Ρεπορτάζ από τη «στέγη του κόσμου»: Πώς λειτουργεί το Pamir Daily News στο Τατζικιστάν

Το Παμίρ στην Αυτόνομη Περιφέρεια Γκόρνο-Μπανταχσάν, που βρίσκεται στο ανατολικό Τατζικιστάν. Στιγμιότυπο από το κανάλι της Diana Sarvari στο YouTube.

Για περισσότερο από ένα χρόνο, η Αυτόνομη Περιφέρεια Γκόρνο-Μπανταχσάν (GBAO) του ανατολικού Τατζικιστάν ήταν το επίκεντρο αναταραχών και εντάσεων στη χώρα. Βρίσκεται στο Παμίρ και συχνά αναφέρεται ως «η στέγη του κόσμου». Η περιφέρεια είναι η πατρίδα των Παμίριων, μιας ξεχωριστής εθνικής και πολιτιστικής μειονοτικής ομάδας, που ανήκει στην κοινότητα των Ισμαηλιτών του σιιτικού Ισλάμ και αποτελεί το 3% του πληθυσμού. Ο υπόλοιπος πληθυσμός, που αποτελείται κυρίως από εθνοτικούς Τατζίκους, ανήκει στους Χαναφίτες του Σουνιτικού Ισλάμ. Τον Μάιο του 2022, ως απάντηση στις ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της παρενόχλησης και της δίωξης από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και ασφαλείας, η κεντρική κυβέρνηση ξεκίνησε μια «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση στην περιοχή, σκοτώνοντας δεκάδες και συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ντόπιους.

Η απομακρυσμένη τοποθεσία, η έλλειψη δρόμων, η απουσία τρένων και οι αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης του Τατζικιστάν έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή. Αυτό έχει δημιουργήσει μια πρόσθετη απαίτηση για τους τοπικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς να παρέχουν αμερόληπτη και αδιάλειπτη κάλυψη για όλα όσα συμβαίνουν στο Γκόρνο-Μπανταχσάν. Το Global Voices μίλησε στο Pamir Daily News για να μάθει πώς λειτουργούν οι τοπικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί σε αυταρχικές χώρες και αναφέρουν ευαίσθητα θέματα, αμφισβητώντας τις επίσημες κρατικές αφηγήσεις. Με έτος ίδρυσης το 2019, το Pamir Daily News είναι ένα από τα λίγα τοπικά και ανεξάρτητα πρακτορεία πληροφοριών, που παρέχουν κάλυψη γεγονότων στο Γκόρνο-Μπανταχσάν. Παρέχει κάλυψη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στα ρωσικά, με περιστασιακές αναρτήσεις διαθέσιμες στα αγγλικά. Η συνέντευξη έχει τροποποιηθεί για λόγους σαφήνειας.

Nurbek Bekmurzaev (NB): Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε το Pamir Daily News; Τι σας ώθησε να το καθιερώσετε; Ποιος είναι ο σκοπός του οργανισμού σας;

Pamir Daily News (PDN): Идея о создании независимого информационного портала, который бы освещал ситуацию в ГБАО появилась довольно давно. Дело в том, что за тридцать лет независимости в регионе так и не появились независимые СМИ, а существующие международные медиа в Таджикистане не имеют возможность работать на территории ГБАО. Им не выдает аккредитацию Министерство иностранных дел Таджикистана.

Кроме того, отношения между центром и населением ГБАО всегда оставались нелегкими, и власти для утверждения своего авторитета не раз применяли военную силу, что приводило к жертвам среди мирного населения. Однако из-за отсутствия освещения нигде об этом не говорилось.

В таких условиях властям очень легко навешивать разные ярлыки сепаратистов, террористов и демонизировать население, чем они, собственно говоря, продолжают заниматься по сей день. Поэтому нашей основной целью является объективное освещение событий настолько насколько это возможно и донесение альтернативной информации о происходящем аудитории. Ни власть, ни кто-либо другой не имеет право монополизировать доступ к информации и заниматься дезинформацией населения ради достижения своих политических целей.

Pamir Daily News (PDN): Η ιδέα της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης πύλης πληροφοριών, που θα κάλυπτε την κατάσταση στο Γκόρνο-Μπανταχσάν, εμφανίστηκε εδώ και πολύ καιρό. Γεγονός είναι ότι για τριάντα χρόνια ανεξαρτησίας του Τατζικιστάν, ανεξάρτητα ΜΜΕ δεν εμφανίστηκαν στην περιοχή και τα υπάρχοντα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Τατζικιστάν δεν έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στο έδαφος του Γκόρνο-Μπανταχσάν. Δεν τους χορηγείται διαπίστευση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν.

