10/03/2015

Άρθρα του 10/03/2015

Δέκα τρόποι χρήσης της Wikipedia για εκπαιδευτικούς

Rising Voices  10/03/2015

Η Wikipedia βρίσκεται διαρκώς σε ημιτελή κατάσταση και εξελίσσεται, με διαρκείς επίσημες και ανεπίσημες αξιολογήσεις. Εμπλεκόμενοι σε μια τέτοια διαδικασία, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα πεδία της κριτικής ανάγνωσης, της εξοικείωσης με τα ψηφιακά μέσα, καθώς και βαθιά γνωσιακά ερωτήματα.