Οδηγίες αναδημοσίευσης

Creative Commons Licensed

Όλο το περιεχόμενο, που δημιουργείται από το Global Voices, δημοσιεύεται με άδεια Creative Commons Attribution-Only. Είστε ελεύθεροι να κοινοποιήσετε, να αναδημοσιεύσετε ή να μεταφράσετε τα κείμενά μας, αρκεί να συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο στην αρχική δημοσίευση του Global Voices και το όνομα του συγγραφέα στην κορυφή της αναδημοσιευμένης ανάρτησης.

Παράδειγμα:

Αυτό το κείμενο της Lahar Sarsen αρχικά εμφανίστηκε στο Global Voices στις 10 Μαρτίου 2014.

Σημαντικό: Φωτογραφίες, βίντεο και ήχος, που προέρχονται από άλλους δημιουργούς, ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμοι με τους ίδιους όρους. Για αυτά, πρέπει να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δημιουργούς.

Ενημερώστε μας, όταν αναδημοσιεύετε κείμενά μας, μας χαροποιεί!

Έχουμε πολλές αμοιβαίες συνεργασίες δημοσίευσης με ιστότοπους σε διαφορετικές γλώσσες. Εάν θέλετε να αναδημοσιεύετε κείμενά μας τακτικά ή υπό ειδικούς όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.