Δεοντολογία χρηματοδότησης του Global Voices

Αρχές χρηματοδότησης του Global Voices

Στο Global Voices, το έργο μας καθοδηγείται από την κοινότητά μας εξυπηρετώντας τους αναγνώστες μας. Οι συνεισφέροντες και το συντακτικό προσωπικό αποφασίζουν τι αφηγούμαστε και πώς.

Αξιολογούμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης με βάση τον αντίκτυπο, που έχουν στην αποστολή, τις αξίες και το έργο μας. Δεχόμαστε χρηματοδότηση, που δεν θα επηρεάσει τους στόχους μας, δε θα βλάψει τη φήμη μας και δε θα απειλήσει την ασφάλεια των συνεισφερόντων.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ανεξαρτησία από εξωτερικές ατζέντες σχετικά με το πώς μπορούμε να ξοδεύουμε χρήματα και απορρίπτουμε χρηματοδότηση, που επιδιώκει να επηρεάσει τις αποφάσεις μας, ανεξάρτητα από την πηγή.

Διατυπώνουμε σαφείς αρχές για τη δική μας ηθική και συμπεριφορά και συνεργαζόμαστε μόνο με χρηματοδότες, που δεν μας ζητούν να διακινδυνεύσουμε αυτές τις θέσεις.

Θα εξετάσουμε οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης πληροί τα πρότυπά μας, όπως: ιδρύματα, ατομικές δωρεές, μεγάλους δωρητές, έσοδα από φορολογικές χορηγίες, υπηρεσίες και εγχειρήματα, που σχετίζονται με την αποστολή μας, κυβερνητικές και διακυβερνητικές επιχορηγήσεις, εταιρική υποστήριξη και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε μορφή χρηματοδότησης είναι επίσης μια μορφή εξάρτησης και φέρνει τόσο σαφή, όσο και σιωπηρή επιρροή στο έργο μας. Επομένως, αξιολογούμε όλους τους πιθανούς χρηματοδότες βάσει πιθανών επιρροών.

Δεοντολογία συγκέντρωσης χρημάτων

Ενδέχεται να λάβουμε χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή δεν θέτει σε κίνδυνο τις αρχές μας. Αξιολογούμε τους πιθανούς χρηματοδότες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Απειλές για την ασφάλεια των συνεργατών μας, όπως:
  • Δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο
  • Πολιτικές θέσεις και σχέσεις που ενέχουν κίνδυνο
  • Η φήμη του χρηματοδότη που ενέχει κίνδυνο
 • Παρεμβολή σε δραστηριότητες, όπως:
  • Συντακτική επιρροή: Παρεμβολή στα αποτελέσματα, πίεση για αλλαγή της κάλυψης
  • Περιορισμοί σε θέματα και πηγές
  • Περιορισμοί στις σχέσεις με πηγές, κοινότητες, κοινό
 • Κίνδυνοι περί φήμης, όπως:
  • Αξίες και ηθική του χρηματοδότη: Μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις αρχές και την αποστολή του Global Voices (τόσο πραγματικές όσο και αντιληπτές)
  • Εργαλειοποίηση: Η συνεργασία χρηματοδότη και Global Voices εξυπηρετεί έναν σκοπό, που παρεμβαίνει στις αρχές και την αποστολή μας
  • Επιβολή μάρκας και προώθηση: Ο χρηματοδότης απαιτεί επιβολή μάρκας ή προωθεί τη σχέση με τρόπους, που υποδηλώνουν επιρροή
  • Αδιαφάνεια: Ο χρηματοδότης αποκρύπτει την πραγματική ταυτότητα ή τα ενδιαφέροντά του
 • Απαιτήσεις σχέσης και συμβατικοί περιορισμοί, όπως:
  • Αδικαιολόγητες ή υπερβολικά επαχθείς απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και προγραμματικής αναφοράς
  • Ο χρηματοδότης παρεμβαίνει ή απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή στα αποτελέσματά μας
  • Ο χρηματοδότης αξιολογεί το έργο μας βάσει κριτηρίων, που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και την αποστολή μας
  • Οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν στον χρηματοδότη να αλλάξει τους στόχους του έργου χωρίς διαβούλευση
 • Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως:
  • Ο χρηματοδότης προσφέρει μεγάλο ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης για το Global Voices, δημιουργώντας εξάρτηση και πιθανό σημείο αποτυχίας
  • Τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών απαιτούν από εμάς να αναλάβουμε παράλογες δαπάνες εκ των προτέρων
  • Οι συμβάσεις και οι επιχορηγήσεις δεν καλύπτουν το διοικητικό τους κόστος