Γνωρίστε τους Kimeltuwe, φιλοξενούμενους στον λογαριασμό @ActLenguas στο Twitter για τις 11-17 Φεβρουαρίου 2019

Το 2019, προσκαλούμε διάφορους φιλοξενούμενους να διαχειριστούν διαδοχικά τον λογαριασμό @ActLenguas (Γλωσσικός Ακτιβισμός) στο Twitter για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για την αναβίωση και προώθηση των μητρικών τους γλωσσών. Αυτή η δημοσίευση αφορά την ομάδα πίσω από τους Kimeltuwe (@Kimeltuwe) και τι σχεδιάζουν να συζητήσουν κατά την εβδομάδα τους ως διαχειριστές.

Rising Voices: Πείτε μας για εσάς.

Somos Kimeltuwe de Wallmapu, territorio Mapuche (Lado chileno). Nos dedicamos a la difusión del idioma y cultura Mapuche en las redes sociales, mediante imágenes, vídeos, gifs y artículos, usando todas las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y blog.

Είμαστε οι Kimeltuwe από το Βαλμάπου στα εδάφη Μαπούτσε, από την πλευρά της Χιλής. Ασχολούμαστε με την κοινοποίηση της γλώσσας και του πολιτισμού των Μαπούτσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω εικόνων, βίντεο, gif και άρθρων, χρησιμοποιώντας όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το YouTube και τα ιστολόγια.

RV: Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της γλώσσας σας εντός και εκτός διαδικτύου;

La presencia del Mapuzungun, idioma Mapuche en internet es aún muy escasa. Si bien existe presencia en distintos sitios, siempre es al alero del español, pues no existe monolinguismo. En cambio fuera de internet existe más presencia en taller de idioma en distintas ciudades ya se de Chile como de Argentina.

Η παρουσία της Mapuzungun, της γλώσσας των Μαπούτσε, στο Διαδίκτυο είναι ακόμη πολύ ισχνή. Αν και υπάρχει παρουσία σε διαφορετικούς χώρους, είναι πάντα υπό τη σκιά των ισπανικών, επειδή δεν υπάρχει μονογλωσσία. Από την άλλη πλευρά, εκτός διαδικτύου, υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία σε εργαστήρια γλωσσών σε διάφορες πόλεις είτε στη Χιλή είτε στην Αργεντινή.

RV: Σε ποια θέματα σκοπεύετε να εστιάσετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που θα διαχειρίζεστε τον λογαριασμό @ActLenguas στο Twitter;

Mostraremos cómo es el idioma mapuche (gramática, etc), también subiremos memes y emoticones.

Θα δείξουμε πώς μοιάζει η γλώσσα μαπούτσε (π.χ. τη γραμματική της κλπ.), ενώ θα μοιραστούμε και memes και emoticons.

RV: Ποια είναι τα κύρια κίνητρα για τον ψηφιακό σας ακτιβισμό για τη γλώσσα σας;

Mostrar la vigencia, versatilidad y adaptación de nuestro idioma, darle presencia en mundo virtual invadido por idioma dominante. En un futuro no muy lejano tener la posibilidad de que las redes sociales tuviesen la opción de que estén en nuestro idioma.

Να δείξουμε την εγκυρότητα, την ευελιξία και την προσαρμογή της γλώσσας μας, να δώσουμε το παρόν στον εικονικό κόσμο, όπου έχει εισβάλει η κυρίαρχη γλώσσα. Στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα τα κοινωνικά δίκτυα να παρέχουν την επιλογή να υφίστανται στη γλώσσα μας.

Ξεκινήστε τη συζήτηση

Συντάκτες, παρακαλώ σύνδεση »

Οδηγίες

  • Όλα τα σχόλια ελέγχονται. Μην καταχωρείτε το σχόλιο σας πάνω από μία φορά γιατί θα θεωρηθεί spam.
  • Παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους άλλους. Σχόλια τα οποία περιέχουν ρητορική μίσους, προσβολές ή προσωπικές επιθέσεις δεν θα καταχωρούνται.