Μεταξύ βομβών και ανοικοδόμησης στη Γάζα, Παλαιστίνιοι ακτιβιστές μάχονται για το περιβάλλον

BteSqoECYAExj4S

Από τον @BoothWilliam, ανταποκριτή της Washington Post, κοντά στα ισραηλινά σύνορα στη Γάζα. 10 Αυγούστου.

Η Sarah Rifaat πήρε συνέντευξη από τη Muna Dajani, Παλαιστίνια περιβαλλοντολόγο στη Δυτική Όχθη, για το 350.org, μια οργάνωση που δημιουργεί κινήματα κατά της κλιματικής αλλαγής σε όλο τον κόσμο. Το Global Voices δημοσιεύει την ακόλουθη συνέντευξη χάρη σε μια συμφωνία κοινής χρήσης περιεχομένου.

Κατά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2014, το Ισραήλ τερμάτισε μια στρατιωτική επιχείρηση επτά εβδομάδων στη Γάζα, ένα από τα δύο παλαιστινιακά εδάφη που καταλήφθηκαν από τη χώρα αυτή. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το 40% της αστικής περιοχής της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια. Αυτή ήταν η τρίτη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην περιοχή τα τελευταία έξι χρόνια.

Καθώς οι κάτοικοι της Γάζας χτίζουν τα σπίτια τους, που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι σκέφτονται μόνο τη φυσική και οικονομική τους επιβίωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα κίνημα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, που αυξάνεται στην Παλαιστίνη, ένα κίνημα που κατανοεί πόσο στενά η κατοχή 4,5 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα σχετίζεται με τους πόρους και το περιβάλλον.

Για να μάθετε περισσότερα για τον ακτιβισμό της κλιματικής αλλαγής σε μια κατεχόμενη περιοχή, που ζει εν μέσω συγκρούσεων, η Sara Rifaat του 350.org μίλησε με τη Muna Dajani, περιβαλλοντική ακτιβίστρια στη Δυτική Όχθη.

Palestinian environmental activist, Muna Dajani, during the Global Power Shift march held in Istanbul, June 2013. Photo credit: 350.org

Η Παλαιστίνια ακτιβίστρια Muna Dajani στην πορεία Global Power Shift στην Κωνσταντινούπολη, Ιούνιος 2013. Πηγή: 350.org

Sarah Rifaat (SR): Ποια είναι η ιδέα πίσω από την εκστρατεία για το κλίμα, που οργανώσατε και που έπρεπε να ανασταλεί λόγω της πρόσφατης επίθεσης στη Γάζα;

Muna Dajani (MD): After attending the Global Power Shift Phase I held last year in Istanbul, many groups started organizing around how to tackle climate change issues in their country. With Europe and the US taking the challenge of confronting big issues such as fracking, coal industry, and oil drilling, my challenge as a Palestinian participant was different.

The climate movement in Palestine is almost non-existent, the activism around environmental issues is limited and always confined to certain individuals and organizations. Under decades of Israeli occupation, that has forcibly controlled land, water and natural resources, it was difficult to see an environmental movement evolving. Most Palestinians’ priorities are economic stability and survival against a brutal occupation, leaving little room for activism and advocacy on environmental issues. Politics still plays a very big role in shaping the actions of individuals and groups but not environment.

Nevertheless, there has been a growing awareness amongst Palestinians to the interconnections between environment, politics and occupation. This is what we aim to build on with our proposed activity of carrying out a climate camp; to connect people who are active politically, socially and build a network of political activism that includes and builds upon environmental justice principles. Our aim is to focus on energy independence, as we are fully dependent on Israel, the occupying power, for our energy use and this has to change if we are seeking to establish a sustainable and viable community.

The camp will tackle the energy issue in Palestine and through interactive facilitation will provide a comprehensive campaign that deals with strategic campaigning, creative activism, policy, and popular resistance. Bringing activists from the Arab World is seen as a great opportunity to also network on a regional level and start building collaborations on bigger regional environmental issues such as food sovereignty and water rights.

Muna Dajani (MD): Μετά την παρακολούθηση της Φάσης Α της Παγκόσμιας Μετατόπισης Ισχύος, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Κωνσταντινούπολη, πολλές ομάδες άρχισαν να οργανώνονται για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων κλιματικής αλλαγής στη χώρα τους. Με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αντιμετωπίσουν μεγάλα ζητήματα, όπως η βιομηχανία άνθρακα και η εξόρυξη πετρελαίου, η πρόκλησή μου ως Παλαιστίνια συμμετέχουσα ήταν διαφορετική.

