03/06/2012

Άρθρα του 03/06/2012

Τυνησία: Η πρώτη τοπική ιστοσελίδα “ανοιχτών δεδομένων”

Τοπικοί ακτιβιστές υπέρ της ανοιχτής διακυβέρνησης στην Τυνησία ξεκίνησαν την πρώτη ιστοσελίδα ανοιχτών δεδομένων, που παρουσιάζει τον δημοτικό προϋπολογισμό [ar, fr] της πόλης Sayada για το τρέχον οικονομικό έτος. Η τυνησιακή κοινότητα ανοιχτής διακυβέρνησης [ar, fr] πέτυχε την αύξηση της κυβερνητικής διαφάνειας: πέπεισαν ήδη τον Πρόεδρο της Τυνησίας να αποκαλύψει...