Τυνησία: “Μην λογοκρίνετε πορνογραφικό περιεχόμενο”

Για άλλη μια φορά, στην εποχή μετά τον Άλι, η λογοκρισία και η ελευθερία του λόγου βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο λόγος αυτή τη φορά είναι μια καταγγελία, που υπέβαλαν τρεις δικηγόροι εναντίον της Τυνησιακής Υπηρεσίας Διαδικτύου (γνωστής ως ATI από το γαλλικό της αρκτικόλεξο), που την καλεί να φιλτράρει πορνογραφικούς ιστότοπους.

Στις αρχές του επόμενου μήνα, η ATI θα ασκήσει έφεση στην απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (το Ανώτατο Εφετείο), που εκδόθηκε στις 26 Μαΐου 2011 από δικαστήριο της Τύνιδας, που διέταξε την υπηρεσία να αποκλείσει την πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο στον Ιστό.

Η ATI, η οποία έχασε έφεση στις 15 Αυγούστου 2011, ισχυρίζεται ότι “το φιλτράρισμα των πορνογραφικών ιστότοπων, που αναφέρονται από το Smart Filter, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί για τους πέντε παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου”. Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι, που υπέβαλαν την καταγγελία, ισχυρίζονται ότι το φιλτράρισμα πορνογραφικού περιεχομένου θα προστατεύσει τα παιδιά, που περιηγούνται στο διαδίκτυο.

Outside the Tunisian Internet Agency (ATI) in Tunis, Tunisia by Jillian C. York (CC-BY-NC-SA 2.0)

Έξω από την ΑΤΙ στην Τύνιδα. Jillian C. York (CC-BY-NC-SA 2.0)

Η λύση δεν είναι λογοκρισία

Η Τυνησιακή Υπηρεσία Διαδικτύου, που είναι απελπισμένη να θέσει τέρμα στην παλιά της εικόνα ως λογοκρισία Διαδικτύου κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Μπεν Άλι, προτιμά να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες του Διαδικτύου, και ιδίως τους γονείς, δίνοντάς τους πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη χρήση λογισμικού γονικού ελέγχου, παρά να αποκλείει ιστότοπους.

Το πρακτορείο τουίταρε στις 13 Ιανουαρίου:

La #Censure d’ #Internet n'est pas la solution, informez-vous sur comment protéger vos enfants sur: http://www.ati.tn/fr/index.php?id=125

Η διαδικτυακή λογοκρισία δεν είναι η λύση, μάθετε πώς να προστατεύετε τα παιδιά σας χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο: http://www.ati.tn/fr/index.php?id=125

Ο Mehdi Lamloum έγραψε στις 3 Αυγούστου 2011:

Les tunisiens ont depuis longtemps eu accès aux contenus pour adultes et ce à travers les récepteurs satellites(…)

Une solution simple : le contenu pour adulte était là, disponible mais non accessible sauf si on avait le mot de passe (…)

L'exposition à un contenu pour adulte n'est donc pas “un danger” nouveau pour la société tunisienne ou “une menace” inédite comme le laissait supposer la plainte mais bel et bien d'une situation “habituelle” depuis plus d'une dizaine d'années à laquelle nombre de foyers tunisiens avait trouvé une solution simple.

Il suffirait donc de demander aux FSI d'ajouter une case à leur formulaire d'adhésion à une ligne ADSL “Limiter l'accès au contenu pour adulte”.
On appelle cela le contrôle parental

Για πολύ καιρό, οι Τυνήσιοι είχαν πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων μέσω δορυφορικών δεκτών.
Μια απλή λύση: το περιεχόμενο για ενήλικες να είναι διαθέσιμο, αλλά προσβάσιμο σε μία περίπτωση: όταν έχουμε κωδικό πρόσβασης (…).
Επομένως, η έκθεση σε περιεχόμενο για ενήλικες δεν είναι ένας νέος “κίνδυνος” ή “απειλή” για την κοινωνία της Τυνησίας, όπως αναφέρεται στην καταγγελία (κατά της ATI). Αντ’ αυτού, και για πάνω από μια δεκαετία, αυτή ήταν μια “συνηθισμένη” κατάσταση, στην οποία τα σπίτια της Τυνησίας βρήκαν μια απλή λύση.
Θα ήταν αρκετό να ζητήσετε από τους ISP να προσθέσουν στη φόρμα αίτησης για DSL “Περιορίστε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενήλικες.” Αυτό ονομάζεται γονικός έλεγχος.

