18/12/2014

Άρθρα του 18/12/2014

Αντίστροφη μέτρηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών στην Κροατία;

Καθώς η Κροατία επιδιώκει να αναπτυχθεί στην ΕΕ και η Σερβία θέλει να ανέλθει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών αναδιοργανώνονται και περιορίζονται.