Αζερμπαϊτζάν: Toy… Γάμος αλα αζερικά

Toy είναι η αζερική λέξη για το γάμο, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τις οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Όμως, στο Αζερμπαϊτζάν ο γάμος είναι τόσο σημαντικός που απαιτεί μήνες προετοιμασίας. Οι γάμοι είναι επίσης μια σημαντική επίδειξη των πολύχρωμων παραδόσεων και εθίμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών πριν την ίδια την τελετή.

Δεν είναι παράξενο που ακόμα και οι Εθελοντές του Ειρηνευτικού Σώματος (PCV) που υπηρετούν στη χώρα τους θεωρούν ενδιαφέροντες. Το ιστολόγιο Far From Nome, για παράδειγμα, παρουσιάζει τους αζέρικους γάμους στους αναγνώστες του μέσω μιας σειράς αναρτήσεων γύρω από το θέμα. Η blogger λέει ότι οι γάμοι στο Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς της χώρας της.

Okay guys, dig in because this is a pretty big topic. […] The most important thing to know is that weddings in Azerbaijan, although called weddings, share few similarities with American weddings.

Firstly, weddings are big deals. Actually, they are the deal. […] There is no US equivalent to describe how big a wedding is in Azerbaijan, so it is kind of hard to wrap your head around unless you have lived here.

Last week, I went to a bachelorette party. Amid Turkish traditions and probably some Persian customs, we ate, drank tea, and danced.

Εντάξει, παιδιά, διαβάστε γιατί αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα. […] Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρετε είναι ότι οι γάμοι στο Αζερμπαϊτζάν, παρόλο που λέγονται γάμοι, μοιάζουν ελάχιστα με τους αμερικανικούς γάμους.

Πρώτον, οι γάμοι είναι σημαντικά γεγονότα. Βασικά, είναι ΤΟ γεγονός. […] Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στις ΗΠΑ για να περιγράψω το πόσο μεγάλος είναι ένας γάμος στο Αζερμπαϊτζάν, οπότε είναι δύσκολο να σας δείξω να καταλάβετε εκτός και αν έχετε ζήσει εδώ.

Την περασμένη εβδομάδα πήγα σε ένα εργένικο πάρτυ της νύφης. Σύμφωνα με τα τουρκικά και πιθανώς και κάποια περσικά έθιμα, φάγαμε, ήπιαμε τσάι και χορέψαμε.

Σε μια άλλη ανάρτηση, η blogger σημειώνει ότι δεν είναι ποτέ τόσο απλό όσο ένας συνηθισμένος γάμος.

[…] So…did you know that the bride and groom have their own weddings?!

Yup. That is right. As a bride, you get two (TWO) parties to celebrate the momentous occasion of marriage. At the girl's wedding (a few days before the boy's), the girl wears a colored dress, enjoys the company of her family, and smiles, a lot. She then goes back home and prepares for the boy's wedding which will happen in a couple of days. […]

The best part about this wedding? I got to MOW DOWN. U.S. wedding food has got nothing on Azerbaijani weddings. We are talking at least 5 courses of salads, meats, kebabs, and special wedding rice pilaf.

[…] Ξέρατε ότι η νύφη και ο γαμπρός έχουν τους ξεχωριστούς τους γάμους;

Έτσι είναι. Ως νύφη δικαιούσαι δύο πάρτυ για να γιορτάσεις τη μοναδική στιγμή του γάμου. Στο γάμο του κοριτσιού (λίγες μέρες πριν από αυτόν του αγοριού), το κορίτσι φορά ένα χρωματιστό φόρεμα, απολαμβάνει τη συντροφιά της οικογένειάς της και χαμογελά, πολύ. Μετά επιστρέφει σπίτι και ετοιμάζεται για το γάμο του αγοριού που θα γίνει λίγες μέρες μετά. […]

Το καλύτερο κομμάτι αυτού του γάμου; Πρέπει να το πω. Το φαγητό στους γάμους στις ΗΠΑ δεν έχει καμία σχέση με αυτό των γάμων στο Αζερμπαϊτζάν. Μιλάμε για τουλάχιστον 5 πιάτα από σαλάτες, κρέατα, κεμπάπ και ειδικό ρύζι πιλάφι για το γάμο.

Μια μεταγενέστερη ανάρτηση συγκρίνει το γάμο του γαμπρού με αυτόν της νύφης.

