουσα ομοιογενή και ξεκάθαρη κρίση για την επιθετικότητα των δημοκρατικών χωρών.

Δεύτερον, είναι η σχετικοποίηση του ρόλου μιας σημαντικής μερίδας του πνευματικού και πολιτιστικού κοινού στη Ρωσία σε σχέση με την επιβίωση του καθεστώτος του Πούτιν, ενώ η επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται. Κάθε βραβευμένη εκδήλωση και κάθε πολιτιστική, αθλητική και επιστημονική δραστηριότητα από οργανώσεις που υποστηρίζουν δημόσια την επιθετική πολιτική του Πούτιν ή την πολιτική που δεν καταδικάζει μια τέτοια επιθετικότητα αντιπροσωπεύει μια μορφή υποστήριξης αυτού του καθεστώτος, επομένως του συστήματος αξιών που αντιτίθεται στην έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δηλαδή ένα σύστημα αξιών που, δήθεν, είναι σεβαστό και εφαρμόζεται στη Βόρεια Μακεδονία.

Η τρίτη συνέπεια είναι η ομαλοποίηση: η δημιουργία μιας φαινομενικά φυσιολογικής προοπτικής. Παρουσιάζοντας δραστηριότητες που είναι συνηθισμένες για κανονικές σχέσεις μεταξύ χωρών, δημιουργείται μια κατάσταση που φαίνεται ότι όλα είναι ίδια όπως πάντα, ενώ η επιθετικότητα της Ουκρανίας είναι κάποιου είδους παρενέργεια (πολύ μερική και με περιορισμένη επιρροή) που δεν έχει τίποτα να κάνει με τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Φαινομενικά, διαχωρίζονται οι “κανονικές” σχέσεις και αυτές μιας “παρενέργειας”, που δεν αφορά αυτές τις σχέσεις και συναλλαγές.

Τέταρτον, η σωρευτική συνέπεια που απορρέει από το συνολικό άθροισμα των δραστηριοτήτων και την παρουσίασή τους στα μέσα ενημέρωσης είναι η δημιουργία συνθηκών αποδοχής της επιθετικότητας της Ουκρανίας ως κάτι που απαιτεί επιχειρηματολογία, για την οποία υπάρχουν και αιτιολόγηση και εξήγηση. Η ψευδαίσθηση της ισότητας/κατανομής ενοχής για την “ανεπιθύμητη” κατάσταση δημιουργείται και από τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας διχασμένων απόψεων με την ίδια βαρύτητα των επιχειρημάτων σε συνθήκες όπου η Ε.Ε. έχει ανακηρύξει τη Ρωσία ως απειλή για την Ευρώπη και την παγκόσμια ειρήνη και η ίδια η Ρωσία έχει ανακηρύξει επίσημα τη Βόρεια Μακεδονία εχθρική χώρα.

Τέλος, το κοινό στερείται τα μέσα και τις ευκαιρίες για να καταδικάσει την επίθεση, καθώς και τα εργαλεία και τις δυνατότητες για να υποστηρίξει διανοούμενους και καλλιτέχνες από τη Ρωσία που αντιτίθενται στην επίθεση, αποσπώντας έτσι την προσοχή από τις συνεχιζόμενες μεγάλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, από την τεράστια καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας και την καταστροφή μιας χώρας, με εκτεταμένες συνέπειες για την ανάπτυξη ολόκληρης της ηπείρου και ευρύτερα.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.