· Ιουνίου, 2021

Γυναίκες στις επιστήμες. Εικονογράφηση: Giovana Fleck, χρήση με άδεια.

Οι γυναίκες ερευνήτριες υποεκπροσωπούνται: οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 30% των παγκόσμιων επιστημόνων, τεχνολόγων, μηχανικών και μαθηματικών, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ αυτών των δεδομένων, οι μη λευκές γυναίκες εκπροσωπούνται λιγότερο.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο το 3% των μαθητών στις τάξεις ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών) είναι γυναίκες ή κορίτσια. Για τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική, αποτελούν το 5%. Οι λόγοι ποικίλουν, αλλά συχνά περιλαμβάνουν οικογενειακές και οικονομικές εκτιμήσεις, κουλτούρες στο χώρο εργασίας και διακρίσεις.

Επιπλέον, οι λίγες γυναίκες σε αυτούς τους τομείς σπάνια αναγνωρίζονται για τις προσπάθειές τους. Το 97% των βραβείων Νόμπελ Επιστημών έχουν απονεμηθεί σε άνδρες.

Ωστόσο, οι προοπτικές των γυναικών στον κόσμο μας είναι απαραίτητες. Η έρευνά τους δίνει σημαντική συμβολή στην επιστήμη και στην κατανόησή μας για τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας.

“Καθώς ο κόσμος στρέφεται προς ένα μέλλον, που απειλείται από την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη πόρων, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα δεν πρέπει να χάσει χρόνο να αναγνωρίσει και να προωθήσει τα επιτεύγματα των γυναικών επιστημόνων”, έγραψε η L’Oréal-UNESCO για τις Γυναίκες στις Επιστήμες.

Το Global Voices μίλησε με γυναίκες επιστήμονες, είτε που ξεκινούν τώρα τη σταδιοδρομία τους είτε με τεράστια ερευνητική εμπειρία, για να κατανοήσει τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν, και να αναδείξει τη συμβολή τους σε αυτόν τον τομέα. Δείτε τις συνεντεύξεις που έγιναν με γυναίκες στην φυσική, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, στις κοινωνικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες και άλλα.

Άρθρα για Επιστήμες χωρίς γυναίκες; Αδύνατον! του Ιουνίου, 2021