[…] First, a boy's wedding and a girl's wedding follow the same exact pattern. The only real differences are:

1. The bride wears a white dress with a red sash around her waist; and,
2. The bride does not return to her parents’ home after the ceremony.

Otherwise, normally, the boy's wedding is bigger and attended by both sides of the family. Things go pretty normal – about 4 hours (maybe 5 if you are lucky) of dancing, eating, and drinking. […]

[…] Κατά πρώτον, ο γάμος του αγοριού ακολουθεί ακριβώς το ίδιο πρότυπο με το γάμο του κοριτσιού. Οι μόνες διαφορές είναι:

  1. Η νύφη φορά ένα άσπρο φόρεμα με μια κόκκινη ζώνη γύρω από τη μέση της και
  2. Η νύφη δεν επιστρέφει στο σπίτι των γονιών της μετά την τελετή.

Κατά τα άλλα, συνήθως, ο γάμος του αγοριού είναι μεγαλύτερος και συμμετέχουν και οι δύο οικογένειες. Κυλούν αρκετά ομαλά – γύρω στις 4 ώρες (ίσως 5 εάν είσαι τυχερός) χορού, φαγητού και ποτού. […]

Αφού συμμετείχε σε αρκετούς γάμους, η blogger καταλήγει στο ότι υπάρχουν ακόμα πολλά για να ανακαλύψει κανείς σχετικά με αυτή την τοπική παράδοση.

Now, I have talked about weddings several times , but as I found out last night, not every tradition I have learned is expressed in exactly the same way.

[…]

So, it goes to show that no matter how long I am a PCV, I have barely scratched the surface of Azerbaijani culture. […]

Έχω μιλήσει για γάμους αρκετές φορές αλλά, όπως ανακάλυψα χθες το βράδυ, δεν εκφράζονται όλες οι παραδόσεις που γνώρισα με τον ίδιο τρόπο.

[…]

Άσχετα με το πόσο καιρό είμαι εθελόντρια στο Ειρηνευτικό Σώμα, γνώρισα μόλις ένα μικρό απόσπασμα της κουλτούρας του Αζερμπαϊτζάν.

Σε ένα πιο σοβαρό τόνο, το Life Called από την Julie Nelson σχολιάζει την παράδοση των προσυμφωνημένων γάμων, αλλά δηλώνει ότι δεν συμβαίνουν πάντα.

[…] The regional customs, family rituals, degree of conservativeness or liberalness, and level of affluence or poverty directly affect Azerbaijani weddings and the events leading up to and following the occasion.

Some weddings are arranged, others are somewhat arranged, while there are those marriages where the spouses choose each other without much family interference (although this is not exactly the norm).[…]

It was a classiest Azerbaijani wedding I’ve seen, and I had a lot of fun. I also liked the fact that the bride and groom met randomly and on their own – she is a journalist and interviewed him for an article. […]

[…] Τα τοπικά έθιμα, οι οικογενειακές τελετουργίες, ο βαθμός συντηρητισμού ή φιλελευθερισμού και το επίπεδο ευμάρειας ή φτώχειας επηρεάζουν άμεσα τους αζέρικους γάμους και τα γεγονότα πριν και μετά το γεγονός.

Μερικοί γάμοι είναι προσυμφωνημένοι, άλλοι κάπως προσυμφωνημένοι και υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι όπου το ζευγάρι διαλέγει ο ένας τον άλλο χωρίς την παρέμβαση της οικογένειας (παρόλο που αυτό δεν είναι συνηθισμένο). […]

Ήταν ο πιο κλασάτος αζέρικος γάμος που είδα ποτέ μου και το διασκέδασα πολύ. Μου άρεσε επίσης και το γεγονός ότι η νύφη και ο γαμπρός γνωρίστηκαν τυχαία από μόνοι τους – αυτή είναι δημοσιογράφος και του πήρε συνέντευξη για ένα άρθρο. […]

Σε μια εκτενή ανάρτηση που συνοδευόταν από φωτογραφίες, το Making Wool from Eggs, άλλο ένα blog των Εθελοντών του Ειρηνευτικού Σώματος, παρουσιάζει μια πολύχρωμη εικόνα ενός πάρτυ αρραβώνων, τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται και, όπως πάντα, τους παραδοσιακούς χορούς.