Το κλιματικό κίνημα στην Παλαιστίνη είναι σχεδόν ανύπαρκτο, ο ακτιβισμός γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα είναι περιορισμένος και περιορίζεται πάντα σε ορισμένα άτομα και οργανισμούς. Υπό δεκαετίες ισραηλινής κατοχής, που ελέγχει βίαια τη γη, το νερό και τους φυσικούς πόρους, ήταν δύσκολο να δούμε να εξελίσσεται ένα περιβαλλοντικό κίνημα. Οι περισσότερες προτεραιότητες των Παλαιστινίων είναι η οικονομική σταθερότητα και η επιβίωση ενάντια σε μια βάναυση κατοχή, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για ακτιβισμό και υπεράσπιση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Η πολιτική εξακολουθεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των δράσεων ατόμων και ομάδων, αλλά όχι του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση μεταξύ των Παλαιστινίων για τις διασυνδέσεις μεταξύ περιβάλλοντος, πολιτικής και κατοχής. Αυτό στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε με την προτεινόμενη δραστηριότητά μας για τη διεξαγωγή ενός κλιματικού στρατοπέδου για τη σύνδεση ανθρώπων, που δραστηριοποιούνται πολιτικά, κοινωνικά και δημιουργούν ένα δίκτυο πολιτικού ακτιβισμού, που περιλαμβάνει και βασίζεται στις αρχές της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στην ενεργειακή ανεξαρτησία, καθώς είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από το Ισραήλ, την κατοχική δύναμη, για τη χρήση της ενέργειάς μας και αυτό πρέπει να αλλάξει, εάν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κοινότητα.

Το στρατόπεδο θα αντιμετωπίσει το ενεργειακό ζήτημα στην Παλαιστίνη και μέσω διαδραστικής διευκόλυνσης θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εκστρατεία,που θα ασχολείται με στρατηγική εκστρατεία, δημιουργικό ακτιβισμό, πολιτική και λαϊκή αντίσταση. Η προσέλκυση ακτιβιστών από τον Αραβικό Κόσμο θεωρείται ως μια μεγάλη ευκαιρία για δικτύωση σε περιφερειακό επίπεδο και έναρξη συνεργασίας για μεγαλύτερα περιφερειακά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η επισιτιστική κυριαρχία και τα δικαιώματα του νερού.

SR: Πώς επηρέασε η κατάσταση στη Γάζα την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή;

MD: Our most active environmental activists are Gazans, who have been vocal in local and international conferences. Today, they are witnessing brutal assaults and have had their lives threatened by missiles and air strikes that have left more than 2000 dead, most of them women and children. The activists in Gaza have been an integral part of the climate camp, and have organized many events such as Earth Hour, despite the fact that Gaza suffers from a severe electricity shortage caused by the seven-years siege on the strip.

We have been working hard to advertise for the camp, but with the possibility of our Arab activist friends reaching Palestine declining and the high security and emergency alert we are going through, our event has been postponed to quieter and more just times. All the advocacy work, whether environmental or political, has shifted and intensified to focus on Gaza, where the un-livable conditions before the assault have worsened, leaving more than 1.8 million people without access to clean water, sanitary services, and electricity.

MD: Οι πιο δραστήριοι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές μας είναι κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι έχουν εκφραστεί σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Σήμερα, είναι μάρτυρες βάναυσων επιθέσεων και έχει απειληθεί η ζωή τους από βλήματα και αεροπορικές επιδρομές, που έχουν αφήσει περισσότερους από 2.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από αυτούς γυναικόπαιδα. Οι ακτιβιστές στη Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος του κλιματικού στρατοπέδου και έχουν οργανώσει πολλές εκδηλώσεις όπως η Ώρα της Γης, παρά το γεγονός ότι η Γάζα υποφέρει από σοβαρή έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, που προκλήθηκε από την επταετή πολιορκία στη Λωρίδα.

Δουλέψαμε σκληρά για να διαφημιστούμε για το στρατόπεδο, αλλά με την πιθανότητα να μειώνεται πως οι Άραβες φίλοι μας ακτιβιστές θα φτάσουν στην Παλαιστίνη και την υψηλή ασφάλεια και την κατάσταση συναγερμού που περνάμε, η εκδήλωσή μας αναβλήθηκε για μια πιο ήρεμη και δικαιότερη περίοδο. Όλο το έργο υπεράσπισης, είτε περιβαλλοντικό είτε πολιτικό, έχει μετατοπιστεί και ενταθεί για να επικεντρωθεί στη Γάζα, όπου οι δυσμενείς συνθήκες πριν από την επίθεση έχουν επιδεινωθεί, αφήνοντας περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπηρεσίες υγιεινής και ηλεκτρικό ρεύμα.

