· Αυγούστου, 2015

Άρθρα για Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό του Αυγούστου, 2015

53 Αντίλαλοι του Ζαΐρ: Λαϊκή ζωγραφική από το Λουμπουμπάσι