[…] At the engagement party, I believe, the boy and girl are not in the same room. It’s separated by gender (mostly) but it all happens in the same house. This is also where the girl and family and friends do a Henna ritual. They just put henna on their palms. On the girl-to-be-married’s palm they put the boy’s first initial in one hand and the girl’s first initial on the other. The engagement period is also when the dowry is prepared. […]

[…] In this wedding, the girl wears a white dress with a red ribbon around her waist (symbol for virginity). […]

[…]

[…] Azerbaijani’s have their own particular style of dancing. Boys and girls dance with their arms out at shoulder level with some fancy foot movement. Men will have one arm straight out and the other arm bent with their hand behind their head. They switch off with their one arm straight and the other bent. Girls will have both their arms out but a little bent (more dainty) and do a forward roll with their hands. PCVs have described this as “screwing in the light bulb” movement. […]

[…] Στο πάρτυ αρραβώνων νομίζω ότι το αγόρι και το κορίτσι δεν είναι στο ίδιο δωμάτιο. Χωρίζονται ανάλογα με το φύλο (συνήθως) αλλά συμβαίνει στο ίδιο σπίτι. Εκεί είναι όπου το κορίτσι και η οικογένεια κάνουν μια τελετουργία με χέννα. Βάζουν χέννα στην παλάμη τους. Στην παλάμη της μέλλουσας νύφης ζωγραφίζουν το αρχικό γράμμα του αγοριού στο ένα χέρι και το αρχικό γράμμα του κοριτσιού στο άλλο. Την περίοδο του αρραβώνα ετοιμάζεται και η προίκα. […]

[…] Σε αυτό τον γάμο, το κορίτσι φορά ένα άσπρο φόρεμα με μια κόκκινη κορδέλα γύρω από τη μέση της (σύμβολο παρθενίας). […]

[…]

[…] Οι Αζέροι έχουν το δικό τους ιδιαίτερο στυλ χορού. Αγόρια και κορίτσια χορεύουν με τα χέρια τους στο ύψος των ώμων και ευφάνταστες κινήσεις των ποδιών. Οι άντρες έχουν ένα μπράτσο απλωμένο και το άλλο λυγισμένο με το χέρι πίσω από το κεφάλι τους. Στριφογυρίζουν με το ένα μπράτσο απλωμένο και το άλλο λυγισμένο. Τα κορίτσια έχουν τα μπράτσα τους λίγο λυγισμένα (πιο ντελικάτα) και κυματίζουν τα χέρια τους μπροστά. Οι Εθελοντές του Ειρηνικού Σώματος περιέγραψαν αυτή την κίνηση ως το “βίδωμα της λάμπας”. […]

Το AzerbaiWHAT? μιλά για τα σύμβολα του γάμου και μοιράζεται την χορευτική του εμπειρία.

[…] The bride and groom enter with at least one girl carrying a candle and another carrying a mirror. The candle is to bring light into their marriage and the mirror is very practical but also lets them see what they already possess. Pretty cool. They immediately cut the cake and have their first dance and then they sit.

[…] My first toy dancing seemed to be a success […]. Azeri dancing is ultimately stepping side to side, or step tap step tap. You don't move your hips […]. Very soft flowy movements. If you can't imagine it just sway side to side and delicately pretend to screw in light bulbs.

[…] Η νύφη και ο γαμπρός κάνουν την είσοδό τους με τουλάχιστον ένα κορίτσι να κρατάει ένα κερί και ένα άλλο ένα καθρέφτη. Το κερί είναι για να φέρει φως στο γάμο τους και ο καθρέφτης είναι πολύ πρακτικός και επίσης τους επιτρέπει να δουν αυτά που ήδη κατέχουν. Πολύ ενδιαφέρον. Αμέσως κόβουν την τούρτα και χορεύουν τον πρώτο τους χορό και μετά κάθονται.

[…] Ο πρώτος μου χορός toy έμοιαζε να έχει επιτυχία. […]. Οι αζέρικοι χοροί είναι συνήθως βηματισμοί δίπλα δίπλα ή βήμα χτύπημα, βήμα χτύπημα. Δεν κουνάς τους γοφούς […]. Πολύ απαλές, κυματιστές κινήσεις. Εάν δεν μπορείς να το φανταστείς, απλά ταλαντεύσου από τη μια πλευρά στην άλλη και προσποιήσου ότι απαλά βιδώνεις λάμπες.

Φωτογραφίες από έναν αζέρικο γάμο στην Karajala, Γεωργία, από τον συντάκτη του Global Voices Καυκάσου, Onnik Krikorian.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.