Το Μανιφέστο του Global Voices

Πιστεύουμε στην ελευθερία τού λόγου: στην προστασία του δικαιώματος του καθένα να μιλάει και να ακούει. Πιστεύουμε στην καθολική πρόσβαση στα εργαλεία της ομιλίας.

Με βάση αυτό το στόχο, επιδιώκουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στόν καθένα που θέλει να μιλήσει, να έχει τα μέσα να μιλήσει — και στον καθένα που θέλει να ακούσει, να έχει τα μέσα να ακούσει.

Χάρη στις νέες τεχνολογίες, η έκφραση δεν περιορίζεται από εκείνους που ελέγχουν τα μέσα της έκδοσης και της διανομής, ή από κυβερνήσεις που θα περιόριζαν τη σκέψη και την επικοινωνία. Τώρα, ο καθένας μπορεί να χειριστεί τη δύναμη του Τύπου. Ο καθένας μπορεί να πει τις ιστορίες του στον κόσμο.

Θέλουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές που χωρίζουν τους ανθρώπους, ώστε να καταλαβαίνουμε πληρέστερα ο ένας τον άλλο. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί αποτελεσματικότερα, και να δράσουμε δυναμικότερα.

Πιστεύουμε στη δύναμη της άμεσης επικοινωνίας. Ο δεσμός μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς κόσμους είναι προσωπικός, πολιτικός και ισχυρός. Πιστεύουμε ότι η συζήτηση που ξεπερνά τα σύνορα είναι ουσιαστική για χτίσουμε ένα μέλλον ελεύθερο, δίκαιο, ακμάζον και βιώσιμο – για όλους τους πολίτες αυτού του πλανήτη.

Ενόσω συνεχίζουμε να δρούμε και να μιλάμε ως ιδιώτες, επιδιώκουμε επίσης να προσδιορίσουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα και τους κοινούς μας στόχους. Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε, να βοηθήσουμε, να διδάξουμε, να μάθουμε από, και να ακούσουμε ο ένας τον άλλον.

Είμαστε οι Παγκόσμιες Φωνές.