Άρθρα για Παρατηρητήριο Ανελευθερίας του Μαρτίου, 2023