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ του κέντρου και του πληθυσμού του Γκόρνο-Μπανταχσάν παρέμεναν πάντα δύσκολες και οι Αρχές έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να επιβεβαιώσουν την εξουσία τους, γεγονός που οδήγησε σε απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Ωστόσο, λόγω έλλειψης κάλυψης, αυτό δεν αναφέρθηκε πουθενά. Υπό τέτοιες συνθήκες, είναι πολύ εύκολο για τις αρχές να χαρακτηρίσουν τον τοπικό πληθυσμό ως αυτονομιστή και τρομοκράτη και να δαιμονοποιήσουν τον πληθυσμό, κάτι που στην πραγματικότητα συνεχίζουν να κάνουν μέχρι σήμερα.

Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος μας είναι να καλύπτουμε αντικειμενικά όσο το δυνατόν περισσότερο τα γεγονότα και να μεταφέρουμε εναλλακτικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο Γκόρνο-Μπανταχσάν στο κοινό μας. Ούτε η κυβέρνηση ούτε κανείς άλλος έχει το δικαίωμα να μονοπωλήσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση και να παραπληροφορήσει τον πληθυσμό για να πετύχει τους πολιτικούς του στόχους.

NB: Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της κάλυψης μιας περιοχής, που κατοικείται από μια εθνική και πολιτιστική μειονότητα, όπως οι Παμίριοι στο Γκόρνο-Μπανταχσάν, που δεν τυγχάνει μεγάλης προσοχής σε μεγάλους πόρους μέσων ενημέρωσης;

PDN: Освещение событий в ГБАО можно оценивать двояко. С одной стороны, население не большое около 220 тысяч человек, если есть несколько источников во всех районах, то любую информацию можно очень быстро получить и верифицировать ее через другие источники.

На работать в таком авторитарном государстве как Таджикистан становится все сложнее. Поскольку такую деятельность могут легко оценить как шпионаж или экстремизм. В нашем случае Pamir Daily News за последние несколько лет очень сильно политизировался, так как мы активно освещали продолжающееся подавление протестов в ГБАО и репрессии в отношении местного населения, хотя изначально такую цель мы перед собой не ставили. Но я не удивлюсь, если нас внесут в список каких-то экстремистских организаций, поскольку это очень популярная практика для властей Таджикистана.

Другая особенность заключается в том, что если ваша аудитория — это малочисленная народность, то от вас зачастую ожидают солидарности в выполнении своей работы. Но иногда такая солидарность не вписывается в профессиональные рамки журналистики и тогда начинается массовый хейт от аудитории.

Мы стараемся придерживаться профессиональных рамок насколько это возможно.

PDN: Η κάλυψη των γεγονότων στο Γκόρνο-Μπανταχσάν μπορεί να αξιολογηθεί με δύο τρόπους. Από τη μια, ο πληθυσμός δεν είναι μεγάλος, περίπου 220 χιλιάδες άτομα. Εάν υπάρχουν μόνο πολλές πηγές που καλύπτουν όλες τις περιοχές, τότε οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ληφθεί πολύ γρήγορα και να επαληθευτεί μέσω άλλων πηγών.

Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εργάζεσαι σε ένα τόσο αυταρχικό κράτος όπως το Τατζικιστάν, καθώς τέτοιες δραστηριότητες μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν ως κατασκοπεία ή εξτρεμισμός. Στην περίπτωσή μας, το Pamir Daily News έχει πολιτικοποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, καθώς καλύψαμε ενεργά τη συνεχιζόμενη καταστολή των διαδηλώσεων στο Γκόρνο-Μπανταχσάν και την καταστολή κατά του τοπικού πληθυσμού, αν και δεν θέσαμε αρχικά τέτοιο στόχο. Αλλά δεν θα εκπλαγώ αν συμπεριληφθούμε στον κατάλογο ορισμένων εξτρεμιστικών οργανώσεων, καθώς αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής πρακτική για τις Αρχές του Τατζικιστάν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι εάν το κοινό σας είναι μειοψηφία, τότε συχνά αναμένεται να δείξετε αλληλεγγύη στο να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά μερικές φορές μια τέτοια αλληλεγγύη δεν ταιριάζει στο επαγγελματικό πλαίσιο της δημοσιογραφίας και τότε αρχίζει ένα τεράστιο μίσος από το κοινό. Προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο επαγγελματίες.

NB: Ποιο είναι το κοινό σας; Ανάμεσα σε ποιες ομάδες και σε ποια μέρη του κόσμου έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση το περιεχόμενό σας;

PDN: У нас достаточно большая аудитория, если учитывать, что население ГБАО составляет чуть более 220 тысяч человек. В инстаграме количество наших подписчиков составляет около 45 тысяч, а Фейсбуке около 30 тысяч, в телеграмме более 15 тысяч. При том, что охват наших публикаций и количество вовлечений в них зачастую превышает двух ста тысяч. Это очень высокая активность. Я это объясняю тем, что мы почти единственный ресурс, который пишет о проблемах ГБАО и соответственно на контент, который мы публикуем, существует относительно высокий спрос.

Больше всего наших читателей судя по статистике находятся на территории России и Таджикистана, затем идут США, Европа и другие страны.