Τυνήσιοι netizens και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, οι οποίοι υποστηρίζουν μια απόλυτη διαδικτυακή ελευθερία, πιστεύουν ότι το φιλτράρισμα της πορνογραφίας στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, ανοίγοντας έτσι το έδαφος για την επιστροφή της λογοκρισίας.

Η Dhouha Ben Youssef, blogger για το συλλογικό ιστολίγιο Nawaat, εκφράζει την ανησυχία της για την επιστροφή του Ammar404 (το παρατσούκλι που χρησιμοποιούν οι Τυνήσιοι netizens για αναφορά στη λογοκρισία):

One year after the announcement of the death of Ammar404, there is now a risk of his irreversible comeback. If in February 2012, during the upcoming hearing opposing the Tunisian Internet Agency, and a group of citizens, the court of cassation will issue a verdict ordering the filtering of pornographic content online, censorship, stronger than before, will see the daylight again

Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ammar404, υπάρχει τώρα ο κίνδυνος της μη αναστρέψιμης επιστροφής του. Εάν τον Φεβρουάριο του 2012, κατά την επερχόμενη ακρόαση, που αντιτίθεται στην Υπηρεσία Τυνησίας του Διαδικτύου και σε μια ομάδα πολιτών, το ακυρωτικό δικαστήριο εκδώσει ετυμηγορία, με την οποία θα διατάσσεται το φιλτράρισμα πορνογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η λογοκρισία, ισχυρότερη από πριν, θα δει ξανά το φως της ημέρας

Ο Κύριος Πρόεδρος άλλαξε σκέψεις

Ο Μονσέφ Μαρζούκι, ο νέος Πρόεδρος της Τυνησίας, είπε σε συνέντευξή του στο YouTube με τον Taieb Moalla (@moalla):

There should be red lines limiting freedom of speech…these red lines should not be used as pretexts for censorship…the lines should be debated and accepted by all

Θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που να περιορίζουν την ελευθερία του λόγου … αυτές οι κόκκινες γραμμές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για λογοκρισία … πρέπει να συζητούνται και να γίνονται αποδεκτές από όλους

Σε μια άλλη συνέντευξη πριν από την εκλογή του και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαρζούκι εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική άποψη, όταν είπε:

I’m for freedom of speech with its negative aspects, and against censorship even when it has a positive aspect…Netizens should be left free, and should be educated and informed…I refuse that the government allocates a budget for the purchase of censorship equipment…

Είμαι υπέρ της ελευθερίας του λόγου με τις αρνητικές πτυχές του και κατά της λογοκρισίας, ακόμη και όταν έχει θετική πτυχή… Οι Netizens πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι και πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν… Αρνούμαι να διαθέσει η κυβέρνηση προϋπολογισμό για την αγορά εξοπλισμού λογοκρισίας…

Η Dhouha Ben Youssef εκφράζει ένα σημαντικό ερώτημα:

Et si nous n’étions qu’une minorité à se soucier du retour de Ammar404 ?

Κι αν είμαστε μόνο μια μειονότητα, που ανησυχεί για την επιστροφή του Ammar404;

Προσθέτει:

peut-être que le tunisien n’a pas en tête la « NetFreedom » comme priorité, mais nous sommes tout de même presque 3 millions d’internautes ! Qu’attendons-nous ? Alors que partout dans le monde les défenseurs de la liberté d’expression scandent leurs refus de différents projets de censure comme Hadopi en France ou SOPA aux états unis, nous autres Tunisiens avons « oublié » que le danger nous guettait encore, rappelez-vous de ce que vous avez vécu sous ZABA, du rôle qu’a joué Internet pour le dégager, du fabuleux sentiment de liberté retrouvée mais hélas qui pourrait disparaitre au mois de février.

Ίσως οι Τυνήσιοι δεν θεωρούν την Διαδικτυακή Ελευθερία ως προτεραιότητα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε 3 εκατομμύρια χρήστες του Διαδικτύου! Τι περιμένουμε; Ενώ σε όλο τον κόσμο οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου κάνουν εκστρατεία εναντίον διαφορετικών σχεδίων λογοκρισίας όπως το Hadopi στη Γαλλία και το SOPA στις ΗΠΑ, εμείς οι Τυνήσιοι “ξεχάσαμε” ότι εξακολουθούμε να διατρέχουμε κίνδυνο. Θυμηθείτε τι έχετε βιώσει κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Μπεν Άλι, τον ρόλο, που διαδραμάτισε το Διαδίκτυο στην ανατροπή του καθεστώτος του, και το υπέροχο αίσθημα της ανακάλυψης της ελευθερίας, το οποίο δυστυχώς μπορεί να εξαφανιστεί τον Φεβρουάριο.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.