Άρθρα για Παρατηρητήριο Ανελευθερίας του Μαΐου, 2023