SR: Τι θέλετε να γνωρίζει ο κόσμος για τους ακτιβιστές κλίματος στην Παλαιστίνη και τη δουλειά που κάνουν;

MD: Palestinian climate activists, although occupied with local environmental justice issues, share a passion and determination to stand with international campaigners and movements. It’s a daily struggle to include environmental activism in the overimposing political mobilization, but it’s a struggle worth taking. Activists are becoming aware of how our struggle for freedom and justice is very much linked to our natural resources and rights to these resources as indigenous people. We are building alliances with indigenous communities worldwide as the struggles are identical in their core and require global networking and advocacy. Our contribution to the climate change movement worldwide only empowers us to learn, evolve and link our local struggles to global ones worldwide.

MD: Παλαιστίνιοι ακτιβιστές, ενώ αντιμετωπίζουν τοπικά ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, μοιράζονται το πάθος και την αποφασιστικότητα των διεθνών κινημάτων και ακτιβιστών. Η συμπερίληψη του περιβαλλοντικού ακτιβισμού στην επιβαλλόμενη πολιτική κινητοποίηση είναι ένας καθημερινός αγώνας, αλλά αξιόλογος. Οι ακτιβιστές συνειδητοποιούν πώς ο αγώνας μας για ελευθερία και δικαιοσύνη σχετίζεται στενά με τους φυσικούς μας πόρους και το δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους ως αυτόχθονες. Χτίζουμε συμμαχίες με αυτόχθονες κοινότητες σε όλο τον κόσμο, αφού το κίνητρο για τους αγώνες είναι το ίδιο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαφές και ακτιβισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμβολή μας στο παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα μας δίνει δύναμη να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να συσχετίσουμε τους τοπικούς μας αγώνες με εκείνους παγκοσμίως.

Washington Post's @BoothWilliam tweets, “Whole blocks of apartment houses destroyed in Shijaiyah. Scale is far far greater than previous Gaza wars.”

Στις 26 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος της Washington Post @BoothWilliam έγραψε στο Twitter: “Ολόκληρες πολυκατοικίες καταστράφηκαν στη Σεζάιγια. Ο βαθμός καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερος από τους προηγούμενους πολέμους στη Γάζα”.

SR: Τι είδους υποστήριξη μπορεί να προσφέρει ο κόσμος στον λαό της Γάζας και στους Παλαιστίνιους ακτιβιστές;

MD: To empower the grassroots environmental justice movement growing in Palestine. To not separate politics from the environment, as they are interlinked and dependent. Support in spreading the message that Palestine is abundant with stories of resilience and steadfastness, and can set an example for successful popular struggle to safeguard land, water and livelihood. We need to build alliances, networks and collaborations with coalitions and groups that share the values of justice, equity and resilience. Help raise advocacy efforts to expose environmental rights violations. Empower local communities to advocate and raise their voices together with international organizations and individuals. Educate, advocate and mobilize.

Ενίσχυση του λαϊκού κινήματος περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, που αναπτύσσεται στην Παλαιστίνη. Να μην διαχωρίζουν την πολιτική από το περιβάλλον, καθώς είναι αλληλένδετα και εξαρτημένα. Υποστήριξη για τη διάδοση του μηνύματος ότι η Παλαιστίνη είναι άφθονη με ιστορίες ανθεκτικότητας και σταθερότητας και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα επιτυχούς λαϊκού αγώνα για τη διαφύλαξη της γης, του νερού και του βιοπορισμού. Πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες, δίκτυα και συνεργασίες με συνασπισμούς και ομάδες, που μοιράζονται τις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανθεκτικότητας. Να βοηθήσουμε στην αύξηση των προσπαθειών υπεράσπισης για την αποκάλυψη παραβιάσεων περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Να ενισχύσουμε τις τοπικές κοινότητες να υποστηρίξουν και να υψώσουν τη φωνή τους μαζί με διεθνείς οργανισμούς και άτομα. Εκπαίδευση, συνηγορία, κινητοποίηση.

 Εάν θέλετε να υποστηρίξετε ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα, μπορείτε να υποστηρίξετε διαφορετικούς οργανισμούς μέσω των ακόλουθων συνδέσμων, που κοινοποιούνται από τη Muna: Πρόγραμμα βιώσιμης ανοικοδόμησης της Γάζας, Ιατρική Βοήθεια στην Παλαιστίνη, Άμεση εξυγίανση υδάτων και ύδρευσης στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία του Αραβικού Κινήματος Νέων για το Κλίμα κοινοποίησε επίσης έναν σύνδεσμο για δωρεές από μια τοπική οργάνωση, που ονομάζεται Natuf, η οποία θα εργαστεί για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών στη Γάζα.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.