Большинство — это молодые люди до 45 лет.

Более того, за последние два года при освещении событий нас цитировали десятки региональных и международных СМИ из стран Центральной Азии, России, Европы и США, наша информация фигурировала в ежегодных отчетах Госдепартамента, ООН и других международных организаций. Это для нас большое достижение и очень большая ответственность.

PDN: Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κοινό, δεδομένου ότι ο πληθυσμός του Γκόρνο-Μπανταχσάν είναι λίγο πάνω από 220.000 άτομα. Στο Instagram, ο αριθμός των συνδρομητών μας είναι περίπου 45.000, και στο Facebook περίπου 30.000 και στο Telegram περισσότεροι από 15.000. Η κάλυψη των δημοσιεύσεών μας και ο αριθμός των αντιδράσεων σε αυτές συχνά ξεπερνά τις 200.000. Αυτό είναι ένα πολύ υψηλό επίπεδο δραστηριότητας. Το εξηγώ από το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν η μόνη πηγή, που γράφει για τα προβλήματα του Γκόρνο-Μπανταχσάν και, κατά συνέπεια, υπάρχει σχετικά μεγάλη ζήτηση για το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε.

Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες μας, αν κρίνουμε από τα στατιστικά στοιχεία, βρίσκονται στη Ρωσία και το Τατζικιστάν και ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και άλλες χώρες. Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες μας είναι νέοι κάτω των 45 ετών. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, όταν καλύπτουμε εκδηλώσεις, έχουμε αναφερθεί από δεκάδες περιφερειακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης από την Κεντρική Ασία, τη Ρωσία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες μας έχουν εμφανιστεί στις ετήσιες εκθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για εμάς και μια πολύ μεγάλη ευθύνη.

NB: Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε ως οργανισμός μέσων ενημέρωσης του οποίου η ειδησεογραφική κάλυψη δεν ταιριάζει πάντα με την επίσημη εκδοχή των κεντρικών αρχών του Τατζικιστάν;

PDN: Из-за того, что работать в Таджикистане становится все более опасным, мы изначально начали свою работу анонимно. Вместе с тем исходили из того, что наша деятельность должна быть максимально объективной, а информация верифицированной. По сей день продолжаем следовать этим принципам. Это защищает нашу команду от любого гипотетического давления с одной стороны, но с другой снижает доверие к нам как к ресурсу, за которым непонятно кто стоит. Но, к сожалению, реальность авторитарных режимов такова и иногда приходится чем-то жертвовать.

Самая главная трудность заключается в том, что люди напрямую бояться с нами контактировать. Нам присылают анонимную информацию, а дальше мы уже через своих источников стараемся ее проверять. Есть риски связанные с тем, что нас могут внести в какие-то запретные списки, что может создать неудобства для нашей аудитории.

Но умная власть не пошла бы на то, чтобы ставить палки в колеса такие маленьких медиа как наше. Я уверен, что посредством таких каналов центры принятия решений получают много из того, что им никогда бы не сообщили по их официальным каналам.

Поэтому возможно и у тех, кого мы часто критикуем есть заинтересованность в нашей работе.

PDN: Λόγω του γεγονότος ότι η εργασία στο Τατζικιστάν γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, ξεκινήσαμε αρχικά τη δουλειά μας ανώνυμα. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές μας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές και οι πληροφορίες να επαληθεύονται. Μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να ακολουθούμε αυτές τις αρχές. Από τη μία, αυτό προστατεύει την ομάδα μας από οποιαδήποτε υποθετική πίεση, αλλά από την άλλη, μειώνει την εμπιστοσύνη σε εμάς ως πόρο, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Αλλά, δυστυχώς, η πραγματικότητα των αυταρχικών καθεστώτων είναι τέτοια που μερικές φορές πρέπει να θυσιάσεις κάτι.

Η κύρια δυσκολία είναι ότι οι άνθρωποι φοβούνται να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας. Μας στέλνουν ανώνυμες πληροφορίες και στη συνέχεια προσπαθούμε να τις επαληθεύσουμε μέσω των πηγών μας. Υπάρχουν κίνδυνοι, που σχετίζονται με το γεγονός ότι μπορεί να συμπεριληφθούμε σε κάποιο είδος απαγορευμένης λίστας, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ταλαιπωρία στο κοινό μας.

Αλλά οι έξυπνες Αρχές δεν θα έφταναν στο σημείο να βάλουν ακτίνες στους τροχούς τέτοιων μικρών μέσων όπως το δικό μας. Είμαι βέβαιος ότι μέσω τέτοιων καναλιών τα κέντρα αποφάσεων λαμβάνουν πολλά πράγματα, που δεν θα τους είχαν πει ποτέ μέσω των επίσημων καναλιών τους. Επομένως, είναι πιθανό εκείνοι που συχνά επικρίνουμε να έχουν ενδιαφέρον για τη δουλειά μας.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.